WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

20 listopada
Święty Rafał Kalinowski, prezbiter

Zobacz także:

Święty Rafał Kalinowski
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Jego ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie (1843-1850), Józef podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy (dziś Białoruś). Zrezygnował z nich po dwóch latach. W 1855 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska. Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów świętych, do kościoła chodził rzadko, przeżywał rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją narodowością, służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jednak stawiał sobie pytanie o sens życia, szukając na nie odpowiedzi w dziełach filozoficznych i teologicznych. Po ukończeniu szkoły (1855) został adiunktem matematyki i mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika. W 1859 r. opuścił Akademię i podjął pracę przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk. Po roku przeniósł się na własną prośbę do Brześcia nad Bugiem, gdzie pracował jako kapitan sztabu przy rozbudowie twierdzy. Czując, że zbliża się powstanie, podał się do dymisji, aby móc służyć swoją wiedzą wojskową i umiejętnościami rodakom. Został członkiem Rządu Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w rejonie Wilna. W końcu zdecydował się na wyjazd do Warszawy, gdzie chciał podjąć leczenie i miał nadzieje na znalezienie pracy. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w maju 1863 r.
Święty Rafał Kalinowski Jednocześnie, wspierany modlitwami matki i rodzeństwa, przeżywał nawrócenie religijne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. Augustyna: nie tylko wrócił do praktyk religijnych, ale przejawiał w nich szczególną gorliwość. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, mając świadomość jego daremności, ale zarazem nie chcąc stać na uboczu, gdy naród walczy, przyłączył się do powstania. Sprzeciwiał się niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się walk. W liście do brata pisał: "Nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje".
Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy, że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Przez pewien czas przebywał w Nerczyńsku, potem w Usolu, następnie w Irkucku i Smoleńsku. Podczas pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, zadziwiał niezwykłą wprost mocą ducha, ujmował cierpliwością i delikatnością, wspierał dobrym słowem i modlitwą, czuwał przy chorych, pocieszał i podtrzymywał nadzieję. Dzielił się z potrzebującymi nie tylko skromnymi dobrami materialnymi, ale również bogactwem duchowym. Bolał go fakt, że wielu zesłańców nie posiadało żadnej wiedzy religijnej. Szczególnie chętnie katechizował dzieci i młodzież.
Po ciężkich robotach Józef Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r. Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód jako wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez św. Jana Pawła II w 2003 r.). Opiekował się nim przez trzy lata. W lipcu 1877 r., mając już 42 lata, Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. Po studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie 15 stycznia 1882 r. w Czernej koło Krakowa. W kilka miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej. Urząd ten pełnił przez 9 lat. Przyczynił się w znacznej mierze do odnowy Karmelu w Galicji. W 1884 r. został założony z jego inicjatywy klasztor karmelitanek bosych w Przemyślu, 4 lata później we Lwowie, a na przełomie 1891 i 1892 roku - klasztor ojców wraz z niższym seminarium w Wadowicach.
Wiele godzin spędzał w konfesjonale - nazywano go "ofiarą konfesjonału". Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk i niepewność. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, był człowiekiem modlitwy, posłuszny regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień.
Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości. Bez reszty oddany Bogu, umiał miłować Go w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego godności nawet tam, gdzie panowała pogarda. Dlatego uważany jest za patrona Sybiraków.
Beatyfikował go św. Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991, podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów. Św. Rafał Kalinowski jest patronem oficerów i żołnierzy, orędownikiem w sprawach trudnych.

W ikonografii Święty przedstawiany jest podczas modlitwy, w habicie karmelity.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

św. Rafał Kalinowski
Myśli i słowa

Św. Rafał Kalinowski nie pozostawił żadnych traktatów, lecz wśród jego notatek i listów, które wydane zostały przed laty, wiele jest cennych i inspirujących myśli i spostrzeżeń. Książka oprócz 999 cytatów zawiera także indeks tematyczny ułatwiający odnalezienie - niczym we wskazaniach ojca duchowego - odpowiedzi na nurtujące pytania.
św. Rafał Kalinowski
Maryja zawsze i we wszystkim

Ufamy, że proste słowa św. Rafała staną się dla wszystkich noszących Szkaplerz święty pomocą do praktykowania zjednoczenia z Maryją, w życiu codziennym.
 
Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji Rafała Kalinowskiego
Kraków, 22 czerwca 1983 r.
Jan Paweł II
Człowiek "zdobyty przez Chrystusa"
Homilia podczas kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego
Rzym, 17 listopada 1991 r.
Jan Paweł II
Dziedzictwo św. Rafała
Przemówienie podczas audiencji dla pielgrzymów
przybyłych na kanonizację, Rzym, 18 listopada 1991 r.
abp Józef Michalik
Św. Rafał - człowiek niezwykły
kard. Józef Glemp
Patron Sybiraków
kard. Józef Glemp
Przemówienie po kanonizacji
o. Rafała Kalinowskiego, Rzym, 18 listopada 1991 r.
Konferencja Episkopatu Polski
List pasterski przed kanonizacją
bł. Rafała Kalinowskiego
ks. Stefan Uchacz CM
Św. Rafał Kalinowski
Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych
Św. Rafał Kalinowski
vatican.va
Rafał Kalinowski OCD
o. Włodzimierz Tochmański OCD
Święty Rafał Józef Kalinowski
ks. Artur Stopka
Był własnością innych
Jan Dąbrowski
Eucharystia w życiu o. Rafała Kalinowskiego
o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Cud zatwierdzony kanonicznie
do kanonizacji bł. Rafała Kalinowskiego
o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Św. Rafał Kalinowski i jego dziedzictwo
o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Św. Rafał Kalinowski
wierny uczeń św. Jana od Krzyża
o. Marian Zawada OCD
Inżynieria świętości - św. Rafał Kalinowski
o. Stanisław Fudala OCD
Być kontemplatykiem w świecie
o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD
W służbie Bożego Miłosierdzia
Szymon Babuchowski
Na tropach ciszy - św. Rafał Kalinowski
Marek Wójtowicz SJ
Św. Rafał Kalinowski - katorżnik i karmelita
Arkadiusz Nocoń
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Rafał Wilkowski OCD
Kościół w ujęciu św. Rafała Kalinowskiego

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Część trzecia (format Real Audio)
Paweł Hańczak, Andrzej Cekiera
Św. Rafał Kalinowski
i święta Bożego Narodzenia na Syberii

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Część trzecia (format Real Audio)
Rafał Wilkowski OCD
Codzienna droga do świętości Rafała Kalinowskiego

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Część trzecia (format Real Audio)
Rafał Wilkowski OCD
Rafał Kalinowski jako wzór modlitwy

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Paweł Hańczak, Andrzej Cekiera
Św. Rafał Kalinowski jako wzór wychowawcy

Część pierwsza (format Real Audio)
Część druga (format Real Audio)
Część trzecia (format Real Audio)
o. Arkadiusz Smagacz OCD
"Kartki z księgi mojego życia"
 
Magdalena Maziarz
Święty Rafał Kalinowski
Życie, proces, cud kanonizacyjny, modlitwy

Ta mała książeczka przedstawia krótką biografię i opis dwóch cudów, które dokonały się w Polsce za wstawiennictwem św. Rafała Kalinowskiego. Czciciele znajdą tu również nowennę do św. Rafała, modlitwę do MB Szkaplerznej, litanię o pragnienie nieba i specjalne wezwania.
Małgorzata Czerwińska
Późno umiłowałem
Opowiadanie o życiu św. Rafała Kalinowskiego

Autorka napisała książkę na podstawie korespondencji o. Rafała, zachwycona jego prostotą, serdecznością i humorem, a szczególnie niezwykłą nutą radości i pogody ducha, która uwidacznia się w lekceważeniu własnej osoby i swoich osobistych problemów oraz w wesołym pokpiwaniu z samego siebie. Jest to dla niej przejaw świętości, bo święty - to nie człowiek doskonały, ale ten, kto widząc prawdę o sobie, składa całą swoją nędzę u stóp Bożego Miłosierdzia, z ufną prostotą dziecka i skruszonym sercem, a w zamian otrzymuje z Boskiego serca radość i pokój.
Krzysztof Rafał Prokop
Św. Rafał Kalinowski

Rafał Kalinowski, zanim przywdział habit karmelitański, ukończył studia, był inżynierem oraz oficerem w wojsku carskim; a po powstaniu styczniowym 10 lat spędził na zesłaniu.
Szczepan Praśkiewicz OCD
Człowiek zdobyty przez Chrystusa
Św. Rafał Kalinowski i Jan Paweł II

Mały, bogato ilustrowany album przedstawiający życie i duchowość św. Rafała Kalinowskiego w wypowiedziach Ojca Świętego Jana Pawła II.
praca zbiorowa
Powołani do świętości

Materiały z konferencji poświęconej postaci św. Rafała Kalinowskiego. Referaty znanych karmelitów pozwalają lepiej poznać świętego, a także ukazać najistotniejsze wątki jego przesłania dla ludzi, którzy szukają inspiracji w duchowości karmelitańskiej.
Bartłomiej Józef Kucharski OCD
Wędrówka do źródeł nadziei

To bardzo osobiste spojrzenie na misję, jaką ma do spełnienia wobec współczesnego świata św. Rafał Kalinowski. W kontekst rozważań o duchowych perspektywach dla Europy wpisujemy historię życia osoby, której nie zna większość mieszkańców naszego kontynentu. Sądzę, iż niestety nie słyszało o niej także wielu Polaków.
Martyna Deszczyńska
Naród bez państwa - czas zaborów
Kościół na straży polskiej wolności

Przejmująca opowieść o narodzie, który w brutalny sposób został pozbawiony swojej państwowości i przez 123 lata stawiał czoła zamiarom likwidacji polskiej kultury. Na kartach tej monumentalnej pracy spotkamy historię inną, bo zapisaną przez dzieje cichych obrońców polskiej tożsamości, bohaterskich duchownych, rzetelnych nauczycieli, niezłomnych hierarchów. To m.in. wyniesieni na ołtarze: brat Albert, abp Zygmunt Szczęsny Feliński, o. Rafał Kalinowski, ks. Bronisław Markiewicz, bp. Józef Pelczar, s. Maria Truszkowska.
Immakulata J. Adamska OCD
Biorę życie takim, jakim ono jest

Kim jest dla nas św. Rafał Kalinowski? Sybirak, później karmelita. Mistrz wzrostu duchowego, przewodnik duchowych wspólnot. Jawi się nam jako człowiek skromny i skupiony, akceptujący każdą rzeczywistość duchową w pełnej świadomości, że spotyka w niej Boga. Czy potrafimy go dziś zrozumieć? Czy w jego życiu możemy rozpoznać siebie
Jadwiga Stabińska OSB AP
W nawróceniu i w ciszy
Święty Rafał Kalinowski

Biograficzna opowieść o losach Józefa Kalinowskiego i kształtowaniu się jego osobowości pod wpływem m.in. udziału w Powstaniu Styczniowym i zesłania na Syberię. Wśród szczegółowych relacji, cennych dla każdego, kto interesuje się historią, Autorka tak kreśli sylwetkę Józefa Kalinowskiego, by ukazać jednocześnie dojrzewanie w nim karmelitańskiego powołania, które realizowało się zwłaszcza w jego posłudze przewodnika duchowego i spowiednika w klasztorze czerneńskim.
praca zbiorowa
Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego

Święty Rafał Kalinowski - "święty kapłan zakonu karmelitańskiego", "gorliwy przewodnik dusz", "męczennik konfesjonału", patron uwięzionych, prześladowanych, wygnańców, sybiraków, emigrantów, inżynierów, kolejarzy i żołnierzy, "wielki nasz orędownik w niebie" - jak go określają litanijne wezwania modlitewne. Książeczka zawiera tekst nowenny do św. Rafała Kalinowskiego, litanię i modlitwy.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Anglii - św. Edmunda, króla Anglów Wschodnich. Rządy objął w roku 855. Dla poczucia sprawiedliwości i mądrości ceniono go i lubiano. Ale względny spokój zakłócili najeźdźcy duńscy. Król wydał im bitwę. Pokonany, dostał się do niewoli. Żądano wówczas, by wyrzekł się wiary i został wasalem. Gdy odmówił, obito go i obnażonego przywiązano do dębu. Jak Sebastian stał się celem łuczników. W końcu ścięto mu głowę i wrzucono do rowu. Później odnaleziono jego ciało. Od roku 1016 strzegło go opactwo jego imienia. W roku 1217 Francuzi mieli je rzekomo wywieźć do Tuluzy. Mimo to najbardziej czczony jest na Wyspie, gdzie 60 kościołów szczyci się jego patronatem.

W Hildesheim, w Niemczech - św. Bernwarda, biskupa. Otrzymał nie tylko staranne wykształcenie, ale zapoznał się ponadto z architekturą, malarstwem i złotnictwem. Potem był wychowawcą Ottona III. W roku 993 został biskupem Hildesheimu. Okazał się tam od razu wielkim budowniczym. Ufundował opactwo pod wezwaniem św. Michała. Dbał o sporządzanie i ozdabianie rękopisów. Postarał się także o bogaty wystrój w swej katedrze. Zmarł w roku 1022, wyraziwszy uprzednio życzenie, aby pochowano go w ufundowanym przez niego kościele. Kanonizował go w roku 1192 Celestyn III.

W Veroli, we Włoszech - bł. Marii Fortunaty Viti, benedyktynki. Wcześnie straciła matkę i wiele musiała się natrudzić, aby wychować sześcioro młodszego rodzeństwa. W roku 1851 przywdziała jako siostra-konwerska habit zakonny. Spełniała najskromniejsze posługi, a dla nabrania sił często klękała przed tabernakulum. Zmarła w roku 1922, wypowiadając: "na wieki wieków". Beatyfikował ją w roku 1967 Paweł VI.

oraz:

św. Agapiusa, męczennika (+ 306); świętych męczenników Eustachego, Tespezjusza i Anatola (+ IV w.); św. Grzegorza z Dekapolu (+ 842); św. Nersasa, biskupa (+ IV w.); św. Sylwestra, biskupa (+ ok.525); św. Symplicjusza, biskupa (+ III w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG