WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
1 2 3 4

5 6 7 8
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

2 października
Świętych Aniołów Stróżów

Anioł StróżAniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Anioł Stróż
Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, "osobnego" Anioła Stróża.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:


Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 7-12); anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19), anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza Apostołów z więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-23).

Anioł Stróż Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: "Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża". Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: "Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych". Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): "Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli".
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk anioła miał otrzymać cudownie Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.

Anioł Stróż Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Od IV w. wyróżnia się kult św. Michała Archanioła. Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako oddający chwałę Panu Bogu. W ikonografii spotykamy aniołów już w katakumbach (w. III).
Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce.

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów.


Na temat Aniołów, ich życia i obecności w Kościele i życiu każdego człowieka dowiesz się więcej tutaj i tutaj.

Więcej informacji o Aniołach Stróżach:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

ks. Ireneusz Skubiś
Tajemniczy Słudzy Opatrzności
Michael Schulz
Aniołowie

Część I
Część II
ks. Jan Augustynowicz
Wspierająca działalność
Jacek Salij OP
Prawda o aniołach - integralna część
wiary chrześcijańskiej
Marek Wójtowicz SJ, Błażej Guz SJ
Dotyk Anioła
Katarzyna Białkowska
Rzecz o aniołach
ks. Janusz Czerny
Boży posłańcy
Katechizm Kościoła Katolickiego
O Aniołach
ks. prof. Alfons Skowronek
Aniołowie są wśród nas
Roman Zając
Czy aniołowie mogą awansować?
s. Anna Siudak
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi...
Beata Tomczyk
Aniele Boży, stróżu mój...
Andrzej Ogniewski
Aniołowie w roku kościelnym
Błażej Strzechmiński OFMCap
Po co Anioł Stróż?
O wielkiej zażyłości św. Pio z Aniołem Stróżem
i obecności aniołów w życiu ludzi
wiara.pl
Prawie wszystko o aniołach

Posłańcy od Boga
Anioł Stróż
ks. Jan Twardowski
Kim jest Anioł
ks. Jan Twardowski
Anioł przebudzenia
ks. Tomasz Opaliński
Stróż?
ks. Henryk Zieliński
Święci potrzebują aniołów
 
Jan Paweł II
O aniołach i szatanie

Książka wprowadza w naukę Jana Pawła II na temat duchów dobrych i złych. Papież, nawiązując do przekazów biblijnych i Tradycji, kontynuuje nauczanie Ojców i Doktorów Kościoła, a także swoich poprzedników oraz soborów. Publikację uzupełnia obszerny aneks, w którym Czytelnik znajdzie również wypowiedzi poprzedników Jana Pawła II oraz rzadko publikowane w Polsce dokumenty Soboru Watykańskiego II i Kongregacji Nauki Wiary na ten temat. Książkę uzupełniają modlitwy do Maryi, świętych, aniołów oraz egzorcyzm.
U. Bernauer, T. Sternberg, H. Vorgrimer
Anioł. Doświadczenie Bożej obecności

Ten bogato ilustrowany album odkrywa przed czytelnikiem tajemnicę aniołów, prezentując świadectwa ich istnienia zawarte w Piśmie Świętym, judaizmie, islamie, Kościele starożytnym i średniowiecznym, filozofii oraz poezji. Wnikliwie analizuje i uzupełnia tradycyjne wyobrażenia istot niebiańskich, nawiązując do różnych dziedzin - sztuki, literatury i psychologii.
Jean Daniélou
Aniołowie i ich misja

Autor - jezuita, jeden z największych teologów XX wieku - nowoczesność teologii łączył z powrotem do źródeł chrześcijaństwa i wiernością tradycji. Książka jest patrystycznym studium nad misją aniołów. Autor zgodnie z pismami Ojców Kościoła nie zatrzymuje się na analizie bytowej struktury aniołów, ale skupia się na ich roli w ekonomii zbawienia. To historiozbawcze ujęcie angeologii.
Sergiusz Bułgakow
Drabina Jakubowa. Rzecz o aniołach

Lektura "Drabiny Jakubowej" może stać się ubogacającym katolików spotkaniem z rosyjskim prawosławiem. Książka ta nie jest tylko wykładem prawosławnej nauki o aniołach, ale też wspaniałym wprowadzeniem w prawosławie w ogóle. Na kilkuset stronach znajdujemy solidnie udokumentowaną naukę o aniołach, ich hierarchii i roli w ludzkim życiu.
Anderson Joan Wester
Spotkanie z Aniołem. Prawdziwe historie

Książka jest zbiorem ponad 30 niezwykłych historii ludzi, którzy zazwyczaj w dramatycznych sytuacjach odczuli obecność aniołów i doświadczyli ich pomocy. Czyta się świetnie, w większości są to poruszające, a nawet wzruszające historie, które pokazują, że człowiek nie jest pozostawiony samemu sobie, a jego Anioł Stróż czuwa nad nim "we dnie i w nocy", gotowy udzielić mu wsparcia.
Domenico Pezzini
Jakub i anioł

Autor analizuje tajemnicze spotkanie Jakuba z Aniołem nocą u brodu rzeki Jabbok (Rdz 32, 23-33) - spotkanie i starcie, walka i uścisk, rana i błogosławieństwo. Autor interpretuje je jako "teologię relacji". Każdy rodzaj relacji ludzkiej, w całej swej rozciągłości i kompleksowości, dla wierzącego jest wyrazem i cieniem relacji z Bogiem.
Anselm Grün OSB
50 aniołów na cały rok

Książka może nam towarzyszyć w każdym dniu i pomagać w otwieraniu się na Transcendencję. Przeprowadzane ankiety pokazują, że ludzie coraz mocniej wierzą w swojego Anioła Stróża - opiekuna i zwiastuna innej rzeczywistości. Grün bierze poważnie tę głęboką tęsknotę do duchowego ukierunkowania własnego życia; różne postawy życiowe łączy z dawną mądrością wyobrażoną przez wizerunki aniołów.
Janusz Pyda OP
Listy starego anioła do młodego

Książka, podobna w formie i bliska pod względem treści Listom starego diabła... C.S. Lewisa, pozwala w sposób swobodny i przystępny, ze swadą, ironią i poczuciem humoru poruszyć wiele ważnych dla współczesnego człowieka i chrześcijanina tematów. Stary anioł pisze m.in. o egoizmie, autorytetach, duchowości i psychologii, o hipokryzji, młodości i podejmowaniu decyzji, o spowiedniku, ryzyku wiary i odpowiedzialności. Jest to książka niebanalna i dostępna dla wszystkich!
Ewa Stadtmüller
A jak Anioł

Wzruszające opowieści dla dzieci o aniołach - zarówno o tych najprawdziwszych, które Bóg posyła do nas prosto z nieba, jak i o tych, które nas strzegą żyjąc pośród nas. Lektura na pewno wywoła zachwyt u małych czytelników, a łzy wzruszenia u dorosłych.
Joan Wester Anderson
Spotkanie z aniołem. Audiobook

Audiobook przedstawia 7 niezwykłych historii ludzi, którzy w trudnych momentach swego życia doświadczyli niebiańskiej pomocy Bożych wysłanników. Opisane na płycie wydarzenia pokazują, że człowiek nigdy nie jest pozostawiony samemu sobie, a jego Anioł Stróż czuwa nad nim "we dnie i w nocy", gotowy w każdej sytuacji udzielić mu realnego wsparcia. Każdego z nas anioł chroni przed niebezpieczeństwem, ostrzega przed zagrożeniem, pociesza w chwilach smutku, dodaje otuchy, gdy brakuje sił i podsuwa dobrą myśl, kiedy bez nadziei pytamy "Co dalej?". Musimy tylko nauczyć się słuchać głosu naszego Opiekuna...
Mary Joslin
Księga opowieści o Aniołach

Zaczerpnięte z Biblii opowieści o aniołach oraz towarzyszące im modlitwy z pewnością zachwycą młodsze dzieci. Niezwykle ciepłe ilustracje doskonale oddają promienny wdzięk aniołów, a także podkreślają piękno opowieści. Do tej książeczki będziecie wracać przez wiele lat.
ks. Marian Polak CSMA
Świadectwa obecności aniołów

W tej książce znajduje się bardzo wiele świadectw o doznanej pomocy św. Michała Archanioła i naszych Aniołów Stróżów. Od przedszkola uczymy się o Aniele Stróżu. Pierwsza modlitwa to ta do Anioła Stróża. W miarę jednak rozwoju i dojrzewania człowieka ta dziecięca świadomość jakby zanika, zaciera się, aż w końcu jako dorosły człowiek często traktuje istnienie Anioła jako bajkę. Żaden jednak współczesny wykształcony człowiek nie neguje istnienia Aniołów. Można nie wierzyć w Boga ale nikt nie kwestionuje obecności Anioła Stróża. Książka ta jest świadectwem obecności Aniołów, dobrego działania i czułej, troskliwej opieki, pod warunkiem jednak wielkiej wiary w ich obecność, rozmowy i modlitwy z nimi.
o. Stanisław Kałdon OP
Anioł - posłaniec nadziei

Bardzo wartościowa pozycja, która obszernie ukazuje zagadnienie Nauczania Kościoła o aniołach, modlitwy, pieśni, świadectwa wiary w moc aniołów, poezja o aniołach.
Stanisław Mrozek SJ
Świadectwa i modlitwy do naszych opiekunów

Książeczka zawiera akty strzeliste, litanie i modlitwy do aniołów. Wiele z próśb i wezwań modlitewnych nawiązuje do tekstów Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego. W modlitewniku przywołano też krótkie świadectwa anielskiej obecności i pomocy, jakiej doświadczyli różni święci.
Dorota Kozioł
Dobranoc, mój aniołku

Jaki jest Anioł Stróż? Czy tylko czuwa, żeby się człowiekowi nie stało nic złego? Czy - tak, jak ten z obrazka nad dziecinnym łóżeczkiem - przeprowadza przez wąską kładkę nad rwącym potokiem? W pięciu opowiadaniach zamieszczonych w książeczce, Anioł Stróż pojawia się w różnych sytuacjach i miejscach jako najwierniejszy Przyjaciel. Strzeże w niebezpieczeństwie pomaga walczyć z pokusami, zachęca do dobrych uczynków, pociesza, gdy smutno.
 
wiara.pl
Modlitwy do aniołów
 
Zofia Sobieraj
Modlitwy i Litania do Aniołów Stróżów

Zbiór modlitw do Aniołów Stróżów w różnych okolicznościach życia (wybór drogi życiowej, problemy wychowawcze, trudne sytuacje w małżeństwie, pracy), przepojony żywą wiarą w ich pomocną obecność.
Siostry Karmelitanki
Ujrzałem anioła stojącego w słońcu

Książka ta (zawierająca krótkie rozważania o Aniołach na każdy dzień roku) została napisana i przygotowana specjalnie dla człowieka uwikłanego w codzienność, zabieganego i troszczącego się o tak wiele, że trudno mu oderwać wzrok i myśli od ziemi i skierować je ku Górze - na świat duchowy. Czytając ją i rozważając zawarte w niej treści można zaprzyjaźnić się z Aniołami - świętymi Duchami wysłanymi od Boga - nieustannie nam towarzyszącymi, które pragną pomagać człowiekowi w każdej chwili życia.
praca zbiorowa
Modlitewnik do Aniołów

Niniejszy modlitewnik, oprócz niezwykle cennych wiadomości teoretycznych, bo przecież o aniołach niewiele wiemy, zawiera modlitwy - zarówno tradycyjne, jak i opracowane na potrzeby tej publikacji - do Archaniołów: Michała, Rafała, Gabriela oraz Aniołów Stróżów. Stanowić ma ona zachętę do korzystania z pomocy niebiańskich przyjaciół, byśmy chronieni ich mocą doszli bezpiecznie do celu naszego pielgrzymowania.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Saint-Maixent, we Francji - św. Leodegara, biskupa. Stolicę w Autun objął w roku 663. Przywrócił wtedy zachwiany ład, odnowił katedrę, wyposażył jej zakrystię. Mnichom zalecił regułę benedyktyńską. Zasłynął także z troski o ubogich. Jako dawny palatyn pozwolił się jednak wciągnąć w rywalizacje polityczno-dynastyczne. W roku 675 zesłano go dlatego do Luxeuil. Potem obległ go Ebroin i po poddaniu miasta kazał go oślepić oraz obciąć mu język i wargi. W końcu zamordowano go w lesie niedaleko Arras. W roku 681 rehabilitowano jego pamięć i pochowano w opactwie, którym przed biskupstwem kierował.

W Konstantynopolu - św. Teofila, mnicha. Wiele wycierpiał w czasie obrazoburstwa. Żył w VIII stuleciu.

oraz:

bł. Antoniego Chevriera, wyznawcy (+ 1879); św. Eleuteriusza, męczennika, żołnierza (+ ok. 680); św. Geryna, męczennika (+ ok. 678)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG