WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

1 października
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
dziewica i doktor Kościoła

Zobacz także:

Święta Teresa z Lisieux
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie miały także szkołę z internatem dla dziewcząt.
25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z radością: "Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus". W tym samym roku otrzymała sakrament bierzmowania.
Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama wyznała, uleczenie z tej duchowej choroby zawdzięczała swoim trzem siostrom i bratu, którzy zmarli w latach niemowlęcych. W pamiętniku zapisała, że w czasie pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła "całkowite nawrócenie". Postanowiła zupełnie zapomnieć o sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła odczuwać gorycz i wstręt do przyjemności i ponęt ziemskich. Ogarnęła ją tęsknota za modlitwą, rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej wielka droga ku świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat.
Rok później skazano na śmierć głośnego bandytę, który był postrachem całej okolicy, Pranziniego. Teresa dowiedziała się z gazet, że zbrodniarz ani myśli pojednać się z Panem Bogiem. Postanowiła zdobyć jego duszę dla Jezusa. Zaczęła się serdecznie modlić o jego nawrócenie. Ofiarowała też w jego intencji specjalne pokuty i umartwienia. Wołała: "Jestem pewna, Boże, że przebaczysz temu biednemu człowiekowi (...). Oto mój pierwszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał jakiś znak skruchy". Nadszedł czas egzekucji, lecz bandyta nawet wtedy odrzucił kapłana. A jednak ku zdziwieniu wszystkich, kiedy miał podstawić głowę pod gilotynę, nagle zwrócił się do kapłana, poprosił o krzyż i zaczął go całować. Na wiadomość o tym Teresa zawołała szczęśliwa: "To mój pierwszy syn!"

Święta Teresa z Lisieux Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma ona tak trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak nie dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie zezwala w tak młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: "Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia". Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się wytłumaczyć, ale gwardia papieska usunęła ją siłą, by także inni mogli - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - ucałować nogi papieża.
Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: "Chcę być świętą". W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Jej drugim postanowieniem było: "Przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów". W roku 1890 złożyła uroczystą profesję. W dwa lata potem po raz ostatni odwiedził siostrę Teresę ojciec. Cierpiał już wtedy na zaburzenia umysłowe, ale rozpoznał córkę i powiedział do niej na pożegnanie: "W niebie". Przełożona poznała się na niezwykłych cnotach młodej siostry, skoro zaledwie w trzy lata po złożeniu ślubów wyznaczyła ją na mistrzynię nowicjuszek. Obowiązek ten Teresa spełniała do śmierci, to jest przez cztery lata.
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości "małą drogą dziecięctwa Bożego". Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze Dzieje duszy.

Święta Teresa z Lisieux Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną, która uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i niepoważnie zgłosiła się do Karmelu. Jej stały uśmiech brała za lekkie traktowanie swojej profesji. Także zakonnica, którą się s. Teresa opiekowała z racji jej wieku i kalectwa, nie umiała zdobyć się na słowo podzięki, ale często ją rugała i mnożyła swoje wymagania. Teresa cieszyła się z tych krzyży, bo widziała w nich piękny prezent, jaki może złożyć Bogu.
Na rok przed śmiercią zaczęły pojawiać się u Teresy pierwsze objawy daleko już posuniętej gruźlicy: wysoka gorączka, osłabienie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy krwotok zaalarmował klasztor w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Mimo to siostra Teresa spełniała nadal wszystkie zlecone jej obowiązki: mistrzyni, zakrystianki i opiekunki jednej ze starszych sióstr. Zima w roku 1896/1897 była wyjątkowo surowa, klasztor zaś był nie ogrzewany. Teresa przeżywała prawdziwe tortury. Nękał ją uciążliwy kaszel i duszność. Przełożona zlekceważyła jej stan. Nie oddano jej do infirmerii ani nie wezwano lekarza. Uczyniono to dopiero wtedy, kiedy stan był już beznadziejny. Jeszcze wówczas zastosowano wobec chorej drakońskie środki, takie jak stawianie baniek. Z poranionymi plecami i piersiami musiała iść do normalnych zajęć i pokut zakonnych, nawet do prania. Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, gdzie po kilkunastu tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy: "Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż".

Święta Teresa z Lisieux Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później - kanonizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. W roku 1890 bowiem - a więc jeszcze za życia Teresy - klasztor w Sajgonie zamierzał otworzyć w Hanoi drugi klasztor karmelitanek na ziemiach wietnamskich. W tej sprawie zwrócono się do klasztoru macierzystego w Lisieux o pomoc. Siostry zamierzały wysłać pomoc także w personelu. Wśród pierwszych ochotniczek była także siostra Teresa od Dzieciątka Jezus. Ustalenia trwały jednak zbyt długo; Teresa zachorowała i zmarła.
W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d'Arc, patronką Francji. W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła - razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny. Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; archidiecezji łódzkiej.

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Dzieje duszy
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Myśli

Przedmowa, skróty, przypisy
Tom pierwszy
Tom drugi
Tom trzeci
 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Myśli i słowa

Pozycja zawiera 999 wypowiedzi najmłodszego doktora Kościoła, czyli prawie wszystkie ważniejsze, które streszczają naukę Świętej. Dołączony do zbioru dokładny skorowidz rzeczowy łatwo pozwoli odszukać słowa św. Teresy nie tylko w tej książeczce, ale również w pismach Świętej. Pozycja może służyć zarówno do medytacji, jak i do pisania artykułów, konferencji itp.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Pisma mniejsze

Teresa była bez reszty zanurzono w miłości Bożej. Odpowiadając na miłość Bożą złożyła w ofierze całe swoje życie. W prostocie codziennego życia umiała też czynnie okazywać miłość bliźniego. Na wzór Jezusa nie wahała się zasiadać "u stołu grzeszników", swoich "braci", aby zostali oczyszczeni przez miłość, gorąco pragnęła bowiem ujrzeć wszystkich ludzi "oświeconych jaśniejącą pochodnią wiary".
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Listy

Niniejsze wydanie zawiera wszystkie listy św. Teresy od Dzieciątka Jezus - "cenny skarb, uzupełniający jej Rękopisy autobiograficzne", jak napisał jej duchowy brat ks. Belliére. Na tych stronach zapisany jest "bieg olbrzyma": 20 lat zaledwie oddziela niezgrabny list małej dziewczynki od listów pełnych całkowitego zaufania i przeżyć duchowych, które opisuje aż do śmierci.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Dzieje duszy

Teresa od Dzieciątka Jezus jest najmłodsza pośród doktorów Kościoła, ale jej żarliwe życie duchowe jest świadectwem tak wielkiej dojrzałości, a intuicje wiary zawarte w jej pismach są tak rozległe i głębokie, że pozwalają jej zająć miejsce pośród wielkich mistrzów duchowości. Teresa nie tylko pojęła i opisała głęboka prawdę o Miłości jako centrum i sercu Kościoła, ale nią żyła.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Dzieje duszy - audiobook

Na Dzieje duszy składają się: Rękopis A, czyli wspomnienia św. Teresy obejmujące czas od wczesnego dzieciństwa do wstąpienia do Karmelu i złożenia pierwszej profesji (1895-1896), Rękopis B stanowiący podsumowanie rekolekcji, napisany w formie listu do Jezusa (8 IX 1896) i poprzedzony listem do s. Marii od Najświętszego Serca; Rękopis C z ostatnich miesięcy życia, który jest zapisem rozważań i obserwacji z życia w Karmelu.
 
Jan Paweł II
List Apostolski Divini amoris scientia
z okazji ogłoszenia św. Teresy z Lisieux
doktorem Kościoła Powszechnego
Rzym, 19 października 1997 r.
Strona poświęcona św. Teresie od Dzieciątka Jezus
ks. Tarsycjusz Sinka CM
Św. Tereska z Lisieux
o. Mirosław Jaremczuk
Mały doktor Kościoła
Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
Szymon Babuchowski
Nie ma róży bez kolców
ks. Jerzy Szymik
Światło od Dzieciątka
Jarosław Dudała
Rodzice Małej Tereski
Marcin Jakimowicz
Złodziejka idzie przez Polskę
bp Guy Gaucher
Deszcz róż
Szymon Babuchowski
Córka za kratą. Tata. Ryba
Marek Wójtowicz SJ
Patronka misjonarzy i ateistów
Miesięcznik "LIST"
Teresa pokazała mi Ojca - świadectwo
Rene Lejeune
Święta Teresa z Lisieux,
czyli "mała droga" do szczęścia
Żywoty Świętych Pańskich (1937 r.)
Żywot św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ks. Stanisław Haręzga
"Dzieje duszy" - w 100-lecie polskiego wydania
Mariusz Trojnar
Nowenna za wstawiennictwem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 
Andre Pighiera
Światło wśród nocy
Ocalenie z pomocą Teresy z Lisieux

Historia jednej z osób cudownie nawróconych dzięki spotkaniu ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Proste i wzruszające świadectwo autora ukazuje, jak z samego dna można powrócić do piękna miłości.
Martin Pradere
Iść prosto do nieba z Małą Tereską

Autor omawia w swej książce chrześcijańskie umiłowanie życia, wyzwolenie się z lęku przed śmiercią i nauczanie św. Tereski o miłosierdziu Bożym, ukazując jego podobieństwo do nauczania św. Siostry Faustyny. Podpowiada także, jak w praktyce przyczyniać się do uwolnienia dusz z czyśćca (modlitwa, post, jałmużna, odpusty).
Joel Pralong
Słabość i moc
Paweł z Tarsu i Teresa z Lisieux
Miłosna pieśń na dwa głosy

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus potrafiła w taki sposób ożywić doktrynę św. Pawła, że stała się ona przystępna i zrozumiała dla współczesnego człowieka. Autor dostrzegł w duchowości obojga świętych, których dzieli dwadzieścia wieków historii, tak wiele podobieństw, że zestawił je w kluczu tematycznym, pisząc m.in. o wierze, łasce zbawienia, wolności i modlitwie u św. Pawła i św. Teresy.
praca zbiorowa
Ze świętą Teresą naśladować Chrystusa
Tereso, powiedz nam...

Spośród tych, którzy przybywają, aby nawiedzić relikwie świętej Teresy, wielu uświadamia sobie, że mało ją zna. Modlą się do niej, powierzają jej swoje sprawy, ale nie znają jej duchowej drogi. Z tego powodu zostało opracowane przejrzyste wprowadzenie, ujęte w formę wywiadu ze świętą Teresą, do którego dołączono jej teksty.
praca zbiorowa
Dobrego dnia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Święta Teresa powtarzała, że dla niej niebem będzie dobrze czynić na ziemi aż do końca czasów. Trzymamy ją za słowo i prosimy, by w każdy dzień roku karmiła nas światłem swojej dobroci i prowadziła szlakiem małej drogi duchowego dziecięctwa aż do bram królestwa niebieskiego.
Victor Sion OCD
Modlitwa ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

Autor ukazuje różne rodzaje i stopnie modlitwy, która według doświadczenia św. Teresy jest przesycona prostym spojrzeniem na Boga w zupełnym otwarciu się na działanie Ducha Świętego.
Reinhard Körner
Teresa od Dzieciątka Jezus - Iść małą drogą

Rozważania ogniskują się wokół wybranych myśli Teresy od Dzieciątka Jezus: Tylko miłość się liczy, Pragnę Twego serca, Uczynił mnie odważną i silną, Twa miłość troszczyła się o mnie, Bez obawy w ramionach swego Ojca, Zostać małą, stawać się coraz mniejszą, Moim powołaniem jest Miłość!, Maryja jest bardziej Matką niż Królową, Trwać u stóp Krzyża, Zaczynam myśleć jak najgorsi materialiści.
Władysław Kluz OCD
Dobre drzewo

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus udowodniła współczesnemu światu, że świętość nie jest pojęciem abstrakcyjnym albo historycznym, ale rzeczywistością naszych czasów. Świętość Teresy Martin była owocem przede wszystkim łaski Bożej i współpracy z nią, ale również i owocem dobrego drzewa, tj. pracy pedagogicznej rodziców. Zelia i Ludwik Martin byli naprawdę zanurzeni w życiu nadprzyrodzonym. Wierzyli w Boga, w wieczność, w dusze nieśmiertelną i umieli z tej wiary wyciągnąć logiczne wnioski. Nauczyli swoje dzieci traktować poważnie wiarę nie jak piękną, ale nierealną tradycję, ale jako siłę, która prowadzi do zjednoczenia z Tym, który sam się przedstawił jako Prawda, Droga i Życie. Niech opowieść o życiu Ludwika i Zelii Martin posłuży rodzinom współczesnym, aby były dobrymi drzewami, a ich dzieci ich dobrymi owocami.
Guy Gaucher OCD
Dzieje życia
Św. Teresa z Lisieux

Wyjątkowa przez swoją wierność wobec - także nieznanych - dokumentów i faktów opowieść o życiu Teresy Martin. Jak pisze Guy Gaucher, karmelita i biskup w Lisieux, wybitny znawca życia Świętej: "Mamy nadzieję, że czytelnik, korzystając z tej pozbawionej ozdób historii, dotrze do prawdy owej tajemniczej dziewczyny, zmarłej na gruźlicę w wieku 24 lat". Dopiero poznanie życia św. Teresy umożliwia właściwe zrozumienie jej drogi duchowej i interpretację pism.
Jan Malicki OCD
Chciałabym przemierzać świat głosząc Twoje imię

Pius XI 14 grudnia 1927 r. ogłosił św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką misji. Nie bez powodu zadanie to Kościół polecił tej młodej karmelitance. Św. Teresa ogarniała swym pragnieniem zbawienia wszystkie dusze. Niniejsza książka ukazuje, jak to misyjne pragnienie św. Teresy realizuje się w czasie i przestrzeni. Najpierw w jej ziemskiej działalności na rzecz misji, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z duchowymi-braćmi misjonarzami. Następnie autor przedstawia współczesny fenomen nowej ewangelizacji św. Teresy, jaka dokonuje się poprzez jej relikwie, które pielgrzymują po całym świecie. Przypomniane zostały również mało znane fakty i okoliczności ogłoszenia jej patronką misji.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Z miłością i ufnością

Od października 1994 roku urna z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus przemierza różne części świata. W ten sposób spełnia się pragnienie patronki misji świętych, aby głosić Ewangelię na wszystkich kontynentach. W 2005 roku relikwie zostały przywiezione do Polski, a na początku lipca mogliśmy modlić się przy relikwiach św. Teresy podczas sesji, którą zorganizowała nasza Wspólnota w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchowym w Szczecinie. Książka jest zbiorem sześciu konferencji wygłoszonych podczas tejże sesji i zawiera również świadectwa życia związane z duchowością małej Teresy.
Jacques Gauthier
Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła

Studium duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus ogniskuje się wokół ośmiu postaw, które autor wyodrębnia w jej przesłaniu: pragnienie kochania Jezusa, znoszenie ze spokojem własnej niedoskonałości, pokładanie nadziei w miłosierdziu Bożym, wzrastanie w małości, wybieranie małej drogi świętości, powracanie do Ewangelii, łączenie się w cierpieniu z Jezusem, czynienie wszystkiego z miłości. Druga część książki zawiera analizę tych aspektów teologii Teresy, które można streścić jako praktykowanie miłości.
ks. Marek Chmielewski
"Polskie oblicze" św. Teresy z Lisieux

Zaledwie 5 lat po śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Polsce na szeroką skalę były czytane jej Dzieje duszy. Święta od razu podbiła serca Polaków. Swoim wstawiennictwem z nieba karmelitanka z Lisieux wywarła znaczący wpływ na duchowość Polaków. W książce znajdziemy wypowiedzi Jana Pawła II o Małej Świętej, jej drogę dziecięctwa duchowego w ujęciu o. Anzelma Gadka i związki św. Teresy z Lisieux ze św. Faustyną Kowalską.
praca zbiorowa
Cuda i łaski św. Teresy z Lisieux

Święta Teresa z Lisieux to jedna z najbardziej popularnych i znanych świętych. Gdy zmarła w wieku 24 lat, pewna zakonnica z jej klasztoru stwierdziła, że nie zrobiła ona nic takiego, o czym można by napisać... Miliony czcicieli na całym świecie doskonale wiedzą, jak bardzo się myliła. I choć św. Teresa otrzymała przydomek Mała, to nikt nie wątpi, że jest to Wielka Święta. Wciąż aktualna, obecna i bliska. I także najbardziej cudowna, o czym świadczy także ta książka i opisane w niej porywające cuda i łaski, które ta Mała-Wielka Święta nieustannie wyprasza swoim czcicielom. Książka zawiera także ilustracje opisanych cudów.
brat Francis Mary Kalvelage
Święta Teresa z Lisieux
Doktor małej drogi

Świętując stulecie urodzin św. Teresy z Lisieux, oddajemy cześć "Bogu - Tacie", który ukształtował swoją córeczkę na obraz Niepokalanej Maryi. Mając sześć lat, Teresa napisała: "Chcę być bardzo grzeczną dziewczynką. Najświętsza Panna jest moją ukochaną Matką, a małe dzieci zwykle przypominają swoje matki". Jej życie stało się jakby kontynuacją życia Najświętszej Panny, dzięki doskonałemu naśladowaniu Jej cnót. To właśnie ukryte cnoty Maryi i Jej zwykłe życie w Nazarecie odbijają się echem w życiu i pismach św. Teresy - maryjnych od początku do końca.
ks. Teodor Suchoń
Niebem moim jest czynić dobro na ziemi

Płyta jest zapisem opowieści o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, opowiedzianej przez ks. Teodora Suchonia, proboszcza sanktuarium św. Teresy w Rybniku Chwałowicach.
Tarcisio Stramare OSJ
Przewodnicy na Górę Karmel
ukazani przez Jana Pawła II

Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu stale odwoływał się do duchowości karmelitańskiej, wynosząc na ołtarze świętych i błogosławionych Karmelu i ukazując Kościołowi istotny sens nauki św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Teresy Benedykty od Krzyża. Na wydaną właśnie Księgę Jubileuszową składają się wypowiedzi Jana Pawła II o świętych i błogosławionych Karmelu, których daje nam w Kościele jako przewodników w drodze rozwoju duchowego.
Louis Guillet
Święta Teresa z Lisieux słowem Boga dla świata

Seria wydawnicza "Karmel żywy" dokumentuje coroczne sesje Karmelitańskich Tygodni Duchowości organizowanych przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie. Temat pierwszej sesji brzmiał: Święta Teresa z Lisieux słowem Boga dla świata, "ponieważ = jak zauważył Generał Zakonu o. Camilo Maccise OCD - ona wiedziała, jak ukazać swym życiem, [...] że Bóg jest ojcem wszystkich, że wszystkich nas kocha i wszystkich nas pragnie zbawić. Krótko mówiąc, życie i doktryna Teresy są mocno zakorzenione w Ewangelii, dlatego postać jej nadal pozostaje aktualna".
Gonzalez Luis Jorge OCD
Psychologia św. Teresy z Lisieux

Jest w pewnym sensie bardzo zabawne, jak współczesna psychologia na podstawie szeroko zakrojonych badań dochodzi do postulatów, głoszonych przez Kościół katolicki i jego świętych już od bardzo dawna. Książka ta pięknie wpisuje się w tę intencję. Oto Święta Teresa, najmłodszy doktor Kościoła, wypracowuje strategię rozwoju, którą w wiele lat później stworzy na nowo psychologia końca XX w.
Barbara Sproska CSFN
Będę miłością

Studium na temat praktycznego wymiaru miłości bliźniego w duchowości Teresy od Dzieciątka Jezus. Autorka ukazuje poprzez różne wydarzenia z życia Teresy i jej doświadczanie wiary, nadziei i miłości, w jaki sposób kształtowała relacje z siostrami w Karmelu i jak ogarniała miłością grzeszników i kapłanów, za których się modliła.
Stefan Józef Piat OFM
Celina - s. Genowefa od Przenajświętszego Oblicza
Świadek życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Celina Martin, w zakonie siostra Genowefa od Najświętszego Oblicza, weszła w ślady Teresy jako "słodkie echo jej duszy". Była równocześnie jej siostrą, uczennicą i świadkiem. Jej zasługą stało się, że uwierzyła Miłości Najłaskawszej i że pierwsza kroczyła małą drogą. Przez swe życie pełne walk, przez swą śmierć, która była prawdziwie świętą, złożyła dowód na to, co czyni Bóg w sercu, które mimo albo raczej dla swoich słabości, zawierza mu się po dziecięcemu. Warto ten przykład zapamiętać.
Władysław Kluz OCD
Teresa w katechezie

Jest to zbiór katechez dla klas od zerówki poprzez wszystkie klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Przy opracowaniu poszczególnych katechez, zwłaszcza dla klas starszych, posłużono się wypowiedziami samej św. Teresy. Cytaty w tekście katechez ułatwiają katechetom dotarcie do całości tekstów cytowanych i do właściwego kontekstu.
ks. Ludwik Nowakowski
7 kroków ze świętą Tereską
Rekolekcje wyjazdowe dla dzieci

Niniejsza książka to wspaniała pomoc duszpasterska. Zawiera program na siedmiodniowe rekolekcje wyjazdowe dla dzieci. Nauka na temat każdego z siedmiu zaproponowanych kroków duchowych zawiera mało znane, wzruszające i pouczające przykłady z życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Może być wykorzystana także poza rekolekcjami, w czasie kazania czy homilii dla dzieci. Tematy-kroki na poszczególne dni: posłuszeństwo, miłość, modlitwa, dojrzałość, zabawa, przyroda, radość.
Ewa Stadtmüller
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus

Tereska - najmłodsza z rodzeństwa - jest ulubienicą wszystkich w rodzinie. Jest dzieckiem radosnym i pogodnym, ale też upartym i drażliwym. Szczęśliwe chwile jej dzieciństwa zostają jednak zakłócone śmiercią mamy. Dla małej Tereski jest to duży wstrząs. Kolejny spotyka ją, gdy jej starsza siostra, Paulina, która zastępuje jej matkę, wstępuje do Karmelu. Mimo tych trudnych doświadczeń dziewczynka jest przekonana, że Bóg bardzo ją kocha.
Ewa Skarżyńska
Dzieje Białego Kwiatka

Wyjątkowy prezent dla dzieci na każdą okazję. Życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus z ilustracjach i fragmentami Dziejów duszy.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Bawona z Gandawy (+ ok. 659); św. Domnina, męczennika (+ IV w.); świętych męczenników Werysyma i jego sióstr: Maksymy i Julii (+ 303)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG