WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

9 października
Abraham, patriarcha

Zobacz także:

Patriarcha Abraham
Abraham był zarazem największym z patriarchów Starego Testamentu (por. Rdz 11-25), jak i postacią, która na dziejach Izraela wycisnęła niezatartą pieczęć. Żył w XIX-XVIII w. przed Chrystusem. Pochodził z chaldejskiego Ur, z aramejskiego plemienia nomadów, którzy przebywali w pobliżu metropolii, aby w niej dokonywać wymiany i w panteonie miasta oddawać cześć bogu-księżycowi. Jego ojciec, Terach, wędrował do Kanaanu, ale zatrzymał się w Charanie, w północnej Syrii, gdzie też w podeszłym wieku zmarł. Na rozkaz Boga Abraham kontynuował wędrówkę razem z dobytkiem, sługami i Lotem, swym bratankiem. Ten rozkaz, dany mężowi wywodzącemu się ze środowiska pogańskiego, inicjuje objawienie, które odtąd na przestrzeni wieków żyć będzie w Izraelu i które spełni się w Jezusie Chrystusie. Abraham staje się depozytariuszem tego objawienia, tym samym zaś ojcem narodu, który ma je przekazywać, będąc równocześnie prekursorem Kościoła.
Bóg żąda od Abrahama, by opuścił wszystko, a w zamian za to udziela mu obietnic, które zgodnie z tym, co później głosić będą prorocy Izraela, rozciągnięte zostaną na wszystkie narody świata. Abraham przyjmuje obietnice z wiarą, która staje się jego cechą charakterystyczną i którą sławić będą potomni (por. Hbr 11, 8). Przybywszy do Kanaanu, żyje nadal jak nomada, ale tu i ówdzie (Sychem, Betel) tworzy ośrodki kultu. Głód zmusza go jednak do emigracji. Jak wielu późniejszych beduinów, zstępuje do doliny Nilu. Wedle relacji jahwistycznej, pozoruje wtedy, że Sara to nie jego żona, ale siostra. Po powrocie do Kanaanu rozstaje się z Lotem, który osiada nad Morzem Martwym. Sam przebywa w pobliżu Mamre. Potem interweniuje w sprawie Lota, którego uwalnia z niewoli. Wówczas to daje dziesięcinę Melchizedekowi i otrzymuje odeń błogosławieństwo, pełne wymowy. Sam Bóg potwierdza dane obietnice. Potem zgodnie z praktyką pierwotnego społeczeństwa, uznaną m.in. przez Kodeks Hammurabiego, Hagar, służebnica jego żony Sary, rodzi mu Izmaela.

Abraham składa ofiarę z Izaaka Następuje nowe objawienie, przedstawione także na modłę ludów pierwotnych, tzn. w sposób niezwykle antropomorficzny. W modlitwie wstawienniczej Abraham okazuje się mężem pokornej i niewzruszonej wiary. Niebawem rodzi mu się drugi syn, Izaak. Jego zamierzona ofiara stanowi szczytowe osiągnięcie duchowe ojca. W sposób heroiczny Abraham powierza się Bogu. Jest posłuszny, toteż w miejsce syna może potem ofiarować baranka. Po śmierci Sary nabywa teren w Makpela na grób dla siebie. Tam złożą jego szczątki w grocie, nad którą krzyżowcy wzniosą kościół, po ich upadku zamieniony na meczet. Przed śmiercią zobowiąże jeszcze sługę do poszukania małżonki dla syna. Odnajdzie ją wśród krewnych. Jemu to przekaże dziedzictwo, gdy tymczasem synom zrodzonym przez konkubiny przeznaczy hojne dary.
W Nowym Testamencie Abraham wspominany jest wielokrotnie - i to w rozmaitych kontekstach. W Hbr 11 stał się już tylko jednym ze świadków wiary, natomiast łono Abrahama z Łk 16, 22, które oznaczało wspólnotę patriarchy z Łazarzem, Ojcowie interpretować będą jako część Hadesu lub umiejscowienie szczęśliwości wiecznej. W sztuce chrześcijańskiej zajął miejsce poczesne. Florus wprowadził go do martyrologium pod dniem 9 października, tzn. w terminie, w którym razem z Lotem czcili go Grecy. Ci ostatni wspominali go ponadto razem z Izaakiem i Jakubem w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Dodajmy, że pod imieniem Abrahama pojawiło się kilka apokryfów, w tym Testament, utwór o charakterze apokaliptycznym.

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (nr 61), "patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła". Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu, uznawanymi za osoby święte, są - oprócz Abrahama - także Mojżesz, Dawid, Eliasz i Elizeusz, ponadto często również Adam i Ewa.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Jan Paweł II
Ojciec wszystkich wierzących
Audiencja generalna, 16 lutego 2000 r.
Jan Paweł II
W pielgrzymce do Ur chaldejskiego
Audiencja generalna, 23 lutego 2000 r.
Benedykt XVI
Modlitwa Abrahama
Audiencja generalna, 18 maja 2011 r.
Dzieło Biblijne
Patriarcha Abraham
reż. Joseph Sargent
Abraham (format video)

Część pierwsza
Część druga
Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
Abraham, jego powołanie i przymierze (format video)
niedziela.pl
Abraham - ojciec modlitwy z wiarą
ks. Stanisław Haręzga
Wierzyć jak Abraham
Ćwiczenia duchowne św. Ignacego
Ofiara Abrahama, Izaaka i Jezusa
Jarosław Charkiewicz
Praojciec Abraham
 
E-lite Distribution
Abraham - przymierze z Bogiem (+ DVD)

Abraham to ojciec wiary. Tak przynajmniej go nazywamy, stawiając za wzór innym. Św. Paweł uczynił go osią dywagacji na temat relacji wiary i uczynków w swoich listach. Dlatego wielu wydaje się postacią z brązu, nieskazitelną pod każdym względem. Tymczasem tak nie było. Postać Abrahama nie doczekała się zbyt wielu poświęconych sobie filmowych biografii. Zrealizowany w gwiazdorskiej obsadzie "Abraham" to druga (po "Genesis") część monumentalnego telewizyjnego cyklu "Biblia" ze znakomitą, jedną z najlepszych w karierze Richarda Harrisa kreacją w roli tytułowej. Scenariusz prezentuje wydarzenia zgodnie z tym, co czytamy w "Biblii", jednak twórcy wzbogacają narrację wątkami, które w celach dramaturgicznych uzupełniają biblijną opowieść zachowując jej przesłanie.
Achim Buckenmaier
Abraham. Ojciec wierzących

Historia Abrahama, który dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów jest wzorem człowieka wierzącego. Autor podąża śladem Abrahama i ukazuje czytelnikom to, co na temat człowieka, który stał się ojcem wszystkich wierzących w jednego Boga, odkrył w Biblii oraz w tradycji żydowskiej i w źródłach muzułmańskich.
Sławomir Zatwardnicki
Abraham. Meandry wiary

Abraham był zdecydowany na wszystko. Ostatnia, najstraszniejsza próba nie zmogła wiary. Gdyby nie interwencja anioła, Izaak zginąłby. Pytanie o to, czy Bóg mógłby żądać takiej ofiary, można by odwrócić: czy jest coś, czego Bóg miałby od nas (ode mnie, od ciebie) nie otrzymać, gdyby tego zażądał? Ograniczamy żądania Boga do tych, które wydają nam się uzasadnione. Wiemy, że to właśnie Abraham podobał się Bogu, wiemy, że jego wiarę powinniśmy naśladować, a jednak nie potrafimy (nie chcemy?) utożsamić się z wiarą Abrahama.
Daniel Rops
Od Abrahama do Chrystusa

W swojej pierwszej historycznej książce Autor z niezwykłą rzetelnością badacza i wielką dozą talentu literackiego opisuje dwa tysiące lat historii Izraela. Historii zaczynającej się powołaniem Abrahama, który położył kamień węgielny monoteizmu dla trzech wielkich religii - judaizmu, chrześcijaństwa i islamu - i znajdującej swój finał w wypełnieniu się obietnicy przyjścia Zbawiciela - Jezusa Chrystusa. Te dwa tysiące lat burzliwych dziejów można by streścić słowami "historia święta". Jak to się stało, że ten niepokaźny, niczym na pierwszy rzut oka nie wyróżniający się lud przetrwał przez wieki, podczas gdy upadały wielkie potęgi cywilizacyjne i polityczne pre-antycznego świata? Odpowiedzi należy szukać w specyficznej metafizyce i moralności, które wyróżniały społeczność żydowską na tle innych współczesnych jej narodów i ludów.
Dorothea Sattler, Paul Deselaers
Podążać drogami Boga

Książka przedstawia biblijną historię Abrahama i Sary. Każdy z 40 rozdziałów rozpoczyna cytat z Pisma Świętego, po nim zamieszczono rozważania na ich temat, z odniesieniem do realiów współczesnych. Z bagażu doświadczeń Abrahama i Sary może czerpać i dzisiejszy czytelnik. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby swoją lekturę Pisma Świętego wzbogacić dzięki jasnym i jednocześnie fachowym komentarzom.
ks. Antoni Kajzerek
Abraham na drogach wiary

Abraham, Jakub, Józef, Mojżesz, Jozue, Estera, Samson, Judyta, Saul, Dawid, Salomon, Rut... i wielu, wielu innych, którzy szli drogami nieraz bardzo trudnego dialogu z Bogiem. Drogami zmagań, zwątpień, buntów, poszukiwań, zdrad, ale i drogami zawierzenia, przyjmowania, zgadzania się z wolą Jedynego. Seria "Na drogach wiary" przybliża najważniejsze postaci Biblii. Ich dobór, jak i zamysł pełnej opowieści zamyka się w ostatniej książce cyklu: "Aby się wypełniły Pisma", jednak każdy tom stanowi odrębną całość poświęconą tytułowemu bohaterowi. Autor, trzymając się ściśle przekazu biblijnego, przedstawia losy tych postaci z wielką pasją. Pozawala im przemówić pominiętą codziennością, możliwymi zachowaniami, zmaganiami, kreśli ich sylwetki charakterologiczne, a osobom drugoplanowym czy wpisanym w tło dziejów na kartach Pisma Świętego daje imiona, twarze, własną historię - przez co wszyscy bohaterowie stają się bliżsi.
ks. Roman Bogacz
Cuda w Starym Testamencie

Cud w znaczeniu biblijnym to znak Bożego działania. Autor odkrywa przed Czytelnikami starotestamentowe pojęcie cudu najbardziej widoczne przy wydarzeniach związanych z wyjściem z Egiptu, wędrówką przez pustynię i wprowadzeniem do Ziemi Obiecanej, a także działalnością proroków Eliasza i Elizeusza. W duchu wiary podejmuje próbę racjonalnego wyjaśnienia niezwykłych biblijnych opisów.
Lech Z. Niekrasz
"...który mówił przez proroków",
czyli Stary Testament w Ewangeliach

Czytając Ewangelie, nie trudno zauważyć, że odwołują się one do Starego Testamentu, zwłaszcza w sprawach niewypłacania zarobków, oszustwa, lichwiarstwa, przekupstwa sędziów itp. Autor w sposób popularno-naukowy wyjaśnia fragmenty Starego Testamentu zawarte w Nowym Testamencie, ukazując ich wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa.
Gianfranco Ravasi
Twarze Biblii

Na stronach tej książki proponujemy galerię portretów biblijnych. Pojawią się w niej święci, patriarchowie, prorocy, mędrcy, apostołowie i wiele skromniejszych postaci, naznaczonych ograniczeniami podobnymi do tych, jakie charakteryzują mężczyzn i kobiety wszystkich czasów i krajów. Będą to postaci polityczne (król Achaz), ministrowie (Sebna i Eliakim) albo rzymscy urzędnicy cesarscy (Kwiryniusz i Publiusz); pojawią się także niewolnicy (Onezym). Będą portrety osób symbolicznych (Enoch, Hiob lub Magowie), a także osobnicy prawie nieznani (mędrzec Agur, prorok Agabos lub kłótliwe Ewodia i Syntycha). Książka przekształca się więc w rodzaj świętej historii widzianej z naszej perspektywy, z punktu widzenia ludzkich bohaterów, których losy skrzyżowały się z obecnością Boga 0 czasem tajemniczą, innym razem chwalebną.
ks. Piotr Ślęczka SDS
Historie powołań biblijnych

Pan Bóg powoływał różnych ludzi i na różne sposoby. Inaczej wyglądało powołanie Abrahama, jeszcze inaczej Jeremiasza, Eliasza czy Dawida. Z innych powodów powołał do grona Apostołów Piotra, Jakuba i Jana, a z jeszcze innych Pawła czy choćby Samarytankę, która miała 7 mężów. Historia powołań bohaterów Starego i Nowego Testamentu do wypełniania woli Bożej to historia powołania. W każdym z nich współczesny człowiek odnajduje siebie i historię swojej drogi do Boga, a Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba jest też Bogiem Kowalskiego, Nowackiego i Iksińskiego i działa w podobny sposób w całej historii zbawienia.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Wspieraj nas na Patronite
Postaw nam kawę na buycoffee.to

Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Deusdedita z Montecassino, opata (+ 834); św. Gislena, biskupa (+ ok. 685); św. Publii z Antiochii, ksieni (+ poł. IV w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG