WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

6 grudnia
Święty Mikołaj, biskup

Święty Mikołaj
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w "Boskiej komedii". Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mikołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów św. Mikołaja w Rzymie doszła do kilkunastu. W całym chrześcijańskim świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz średniowieczny pisze: "Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych ku jego czci". W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg.
O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwyczaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom prezentów. Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich wypada wymienić Agnolo Gaddiego, Arnolda Dreyrsa, Jana da Crema, G. B. Tiepolo, Tycjana itd. Najstarszy wizerunek św. Mikołaja (z VI w.) można oglądać w jednym z kościołów Bejrutu.
W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy Mikołaj posiada znacznie więcej, a figur i obrazów ponad tysiąc. Zaliczany był do Czternastu Orędowników. Zanim jego miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był wzywany we wszystkich naglących potrzebach.

Święty Mikołaj Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Święci Pańscy
Św. Mikołaj z Mirry
cerkiew.pl
Św. Mikołaj Cudotwórca
ks. Tadeusz Matras
Święty Mikołaj
Zofia Kossak-Szczucka
Pierwsze dary św. Mikołaja
Z książki "Szaleńcy Boży"
Urszula Rogólska
Prawda o św. Mikołaju
Piotr Lorenc
Zapracowany święty
Ksenia Buglewicz
Dwa oblicza Świętego
ks. Waldemar Wesołowski
Św. Mikołaj - fakty i mity
ks. Paweł Staniszewski
Święty Mikołaj - "patron daru
człowieka dla człowieka"
Maria Potocka
Co z Tobą, święty Mikołaju?
Katherine Rabenstein
Św. Mikołaj z Myry (z Bari)
Krystyna Pawłowska
Święty Mikołaj w tradycji ludowej
Józef Rydzewski
Święty Mikołaj z Miry
Przemysław Fenrych
Święty Mikołaj
ks. Włodzimierz Kwietniewski
Święty Mikołaj
Eksponaty z wystawy
"Św. Mikołaj - historia i legenda"
Marek Szołtysek
Mikołajstwo
wiara.pl
Od świętego Mikołaja do Santa Clausa
Atanazy Dębowski
Mikołaj - święty nieznany (fragmenty książki)
 
Eliza Piotrowska
Święty Mikołaj z Miry

Kolejny tomik przybliży dzieciom i rodzicom postać świętego Mikołaja. Okazuje się, że ze świętymi też się można pośmiać, a przy okazji brać z nich przykład. Książeczka oparta jest na faktach z biografii świętego Mikołaja.
Anna Matusiak
Święty Mikołaj

Dzieci niecierpliwie czekają na przyjście świętego Mikołaja, a raczej może na prezenty, jakie zwykł on przynosić. Jednak czy wiedzą, kim tak naprawdę był święty Mikołaj? Nie żadnym skrzatem czy krasnalem, ale biskupem dobroczyńcą. Mali bohaterowie tej książeczki znają historię o świętym Mikołaju i chętnie ją Wam opowiedzą. Prezentami też chętnie się pochwalą, a może nawet podzielą...
Praca zbiorowa
Nabożeństwo do św. Mikołaja. Modlitewnik

Św. Mikołaj jest głównym patronem Bari. W IX stuleciu było już kilka kościołów św. Mikołaja w Rzymie. Pod koniec X stulecia kult jego rozszerzył się w Niemczech, w wiekach następnych rozszerzył się we Francji i Anglii. Kult Mikołaja szerzył się równocześnie na Wschodzie. Z czasem objął całą Ruś, skąd słano poselstwa z darami do Bari. Na Zachodzie uznano go za jednego z Czternastu św. Wspomożycieli. Pod jego opiekę uciekali się żacy, dzieci, młode panny, żeglarze, więźniowie, piekarze, kupcy.

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Kratia, w Azji Mniejszej - św. Abrahama, biskupa. Mając 18 lat uciekł przed inwazją arabską. Potem został przełożonym klasztoru w Kratia. Zdobył sobie wówczas wielkie poważanie. Znużony, udał się do Palestyny. Odszukany, wezwany został do powrotu. Prawdopodobnie w roku 516 wyświęcono go na biskupa. Zmarł około roku 557.

W Jean, w Andaluzji - św. Piotra Paschazego, biskupa. Rządził zrazu opactwem św. Michała "de Transmuris", niedaleko Bragi. W roku 1296 Bonifacy VIII powierzył mu ubogą diecezję w Jean. Gdy wizytował ją, wpadł w ręce Maurów, którzy uprowadzili go do Grenady. Zmarł tam w roku 1300, zanim zdołano zebrać sumę na jego wykupienie. Jego kult zaaprobował w roku 1670 Klemens X. Sprawa pism, które rzekomo zostawił, nie została jeszcze wyjaśniona.

oraz:

św. Aselli z Rzymu, dziewicy (+ ok. 385); świętych męczenników Dionizji, Datywy, Leoncji, Terencjusza, Emiliana i Bonifacego (+ 484); św. Majoryka, męczennika (+ 484); św. Polichroniusza, prezbitera i męczennika (+ IV w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG