WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

27 listopada
Błogosławiony Bernardyn z Fossa, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Bernardyn z Fossa
Bernardyn urodził się w 1420 r. w Fossa, we włoskiej diecezji Aquila. Pochodził ze starego, szlacheckiego rodu. Uczył się początkowo w Aquila, a prawo kanoniczne i cywilne studiował w Perugii. W 1445 r. zrobił doktorat. W tym samym roku otrzymał w Stroncone habit franciszkański z rąk św. Jakuba z Marchii. Był dwukrotnie prowincjałem w Abruzji w latach 1454-1460 i 1472-1475, a w Bośni i Dalmacji - w latach 1467-1469. Był też prokuratorem generalnym przy Kurii Rzymskiej. Dwukrotnie proponowano mu biskupstwo w Aquila, ale pokora sprawiła, że nie przyjął tego zaszczytu.
Chciał być naśladowcą świętych Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana poprzez oddanie się kaznodziejstwu, pracom misyjnym, a w ostatnich latach życia - pisarstwu. Zabiegał o porozumienie między franciszkanami konwentualnymi a obserwantami (bernardynami). Zmarł 27 listopada 1503 r. w San Giuliano, a jego kult został zatwierdzony 26 marca 1828 r. przez papieża Leona XII.
Pozostawił po sobie sporo rękopisów. Jest m.in. autorem pierwszego życiorysu św. Bernardyna ze Sieny. Z dzieł historyczno-teologicznych wydano m.in. Chronica Fratrum Minorum de Observantia, w której przedstawił historyczne dzieje grupy obserwanckiej w zakonie (1368-1470). Ta interesująca kronika została po raz pierwszy wydana pod redakcją Leonarda Lemmensa OFM z rękopisu bł. Bernardyna. Następne jego dzieło to Provinciae divi Bernardini coenobia, w którym opisał 15 klasztorów obserwanckich. W Biblioteca Marciana w Wenecji znajduje się około 500 rękopisów z mowami żałobnymi i kazaniami okolicznościowymi, wygłoszonymi przez bł. Bernardyna.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Tadeusz Słowiński OFM, Maksymilian Damian OFM
Święci franciszkańscy na każdy dzień

Świętość - to słowo, kłóre wzbudza pragnienie, podziw, ale i lęk. By rozpalić pragnienie tej pełni, przedstawiamy życie i świętość ponad 500 braci i sióstr, którzy pośród wielorakich trudności i przeszkód umiłowali Chrystusa i obrali Go sobie za cel swego życia. Kościół w akcie beatyfikacji czy kanonizacji wypowiedział się o nich, że stali się godnymi tego, by ukazać ich całemu światu jako wzór autentycznego życia ewangelicznego. Ich życie mówi nam, że być naśladowcą Chrystusa pokornego i ukrzyżowanego jest możliwe dla każdego. Ich przykład pobudza nas do ciągłego opowiadania się za Jezusem, dzień po dniu. Wypełnienie Jego nauki jest bowiem jedynym prawem naszego życia i naszych braterskich relacji.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Riez, we Francji - św. Maksyma, biskupa. Wcześnie znalazł się w klasztorze leryneńskim, którym kierował św. Honorat. Od roku 427 był jako opat jego następcą. W roku 433 obrano go biskupem Riez. Pracował tam wytrwale. Uczestniczył też w kilku synodach i podpisał list biskupów Galii do Leona I. Zmarł około roku 460. Pochowano go w kościele, który sam wybudował.

oraz:

świętych męczenników Akacjusza, prezbitera, i Hirenarcha (+ ok. 500); św. Jakuba, męczennika (+ ok. 420); św. Waleriana, biskupa (+ 388)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG