WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

20 września
Kościół katedralny w Legnicy

Zobacz także:

Kościół katedralny w Legnicy

Diecezja legnicka została powołana do istnienia przez św. Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus w dniu 25 marca 1992 r. Należy do metropolii wrocławskiej, jest podzielona na 29 dekanatów, obejmujących 238 parafii. Pracuje w niej ok. 330 księży diecezjalnych i 90 kapłanów zakonnych. Diecezja legnicka znajduje się u zbiegu trzech granic: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Patronami diecezji są święci Apostołowie Piotr i Paweł, święty Józef, Opiekun Zbawiciela, oraz św. Jadwiga Śląska.

bp Andrzej Siemieniewski, ordynariusz legnicki
Główne sanktuarium diecezji znajduje się w Krzeszowie. Jest nim dawne opactwo cystersów ze świątynią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane "perłą śląskiego baroku". Świątynia ta kryje najcenniejszy skarb diecezji: ikonę Matki Bożej Łaskawej, na którą nałożył korony św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św., odprawionej w Legnicy 2 czerwca 1997 r. Rok później, 29 sierpnia 1998 r., sanktuarium w Krzeszowie zostało ogłoszone bazyliką mniejszą.

Ordynariuszem legnickim jest bp Andrzej Siemieniewski. W kierowaniu diecezją pomagają mu biskupi seniorzy: Stefan Cichy i Zbigniew Kiernikowski.

W czerwcu 1997 r. diecezję legnicką nawiedził św. Jan Paweł II. Podczas Mszy św. sprawowanej w Legnicy 2 czerwca 1997 r. mówił m.in.:

Św. Jan Paweł II przed ikoną MB Łaskawej z Krzeszowa, Legnica, 2 czerwca 1997 r. Wasza diecezja jest młoda, ale chrześcijaństwo na tych ziemiach ma swoją długą i bogatą tradycję. Pamiętamy, że Legnica to miejsce historyczne - miejsce, na którym książę piastowski Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu - Tatarom - wstrzymując ich groźny pochód ku Zachodowi. Z tego powodu, choć bitwa była przegrana, wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znaczenie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie motywy przeważały w sercu Henryka - chęć obrony ojczystej ziemi i udręczonego ludu, czy też wola powstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających chrześcijaństwu. Wydaje się, że te motywy były nierozłączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego władzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową. I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczesne pokolenia dostrzegały i zachowały jako przydomek.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Diecezja legnicka
Serwis internetowy
Diecezja legnicka
Historia diecezji
Diecezja legnicka
Katedra legnicka
Katedra legnicka
Strona internetowa
Katedra legnicka
Historia świątyni
ks. dr Bogusław Drożdż
Półmetek I Synodu Diecezji Legnickiej
 
Jan Paweł II
Homilia podczas Mszy w Legnicy, 2 czerwca 1997 r.
 
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie
Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

To wzruszająca kronika wspólnej drogi wielkiego Duszpasterza i Jego rodaków przez 25 lat pontyfikatu. Są tu wszystkie miejsca, które Jan Paweł II odwiedzał, przypomniano każde nauczanie, które do nas kierował. Wielki artystyczny dokument czasu, jakiego dotychczas w tysiącletnich dziejach Polski nie było.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Londynie - błogosławionych męczenników Tomasza Johsona i Towarzyszy, kartuzów. W maju 1537 przedłożono im tekst przysięgi na wierność Henrykowi VIII w sprawach kościelnych. Odmówili. Powędrowali wtedy do więzienia, gdzie traktowani byli szczególnie okrutnie, zmuszani stać bez przerwy przykuci do ściany, z rękami założonymi do tyłu. Tracono ich po kolei w czerwcu. Jedynie Tomasz zginął w dniu dzisiejszym. Beatyfikował go w roku 1886 Leon XIII.

W Tonkinie, w Indochinach - św. Jana Karola Cornay, męczennika. W roku 1830 wstąpił do seminarium francuskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych. W rok później przybył do Macao z zamiarem przedostania się do Chin, ale plan się nie powiódł. Przybył wtedy do Tonkinu. Prześladowania dopiero co się nasiliły. Mimo to doczekał się święceń. W roku 1837 został przychwycony i skazany na rozćwiartowanie. Zginął tego samego roku. Beatyfikował go w roku 1900 Leon XIII, kanonizował - Jan Paweł II w 1988 r.

oraz:

świętych męczenników: małżonków Eustachego i Teopisty oraz ich synów Agapita i Teopista (+ III w.); św. Gliceriusza, biskupa (+ ok. 438)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG