WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

8 grudnia
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny

Zobacz także:

Bartolome Esteban Murillo: Niepokalana Maryja
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

Francisco de Zurbaran: Niepokalana Maryja Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele.
W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).

Giotto: Spotkanie przy Złotej Bramie Kościół Wschodni ustalił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spotkanie św. Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozolimie. W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów Niepokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, "obleczona w słońce". Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.

Niepokalana Maryja

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

    »» Nauczanie papieskie
    »» Wokół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
    »» Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Nauczanie papieskie

Jan Paweł II
Niepokalana naszym wzorem
Anioł Pański, 8 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Jesteś pełna łaski
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Szczególnie umiłowana przez Ojca
Anioł Pański, 8 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Piękno zbawi świat
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Pełna łaski
Anioł Pański, 8 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Matka Chrystusa idzie z nami
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Z Maryją w trzecie tysiąclecie
Anioł Pański, 8 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Cała piękna i święta
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Przez Maryję do Jezusa
Anioł Pański, 8 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Okaż, że jesteś dla nas Matką
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Wpatrzeni w Niepokalaną
Anioł Pański, 8 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Módl się, o Matko, za nas wszystkich
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Matka Słowa Wcielonego
Anioł Pański, 8 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Maryja odbiciem piękna Chrystusa
Anioł Pański, 8 grudnia 2004 r.
Jan Paweł II
Prowadź nasze kroki drogami dobra
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2004 r.
 
Benedykt XVI
Maryja prowadzi nas do Boga
Anioł Pański, 8 grudnia 2005 r.
Benedykt XVI
Przewodniczka Kościoła na drogach soborowej odnowy
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2005 r.
Benedykt XVI
Pełna łaski od pierwszej chwili swego istnienia
Anioł Pański, 8 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Ucz nas mówić zawsze "tak" naszemu Panu
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Młodzież potrzebuje prawdziwej miłości i nadziei
Anioł Pański, 8 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Maryja przypomina nam, że bez Boga
nigdy nie pokonamy nienawiści i przemocy
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
W Maryi widzimy odbicie Boskiego światła
Modlitwa na Placu Hiszpańskim, 8 grudnia 2008 r.
Benedykt XVI
Jesteśmy dziećmi Niepokalanej Matki
Anioł Pański, 8 grudnia 2009 r.
Benedykt XVI
Raduj się, łaski pełna
Anioł Pański, 8 grudnia 2010 r.
Benedykt XVI
"Tak", które przybliżyło niebo ziemi
Anioł Pański, 8 grudnia 2011 r.
Benedykt XVI
Bierzmy przykład z Maryi Niepokalanej
Anioł Pański, 8 grudnia 2012 r.
 
Franciszek
Maryja uczy nas przeżywania Adwentu
Anioł Pański, 8 grudnia 2013 r.
Franciszek
Jak Maryja stawajmy się darem dla innych
Anioł Pański, 8 grudnia 2014 r.
Franciszek
Jak Maryja stawajmy się darem dla innych
Anioł Pański, 8 grudnia 2014 r.
Franciszek
Niech Maryja uczy nas prawdziwej młodości i piękna
Anioł Pański, 8 grudnia 2017 r.
Franciszek
Najwspanialsze uwielbienie: "Oto jestem"
Anioł Pański, 8 grudnia 2018 r.
Franciszek
Niech Maryja uczy nas zawsze mówić Bogu "tak"
Anioł Pański, 8 grudnia 2019 r.
Franciszek
Powiedzieć "nie" złemu, a "tak" Bogu
Anioł Pański, 8 grudnia 2020 r.
Franciszek
Z pomocą Maryi wybierajmy dobro
Anioł Pański, 8 grudnia 2022 r.

Wokół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

wiara.pl
Jestem Niepokalanym Poczęciem
ks. Tomasz Horak
Najpiękniejsze Piękno
ks. J. Andrzej Duczkowski SC
150-lecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
wiara.pl
Jak to było z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu NMP?
ks. Grzegorz Kucza
Od pierwszej chwili święta
Kazimierz Pek MIC
Chwała Boga w poczęciu Maryi
bp Zbigniew Kiernikowski
W tajemnicy Niepokalanej pełnia nowego stworzenia
List pasterski na 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu NMP - A.D. 2004
Gość Niedzielny
Bez grzechu pierworodnego
kard. Francis George OMI
"Błogosławiona jesteś między niewiastami"
Maryja i misja Kościoła
abp Stanisław Nowak
W Roku Maryi Niepokalanej
Olga Nadskakuła
Sens i tajemnica Niepokalanego Poczęcia
ks. Teofil Siudy
Poznawać i czcić Niepokalaną jak św. Maksymilian Kolbe
br. Mateusz Miklos
Obrońca Niepokalanego Poczęcia
Grzegorz Gęsikowski
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
ks. Jacek Żórawski
Niepokalane Poczęcie
Zdzisław Brzęk SDB
Niemodna, bo dziewica?
Jacek Salij OP
Niepokalane Poczęcie
Michał Gryczyński
Niepokalana Panna Maryja
ks. Zenon Mońka
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
o. Krystian Zdzisław Olszewski OFM
Kult Niepokalanego Poczęcia
o. Eustachy Rakoczy OSPPE
Patronka rycerstwa polskiego
ks. Michał Kaszowski
Niepokalane Poczęcie i świętość Bożej Rodzicielki
"Teologia w pytaniach i odpowiedziach"
katolik.pl
Czy w Piśmie Świętym są dowody
potwierdzające Niepokalane Poczęcie Maryi?
katolik.pl
Niepokalane Poczęcie Maryi
a dziewicze poczęcie Jezusa
ks. Włodzimierz Kwietniewski
Niepokalana
Jan Uryga
Łaski pełna
Dorota Żak
"Jam jest Niepokalane Poczęcie"
 
Roman Mazurkiewicz
Przedziwna Matka Stworzyciela swego
Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej

Książka jest obszerną i reprezentatywną antologią, ogarniającą spuściznę pięciu stuleci - od Bogurodzicy po schyłek epoki oświecenia. Zgromadzony w niej materiał, obejmujący ponad 300 utworów, pozwala nakreślić rozległą panoramę pobożności maryjnej naszych przodków.
Wilfrid Stinissed OCD
Powiedz im o Maryi

Autor prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki maryjnej.
Wincenty Łaszewski
Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
do Niepokalanego Serca Maryi

Uchwyćmy się tej ostatniej deski ratunku, jaką jest Maryja i Jej fatimskie orędzie. Przyjmijmy do serca słowa Matki Najświętszej, że "tylko Ona może nam pomóc", i szerzmy kult Jej Niepokalanego Serca poprzez praktykę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

ks. Tomasz Schabowicz
O historii Godzinek
Bazylika św. Trójcy w Kobyłce
Godzinki - historia, budowa, schemat
Iwona Józefiak OCV
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- "brewiarz ubogich"
ks. Tomasz Jaklewicz
Maryjny katechizm
KAI
Codziennie śpiewał Godzinki
Maria Karpluk
Ze studiów nad językiem
modlitw staropolskich: "Godzinki"
ks. Jan Sawicki
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Beauvais, we Francji - św. Hildemana, biskupa. Był zrazu uczniem Adalliarda i mnichem w Korbei. Trudno ustalić, kiedy powołano go na stolicę biskupią, ale w roku 814 uczestniczył już w synodzie w Noyon. Zmuszony był także uczestniczyć w ówczesnych sporach polityczno-dynastycznych. Zmarł w roku 843 lub następnym.

oraz:

św. Euchariusza z Trewiru, biskupa (+ III w.); św. Makarego z Aleksandrii, męczennika (+ 250); św. Patapiusa, pustelnika (+ VI w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG