WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

24 października
Błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Jan Wojciech Balicki
Jan Wojciech Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu pod Rzeszowem. Pochodził z biednej, bardzo religijnej rodziny dróżnika kolejowego. Był synem grekokatolika Nicetasa Balickiego i jego rzymskokatolickiej żony Katarzyny. Zgodnie z wolą ojca został ochrzczony w Kościele grekokatolickim; także ówczesne prawo kościelne nakazywało wychowywanie chłopców w obrządku ojca. Ponieważ o tym przepisie dowiedział się dopiero w czasie studiów teologicznych, zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o zgodę na święcenia w obrządku łacińskim. Po ukończeniu seminarium duchownego w Przemyślu, w 1892 r. został wyświęcony na kapłana. Został skierowany do pracy w parafiach jako wikary. Szybko dał się poznać jako świetny kaznodzieja i cierpliwy spowiednik.
Wkrótce potem podjął studia teologiczne w Rzymie, zakończone doktoratem. Po powrocie do kraju pracował w przemyskim seminarium, gdzie wykładał teologię dogmatyczną. Jego posługa profesorska była owiana duchem głębokiej wiary i umiłowaniem prawdy. W modlitwie najczęściej szukał mądrości Ducha Świętego. W latach 1928-1934 piastował urząd rektora.
Po przejściu na emeryturę wiele czasu poświęcał na posługę spowiedzi. Jeszcze jako młody ksiądz założył dom opieki dla prostytutek - z tego powodu wielokrotnie rzucano na niego oszczerstwa. Po wkroczeniu do Przemyśla Sowietów w czasie II wojny światowej dom ten został zlikwidowany. Jan Balicki zmarł w Przemyślu w opinii świętości 15 marca 1948 r.
Po siedmiu latach, 31 października 1955 r. - zgodnie z powszechnym życzeniem - ciało ks. Jana przeniesiono do osobnego grobowca. W 1959 r. przemyskie seminarium duchowne poprosiło biskupa Franciszka Bardę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W 1963 r. wszystkie akta przesłano do Rzymu, gdzie po zbadaniu zeznań świadków i analizie pism ks. Jana ogłoszono dekret o heroiczności jego cnót (grudzień 1994 r.). Osobę ks. Balickiego dawał za wzór kapłanom kardynał Karol Wojtyła, który w 1975 roku pisał o nim: "W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana diecezjalnego, w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów zdarzają się kontestacje, niewierności oraz tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. W osobie ks. Balickiego kapłani mogą znaleźć wzór, w jaki sposób połączyć działalność duszpasterską z codzienną kontemplacją tajemnicy Boga".
Już jako papież dokonał beatyfikacji ks. Balickiego w sierpniu 2002 roku podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach. Powiedział m.in.:

Służbą miłosierdziu było życie błogosławionego Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski.
Wspominając o tym, zwracam się do kapłanów i seminarzystów: proszę was, bracia, nie zapominajcie, że na was, szafarzach Bożego miłosierdzia, spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też pamiętajcie, że sam Chrystus umacnia was obietnicą, którą przekazał przez św. Faustynę: "Powiedz Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim" (Dzienniczek, 1521).Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
Bł. Jan Wojciech Balicki
ks. Tadeusz Śliwa
Życie i działalność ks. Jana Balickiego
ks. Marek Łuczak
Troszczył się o każdego
abp Józef Michalik
List pasterski na beatyfikację ks. Jana Balickiego
abp Józef Michalik
Bł. ks. Jan wzywa nas do świadectwa miłosierdzia
List na pierwsze wspomnienie bł. Jana Balickiego
Jan Niedzielny
Miła pokora
ks. Tadeusz Śliwa
Bł. ks. Jan Balicki
w pierwszych tygodniach II wojny światowej
ks. Roman Chowaniec
Bł. ks. Jan Balicki
Artur Szary
Bł. Jan Wojciech Balicki

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
ks. Stanisław Zygarowicz
Ks. Jana Balickiego droga do świętości
Towarzystwo Przyjaciół Świlczy
Błogosławiony Jan Wojciech Balicki
przemysl24.pl
Błogosławiony ks. Jan Balicki
Mateusz Gnatowski
Błogosławiony Jan Balicki
Mariusz Trojnar
Modlitwa za wstawiennictwem bł. Jana Balickiego
 
Zbigniew Suchy
Mocarz pokory

Służbą miłosierdziu było życie bł. Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale.
praca zbiorowa
Niepokalana Matka Chrystusa

Materiały z sympozjum z okazji 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Referat ks. dr Wacława Siwaka na temat wpływu zagadnienia Niepokalanego Poczęcia na myśl i duchowość bł. Jana Balickiego. Cennym uzupełnieniem tego tomu jest opublikowany tekst bulli dogmatycznej o Niepokalanym Poczęciu z 8 grudnia 1854 r. w łacińskim oryginale i w nowym polskim tłumaczeniu ks. Zbigniewa Wójtowicza.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Indochinach - bł. Józefa Le-Dang-Ti, męczennika. Był oficerem w armii księcia Tu-Duk. Zginął za wiarę w roku 1860.

oraz:

św. Ewergisla z Kolonii, biskupa (+ ok. 614); świętych męczenników Feliksa, biskupa, Audakta i Januarego, prezbiterów, oraz Fortunata i Septyma, lektorów (+ III w.); bł. Józefa Baldo, prezbitera (+ 1915); św. Marka, pustelnika (+ 580); św. Proklusa z Konstantynopola, biskupa (+ 446)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG