WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

12 października
Błogosławiony Jan Beyzym, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Jan Beyzym
Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 26 lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie.
W wieku 48 lat podjął decyzję o wyjeździe na misje. Prośba, którą 23 października 1897 roku skierował do generała zakonu jezuitów, o. Ludwika Martina, świadczy o tym, że była ona głęboko przemyślana:

Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł wynagrodzić za swoje grzechy.

Generał wyraził zgodę. Początkowo o. Beyzym miał jechać do Indii, ale nie znał języka angielskiego. Udał się więc na Madagaskar, gdzie językiem urzędowym był francuski, którego Beyzym uczył się już w Chyrowie. Tam oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa; szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju (w Galicji) i na emigracji wybudował w 1911 r. w Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. W głównym ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Do dzisiaj chorzy Malgasze otaczają Maryję z Jasnej Góry wielką czcią. Szpital bowiem istnieje do dziś.

Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Śmierć nie pozwoliła mu zrealizować innego cichego pragnienia - wyjazdu na Sachalin do pracy misyjnej wśród katorżników.

Proces beatyfikacyjny o. Jana Beyzyma SJ - "posługacza trędowatych" - rozpoczął się w 1984 roku. Dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczący heroiczności życia i cnót o. Beyzyma został odczytany w obecności św. Jana Pawła II w Watykanie 21 grudnia 1992 roku. W marcu 2002 r. kard. Macharski zamknął dochodzenie kanoniczne w sprawie cudownego uzdrowienia młodego mężczyzny za wstawiennictwem Jana Beyzyma. Jego beatyfikacji dokonał podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł II. Na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. mówił on m.in.:

Św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji Jana Beyzyma SJ, Kraków-Błonia, 18 sierpnia 2002 r. Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło błogosławionego Jana Beyzyma - jezuitę, wielkiego misjonarza - na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył dniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego. Przez swoje czyny miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i wzgardzonych dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytał je Kraków, a potem cały kraj i emigracja. Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej pomocy był św. Brat Albert.
Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największy dar: dar miłosierdzia - prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby w Kościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu miłosierdzia nieustannie wspierajcie misjonarzy pomocą i modlitwą.Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

bł. Jan Beyzym
Listy - fragmenty
 
bł. Jan Beyzym SJ
Błogosławiony ojciec Jan Beyzym SJ
Apostoł Madagaskaru. Wybór listów

"Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł wynagrodzić za moje grzechy".
 
Jan Paweł II
Homilia podczas beatyfikacji Jana Beyzyma SJ
Kraków-Błonia, 18 sierpnia 2002 r.
ks. Czesław Drążek SJ
Apostoł Madagaskaru
Wybór listów ojca Jana Beyzyma

Wstęp
Prośba
Miałem podróż za wygodną
Niezbędny szpital
Ciężko idzie, jak z kamienia
Gdybym się mógł podzielić
Chwyciła mnie znowu febra
Nie przestaję prosić Matkę Boską
W Afryce będą czcić Częstochowską Maryję
Byleby tylko do czyśćca się dostać
Nie proście o uchronienie mnie od trądu
"Nasza Arka" 01/2003
Bł. Jan Beyzym - posługacz trędowatych

Poszedł w ślady Chrystusa
Syn ziemi wołyńskiej
Podążając za głosem powołania
Witaj, Madagaskarze
Choroba ubogich
Dzieło Matki Najświętszej
W drodze na ołtarze
Pośród błogosławionych
Kapłan, lekarz, człowiek
Całe jego życie
Uzdrowienie ciała i duszy
Madagaskar - 100 lat później
Choć uleczalny - nadal groźny
Litania do bł. Jana Beyzyma
ks. Stanisław Groń SJ
Ojciec Jan Beyzym SJ - Samarytanin Madagaskaru
Stanisław Obirek
Żył dla trędowatych
ks. Stefan Ryłko KRL
O. Jan Beyzym - święty wśród trędowatych
Tadeusz A. Janusz
Apostoł trędowatych
ks. Tomasz Jaklewicz
Gałgan do niczego niezdatny
wiara.pl
Proces o. Jana Beyzyma SJ
ks. Czesław Drążek SJ
Bł. o. Jan Beyzym
Marek Wójtowicz SJ
Opiekun trędowatych
Stanisław Cieślak SJ
Sługa odrzuconych
Stanisław Groń SJ
Jezuicki Samarytanin Madagaskaru
Marek Wójtowicz SJ
Opowieść bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Część czwarta
Część piąta
deon.pl
10-lecie beatyfikacji o. Jana Beyzyma SJ
Jezuici w Starej Wsi
Bł. O. Jan Beyzym SI (1850-1912)
ks. Witold Józef Kowalów
Zapomniany syn ziemi wołyńskiej
o. Marek Wójtowicz SJ
Stulecie śmierci bł. Jana Beyzyma SJ (format audio)
 
Czesław Drążek SJ
Błogosławiony Ojciec Jan Beyzym SJ
osługacz trędowatych

Jan Beyzym urodził się 2 X 1850 r. w Beyzymach Wielkich na Wołyniu. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu jezuitów w Starej Wsi koło Brzozowa. Po święceniach kapłańskich pracował przez 10 lat jako wychowawca i opiekun młodzieży w gimnazjum chyrowskim, a w 48. roku życia wyjechał na Madagaskar do obsługi trędowatych.
Teresa Weyssenhoff
Ojczyzna z wyboru

Książka osnuta jest na tle faktów z życia ojca Beyzyma, który w latach 90. XIX w. zamienił ciche mury polskiego klasztoru na najcięższą pracę i trudną misję w leprozorium na Madagaskarze. Biograficzna opowieść ukazuje postać, pracę i wspaniały upór zakonnika plastycznie i barwnie; wstrząsający jest obraz chorych, odtrąconych przez świat, już za życia skazanych na śmierć, w opuszczeniu i nędzy.
Stanisław Cieślak SJ
Błogosławiony o. Jan Beyzym - świadek miłosierdzia

Jan Paweł II beatyfikował Jana Beyzyma 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach. Wspominając go w swojej homilii, Papież-Polak powiedział m.in.: "Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło bł. Jana Beyzyma, jezuitę, wielkiego misjonarza, na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym". Papież prosił, abyśmy nie utracili, lecz nadal rozwijali w sobie "wyobraźnię miłosierdzia".
Czesław Drążek SJ
Jan Beyzym

Jan Beyzym przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W 48. roku życia wyjechał na Madagaskar do posługi wobec trędowatych. Im właśnie, opuszczonym, chorym, głodnym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce. Zamieszkał wśród nich na stałe, by opiekować się nimi dniem i nocą. Na Czerwonej Wyspie stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trędowatymi. Z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju i na emigracji wybudował w Maranie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. Szpital ten - pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej - istnieje do dziś. Wyczerpany pracą ponad siły, o. Beyzym zmarł 2 października 1912 roku, otoczony nimbem bohaterstwa i świętości. Jan Paweł II wyniósł go do chwały błogosławionych w Krakowie 18 sierpnia 2002 r.
Dorota Kozioł
Brat trędowatych

Kierowana do młodszych czytelników, ujęta w rymowaną opowieść historia o niezwykłym życiu bł. Jana Beyzyma i jego misji na Madagaskarze. Ta barwnie ilustrowana, pełna ciepła opowieść niesie wiele wartościowych treści. Obok walorów poznawczych (opisy afrykańskiej przyrody, problemy mieszkańców Madagaskaru, działalność misji i jej założyciela) posiada także walory wychowawcze. Uczy wrażliwości na potrzeby innych, wskazuje na wartość, jaką jest niesienie pomocy chorym, biednym i opuszczonym.
Ewa Stadtmüller
Którędy do nieba? Pokorni i szaleni

"Którędy do nieba?" to seria książeczek dla dzieci, zawierających wywiady Promyka ze świętymi, błogosławionymi i kandydatami na ołtarze. Można powiedzieć, że każdy święty ma swój własny szlak do Królestwa Bożego. Jest tych dróżek mnóstwo, każda nieco inna, bo i mieszkań przygotowanych w domu Ojca jest wiele. Czy warto zatem pytać, którędy do nieba? Niniejsza ksiązeczka zawiera 10 wywiadów. Przedstawieni są: św. Ojciec Pio, św. Jan Bosko, św. Brat Albert, bł. Jan Beyzym, św. Siostra Faustyna, św. Tereska z Lisieux, sługa Boży Stefan Wyszyński, św. Urszula Ledóchowska, św. Bernadetta Soubirous, sługa Boży Franciszek Blachnicki.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
Na terenie obecnego Tunisu, w Afryce - licznych męczenników, którzy zginęli w czasie prześladowania wandalskiego w roku 483 lub 484. Uwięziono ich za panowania Huneryka. Jakiś czas przebywali w ciężkich warunkach, przypominających współczesne obozy koncentracyjne. W gronie męczenników znajdowali się ludzie rozmaitych stanów i wieku. O ich losach opowiedział w swym dziełku Wiktor z Wity, jednak do martyrologium wprowadził ich dopiero Florus, duchowny z Lyonu, który żył w IX stuleciu.

oraz:

św. Domniny, męczennicy (+ koniec III w.); świętych męczenników i biskupów Feliksa i Cypriana (+ ok. 484); św. Monasa, biskupa (+ ok. 300); św. Walfryda, biskupa (+ 709)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG