Tu jesteś:


Menu:
Internetowa Liturgia Godzin

Wokół Liturgii Godzin


W tym dziale Czytelni serwisu ILG znajdują się materiały dotyczące ściśle tematyki Liturgii Godzin - zarówno jej teologii, historii, jak i praktyki. Są to zarówno pisma sygnowane przez papieży, rozmaite dokumenty watykańskie, jak też artykuły naukowe i opracowania. Zawartość działu będzie sukcesywnie rozszerzana.

Teksty są przygotowane w formacie PDF.
Mogą je pobrać jedynie użytkownicy wersji premium serwisu ILG.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam zgody na wykorzystanie i publikowanie w tym miejscu niniejszych tekstów!


Dokumenty Kościoła

Pius XII
Z encykliki o liturgii świętej Mediator Dei
20 listopada 1947 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Sobór Watykański II
Z Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
4 grudnia 1963 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Sobór Watykański II
Z dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
7 grudnia 1965 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Paweł VI
Konstytucja apostolska Laudis canticum, wprowadzająca w życie Liturgię Godzin uchwaloną dekretem II Soboru Watykańskiego
Rzym, 1 listopada 1970 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Kongregacja Kultu Bożego
Dekret zatwierdzający wzorcowe wydanie Liturgii Godzin w języku łacińskim
Rzym, 11 kwietnia 1971 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Jan Paweł II
Z Kodeksu Prawa Kanonicznego
25 stycznia 1983 roku
Kliknij tutajFormat PDF

Jan Paweł II
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
11 października 1992 roku
Kliknij tutajFormat PDF


Historia Liturgii Godzin

ks. Daniel Brzeziński
Publiczna modlitwa Kościoła w starożytności chrześcijańskiej
Kliknij tutajFormat PDF


Teologiczny wymiar Liturgii Godzin

bp Wacław Świerzawski
Modlitwa uświęcania czasu - Pieśnią nad pieśniami Kościoła
Kliknij tutajFormat PDF

bp Jan Szlaga
Uwielbienie Boga celem i sensem życia chrześcijanina
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Bogusław Nadolski TChr
Modlitwa uświęcenia czasu hymnem chwały Obecnego w Eucharystii
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Stanisław Czerwik
Mens concordet voci - harmonia ducha i ciała w modlitwie liturgicznej
Kliknij tutajFormat PDF

bp Wacław Świerzawski
Liturgia uświęcenia czasu przygotowaniem i przedłużeniem ofiary Wieczernika i Golgoty
Kliknij tutajFormat PDF

bp Edward Ozorowski
Teologia męczeństwa w Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Antoni Tronina
Psałterz - modlitwa Chrystusa i Kościoła
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Krzysztof Konecki
Anamnetyczny charakter Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Jacek Nowak SAC
Paschalny wymiar liturgii uświęcenia czasu
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Jan Józef Janicki
Dominanta paschalna w niedzielnym i codziennym spotkaniu z Chrystusem (Eucharystia - Liturgia Godzin)
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Piotr Petryk
Psalmy i ich powiązanie z modlitwą chrześcijan
Kliknij tutajFormat PDF


Poszczególne Godziny

ks. Władysław Głowa
Celebracja Liturgii Godzin i ich umiejscowienie w czasie (veritas horarum)
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Mateusz Matuszewski
Jutrznia i Nieszpory
Kliknij tutajFormat PDF


Elementy Liturgii Godzin

bp Stefan Cichy
Treści teologiczne hymnów w odnowionej Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF

o. Tomasz Maria Dąbek OSB
Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne w Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF


Praktyka celebracji Liturgii Godzin

ks. Ireneusz Pawlak
Śpiew psalmów w Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF

ks. Stanisław Araszczuk
Indywidualne odmawianie i wspólnotowa celebracja Liturgii Godzin
Kliknij tutajFormat PDF

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum