WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

17 września
Święta Hildegarda z Bingen,
dziewica i doktor Kościoła

Zobacz także:

Święta Hildegarda z Bingen
Hildegarda urodziła się 16 września 1098 w Rupertsbergu koło Bingen. Jej rodzicami byli Hildebert i Mechtylda von Bermersheim. Ponieważ była dziesiątym dzieckiem w szlacheckiej rodzinie, w wieku ośmiu lat, zgodnie z tradycją dziesięciny, została poświęcona Kościołowi. Zaopiekowała się nią przeorysza benedyktynek - Judyta. Przygotowując się do życia w zakonie, w Disibodenbergu, Hildegarda otrzymała klasyczne wykształcenie. Dzięki wrodzonym zdolnościom do nauki i umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy zyskała uznanie. Gdy w 1136 r. Judyta umarła, Hildegarda zajęła jej miejsce.
Jako przeorysza cieszyła się wielka estymą. Podjęła liczne dzieła dla swojego zakonu. By mniszki nie dzieliły murów z zakonnikami, spowodowała przeniesienie konwentu do ufundowanego przez jej rodzinę klasztoru we wsi Rupertsberg (1150). Po latach zbudowała dla nich jeszcze jeden klasztor w Eibingen (1165). Już będąc przeoryszą Hildegarda ujawniła, że od trzeciego roku życia miewała wizje, podczas których rozmawiała z Bogiem. Nie ujawniała tego przez skromność, a może z obawy przed inkwizycją. Dopiero gdy mając 42 lata osiągnęła najwyższe dostępne kobiecie stanowiska w Kościele i uzyskała wpływy w najważniejszych biskupstwach i na dworze papieskim, bez obaw przyznała się do swoich doświadczeń. W czasie jednej z wizji usłyszała głos nakazujący jej spisywać swoje wizje. W ten sposób zaczęło powstawać dzieło Sci vias - "Poznaj ścieżki Pana".
Wiadomość o tych wizjach roznosiła się coraz dalej, aż przez opata Disibodenbergu i arcybiskupa Moguncji Henryka dotarła do papieża Eugeniusza III, który wysłał do klasztoru specjalną komisję, mającą wyjaśnić autentyczność cudów. Wybrane fragmenty wizji zostały przeczytane na synodzie w Trewirze (1147-1148). Hildegarda uzyskała błogosławieństwo i pozwolenie na rozpowszechnienie swoich idei i nakaz spisywania dalszych objawień dzięki wstawiennictwu wpływowego teologa i założyciela zakonu cystersów, św. Bernarda z Clairvaux. Treść przeżyć mistycznych spisała w trzech księgach: Scito vias Domini ("Poznaj drogi Pana"), Liber vitae ("Księga zasług życia") i Liber divinorum operum ("Księga dzieł Bożych"). Dzięki przychylności papieża mogła posunąć się do zawoalowanej krytyki rozwiązłości kleru i domagać się większego uznania dla roli kobiet. Właśnie w tym tonie jest jej sztuka moralna Ordo virtutum ("O sztuce cnoty"), do której sama skomponowała muzykę.
Chociaż autentyczność jej objawień była przez niektórych kwestionowana (uważano, że były one wynikiem migren), to jednak szlacheckie pochodzenie i wysokie stanowisko w hierarchii kościelnej spowodowały, że listy i pisma Hildegardy znajdowały czytelników wśród władców kościelnych i świeckich. Dla wielu ludzi średniowiecza jej wypowiedzi były głosem, który pochodził od Boga.
Dzięki solidnemu wykształceniu i bogatemu doświadczeniu oraz wybitnym zdolnościom oratorskim Hildegarda zjednała sobie w końcu przychylność oponentów. Jej rozważania z zakresu teologii, filozofii i historii naturalnej były przyjmowane z zainteresowaniem w kręgach kościelnych i świeckich, przynosząc jej powszechny szacunek i uznanie. Wśród wiernych jej osoba stała się obiektem kultu. Historie o jej nadprzyrodzonych zdolnościach przenikały poza klasztorne mury i krążyły po średniowiecznej Europie. U szczytu popularności Hildegarda została okrzyknięta "Sybillą znad Renu" i była czczona jako chrześcijańska wyrocznia o atrybutach proroka, do której udawali się po radę i pociechę biskupi, papieże i władcy. W 1152 r. została zaproszona na specjalne spotkanie z cesarzem Fryderykiem I Barbarossą, którego wcześniej krytykowała.
Ważne w jej piśmiennictwie były również dzieła o medycynie, historii naturalnej i lecznictwie. Hildegarda była uważną obserwatorką natury i ludzi. Kierując się grecką filozofią czterech żywiołów, badała wzajemne oddziaływania pomiędzy światem żywym i martwym oraz ich wpływ na stan organizmu i duszy człowieka. Swoje wnioski przedstawiła w nieco panteistycznym traktacie o leczniczym i szkodliwym działaniu roślin i minerałów, które, jak sądziła, uczestniczyły w nieustannym procesie wymiany wewnętrznych zasobów energii. Publikacje z zakresu medycyny ludowej przyniosly jej miano pierwszej niewiasty pośród lekarzy i przyrodników Niemiec.
Ponadto w latach 1158-1170 głosiła kazania w środkowych i południowych Niemczech. Była zapraszana na wykłady i wizytacje w klasztorach. Ta światła kobieta uważała, że śpiew powinien być nieodłączną częścią liturgii, gdyż śpiew, tak jak modlitwa, przybliża człowiekowi zbawienie. Wierzyła, że twórcze natchnienie pochodzi wprost od Boga, a dzieło artysty jest w rzeczywistości boskim przekazem. Sama skomponowała moralitet i liczne religijne, choć nie liturgiczne pieśni. W odróżnieniu od typowych wówczas śpiewów chorałowych, jej melodie były znacznie bardziej emocjonalne. Pod koniec XX w. jej muzyka zyskała dużą popularność.
Zmarła 17 września 1179 r. w klasztorze w Rupertsbergu i została pochowana w kościele parafialnym w Einbingen, którego obecnie jest patronką. Mimo iż rozpoczęty w 1227 roku proces kanonizacyjny został wstrzymany w niewyjaśnionych okolicznościach, Hildegarda z Bingen nad Renem została w XIV w. umieszczona w martyrologium jako święta. Do kalendarza liturgicznego obchód ku jej czci wpisano w 1971 roku. Jej biografia jest kompletna i dobrze udokumentowana, co jest rzadkie jak na tamte czasy. Zawdzięczamy to m.in. dwóm mnichom. Jeszcze za życia Hildegardy w latach 1174-1175 mnich Gottfried rozpoczął pracę nad systematyzacją jej dzieł, a w latach 1180-1190 mnich Theoderich ukończył jego prace.
Papież Benedykt XVI potwierdził 10 maja 2012 r., że Hildegarda z Bingen, ze względu na swoje zasługi dla Kościoła i ogromny wkład w rozwój myśli katolickiej, może odbierać cześć jako święta w całym Kościele. 7 października 2012 r. papież ogłosił św. Hildegardę doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze św. Janem z Avili.
Hildegarda jest patronką esperanto, językoznawców i naukowców.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Hildegarda z Bingen
Wizje, czyli poznaj drogi Pana

Książka jest wyborem najciekawszych wizji mistycznych Hildegardy. Czytelnik znajdzie w nich objawienia dotyczące życia cnotami, przyczyn grzechu, meandrów duchowych związanych z życiem małżeńskim i zakonnym. Zapozna się także z podstępnymi działaniami Lucyfera i przejawami działalności Antychrysta skonfrontowanymi z potężną mocą Boga, która jest jedynym gwarantem życia człowieka w prawdziwej harmonii i miłości.
 
Benedykt XVI
Św. Hildegarda z Bingen

Katecheza z 1 września 2010 r.
Katecheza z 8 września 2010 r.
Benedykt XVI
Homilia podczas Mszy św.
połączonej z ogłoszeniem nowych doktorów Kościoła
Watykan, 7 października 2012 r.
Elżbieta Wiater
Hildegarda z Bingen - doktor Kościoła
Justyna Łukaszewska-Haberkowa
Scivias Hildegardy z Bingen
Magdalena Otlewska
Symbolika muzyczna w Ordo virtutum
św. Hildegardy z Bingen (+ audio)
ekai.pl
Benedyktynki cieszą się
z kanonizacji Hildegardy z Bingen
Réné Lejeune
Spuścizna po św. Hildegardzie z Bingen
Lucia Tancredi
Hildegarda z Bingen (fragmenty książki)
 
Lucia Tancredi
Hildegarda z Bingen.
Opowieść o życiu naznaczonym łaską

Na kartach swojej nowej powieści włoska pisarka opowiada niezwykłe dzieje Hildegardy, której intrygująca postać i odkrycia przyrodolecznicze przeżywają w naszych czasach prawdziwy renesans.
Joanna Petry Mroczkowska
Hildegarda z Bingen

Przeorysza benedyktynek, prekursorka niemieckiej mistyki, uczona pisarka, kompozytorka, zielarka. Była jedyną kobietą średniowiecza, która nauczała publicznie i pierwszą, która uzyskała papieską zgodę na pisanie dzieł teologicznych. Przez Jana Pawła II została nazwana "światłem dla ludzi jej czasów, które świeci jeszcze jaśniej dzisiaj". W 2012 r. Benedykt XVI rozszerzył jej kult na cały Kościół.
praca zbiorowa
Św. Hildegarda z Bingen.
Objawienia i cuda

Książka przedstawia niezwykłe życie, cuda i wizje św. Hildegardy z Bingen (1098-1179) - wielkiej mistyczki i wizjonerki, obdarzonej od najmłodszych lat nadprzyrodzonym darem objawień oraz poznania tajemnic ziemi i nieba. Oprócz objawień mamy tu jeden z najwcześniej napisanych żywotów Hildegardy, kładący szczególny nacisk na najbardziej niezwykłe, cudowne i mistyczne aspekty jej życia. Na kartach tej wyjątkowej lektury poznajemy postać cudotwórczyni niezwykle doświadczanej przez cierpienia, założycielki klasztorów, pokornej benedyktynki obdarzonej wszechstronną wiedzą o całym stworzeniu.
Benedykt XVI
Mistrzynie duchowe

Benedykt XVI naucza o mistrzyniach duchowych, różnych postaciach kobiet, które wyróżniły się świętością i bogactwem nauczania: od św. Hildegardy z Bingen po św. Joannę d'Arc.
Jacek Paweł Laskowski
Kobiety Boga.
Objawienia w życiu świętych niewiast

Książka przedstawia przeżycia 12 wielkich mistyczek - kobiet, które bez pamięci zakochały się w Bogu. Niezwykła historia, która biegnie od Hildegardy z Bingen przez Joannę d'Arc, Teresę z Avila po s. Faustynę i Rozalię Celakównę - to opowieść o świętych niewiastach, którym udzielona została łaska prywatnych objawień.
Giovanna della Croce
Geniusz kobiecy.
Duchowość kobiety od średniowiecza po dziś

Genialne kobiety w dawnych i nowych czasach zadziwiały Kościół wiarą i mądrością. Pojęcie "geniusz kobiecy" pochodzi z listu apostolskiego Jana Pawła II Mulieris dignitatem, w którym papież zaprezentował oryginalne katolickie spojrzenie na tzw. kwestię kobiecą.
Walburga Storch OSB
Modlitwy Hildegardy z Bingen

To skarbnica tekstów niemieckiej średniowiecznej mistyczki. Hildegarda zaskakuje nas za każdym razem, gdy odkrywamy jej wiedzę medyczną, wiedzę ziołoleczniczą, twórczość muzyczną, a także te nieznane tak do końca przemyślenia teologiczne i filozoficzne wizje. A te właśnie poszczególne fragmenty jej działalności pisarskiej oglądane pod kątem modlitw, których właściwie nam nie pozostawiła, doskonale oddają jej wrażliwość na człowieka w odniesieniu do Boga.
dr Johannes G. Mayer
Tajemnice sztuki medycznej
średniowiecznych zakonnic

Rola, jaką odegrały mniszki w medycynie średniowiecznej, była do tej pory niedoceniana. Hildegarda z Bingen, Jadwiga Śląska i ich współtowarzyszki były mistrzyniami w sztuce leczenia, aptekarkami; zakładały infirmerie, przytułki i szpitale. W książce tej Autor, historyk medycyny, przedstawia ich dokonania, ośrodki medyczne i realia epoki. Pisze też o kobietach świeckich, jak Eleonora z Akwitanii, Elżbieta Węgierska, a nawet o beginkach, których pierwsze osady gromadziły kobiety bezdomne i ubogie.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
świętych męczenników Gordiana, Makryna i Waleriana (+ IV w.); św. Kolumby z Kordoby, dziewicy i męczennicy (+ 853); św. Satyra, wyznawcy (+ ok. 377); św. Teodory (+ ok. 300)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG