WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Zajrzyj też na półkę:
Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

12 września
Najświętsze Imię Maryi

Zobacz także:

Najświętsza Maryja Panna
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3; 23, 49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza (J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się "Mój Pan jest wielki".
Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu - Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej.

Najświętsza Maryja Panna Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787).
Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są paralelne do obchodów ku czci Chrystusa. Jak świętujemy narodzenie Chrystusa (25 grudnia) i Jego Najświętsze Imię (3 stycznia), podobnie obchodzimy wspomnienia tych samych tajemnic z życia Maryi (odpowiednio 8 i 12 września). Obchód ku czci Imienia Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii i był celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został rozszerzony na teren całej Hiszpanii. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze reformy kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły go na dzień 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską. Obchód ten dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r. wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia dowolnego.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Paweł VI
Maryja - wzorem wiary
Audiencja generalna, 10 maja 1967 r.
ks. Stanisław Hołodok
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
Lidia Molak
W imię Maryi
s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP
O Maryjo, wspomóż nas!
Parafia w Rudzie Śląskiej
Potężne imię Maryi
brewiarz.pl
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
Dominikański Ośrodek Liturgiczny
Komentarze do wezwań Litanii Loretańskiej
Archidiecezja łódzka
Tekst Akatystu ku czci Bogurodzicy
Strona domowa rodziny Przybylskich
Nagrania akatystów
Fraternia bł. Imeldy - dominikanie świeccy
Tekst Litanii Dominikańskiej
Schola dominikańska
Śpiew Litanii Dominikańskiej
Jacek Skupień OP
Rozważania wezwań Litanii Dominikańskiej
Litania do Najświętszego Imienia Maryi
 
Bruno Simonetto
Litania Loretańska

Litania Loretańska to modlitwa złożona z szeregu wezwań, którą od I poł. XVI w. śpiewano w domku Najświętszej Rodziny w Loreto. Stąd rozprzestrzeniła się w Kościele rzymskim, by stać się jednym z najpopularniejszych nabożeństw ku czci Maryi Panny.
Alessandro Pronzato
...Módl się za nami!
Litania loretańska - rozważania

Książka ta z pewnością otworzy przed nami niezwykły świat wydawałoby się tak dobrze znanej nam modlitwy. W niniejszym tomie autor - opierając się na Piśmie Świętym - analizuje po kolei każde wezwanie Litanii loretańskiej, szukając bogactwa jego znaczeń, genezy i piękna.
ks. Rafał Buchinger
Matka miłości
Rozważania na temat "Litanii loretańskiej"

Krótkie czytanki majowe na temat przymiotów Matki Bożej. Autor pisze, że przedstawione refleksje "nie są komentarzem teologicznym do poszczególnych wezwań Litanii loretańskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny. Są one jedynie dalekim echem serdecznych rozmów w gronie przyjaciół, zauroczonych Maryją, matką Jezusa".
Jan Hojnowski
Rozważania maryjne na tle litanii loretańskiej

Litania Loretańska - taką nazwę, od sanktuarium maryjnego Loreto we Włoszech, nosi zestaw wezwań do Najświętszej Maryi Panny. Litania ta została zatwierdzona przez władze kościelne do publicznego użytku w 1587 roku.
ks. Zygmunt Podlejski
Litania Loretańska

Litania Loretańska jest wytrwałym wołaniem o wstawiennictwo Matki Jezusa u swego Syna za Jego braci i siostry, którzy tego wstawiennictwa ciągle pilnie potrzebują. Jest ona też wspaniałym akordem komplementów pod adresem Maryi. Prawdziwy komplement jest wyrazem uznania, podziwu i zachwytu. Komplementy adresowane do Matki Jezusa zawierają wiele myśli głęboko teologicznych i perły autentycznej literatury pięknej.
ks. Andrzej Zwoliński
W litanijnym śpiewie

Serce Maryi pod krzyżem Chrystusa zostało otwarte na nową wielką miłość człowieka i świata. Wezwania Litanii Loretańskiej wyzwalają w nas ufność i nadzieję, że wiele otrzymamy, prosząc Matkę Bożą w wielorakich sprawach. Do tej ufności i nadziei usposabiają rozważania zawarte w tej książce. Refleksję nad wezwaniami litanii ubogacają maryjne utwory poetyckie, zamieszczone po każdym rozważaniu.
Tomasz a Kempis
O naśladowaniu Maryi

Wznowienie bardzo cenionej książki Tomasza a Kempisa. Całość jest wyborem różnych tekstów: hymnów, psalmów, wzniosłych modlitw, głębokich myśli człowieka, który autentycznie kocha Maryję, czci, wielbi, i pragnie, aby inni czynili podobnie.
Roman Mazurkiewicz
Przedziwna Matka Stworzyciela Swego.
Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej

Książka jest obszerną i reprezentatywną antologią, ogarniającą spuściznę pięciu stuleci - od Bogurodzicy po schyłek epoki oświecenia. Zgromadzony w niej materiał, obejmujący ponad 300 utworów, pozwala nakreślić rozległą panoramę pobożności maryjnej naszych przodków.
Wilfrid Stinissed OCD
Powiedz im o Maryi

Ojciec Stinissen prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki maryjnej.
ks. Bogusław Nadolski TChr
Imieniny i urodziny
w kulturze chrześcijańskiej Europy

Czy w Kościele starożytnym świętowano imieniny i urodziny? Dlaczego dzieciom nadawano imiona świętych? Jaki dzień należy świętować - urodzin czy imienin? Autor sięga do tradycji greckiej, rzymskiej i żydowskiej, odwołuje się do kultury chrześcijańskiej. Przekonuje do świętowania dnia chrztu, podkreśla jego bogactwo i piękno. Ciekawa i erudycyjnie napisana książka adresowana nie tylko do osób duchownych.
Grzegorz Grochowski
O naśladowaniu Maryi z Janem Pawłem II

"Totus tuus" - Jan Paweł II wierny naśladowca Chrystusa i Maryi. Całe swoje życie poświecił Tej, która poprowadziła go do samego Chrystusa. Ten modlitewnik to doskonała pomoc w codziennych rozważaniach, modlitwie, kontemplacji.
św. Jan Paweł II
Modlitwy do Maryi

Modlitewnik zawiera wybór modlitw i rozważań maryjnych Jana Pawła II.
Georgette Blaquiere
Dyskretna obecność Maryi

Książka zaprasza nas do rozważań nad tym, co Słowo Boże mówi nam o Maryi, o Jej związku z Jezusem od Zwiastowania aż po Krzyż. Czytamy w niej o historii miłosiernej czułości Boga, który nieustannie pragnie zjednoczenia z człowiekiem, aby go zbawić. Odnajdziemy w książce to wszystko, co w Ewangeliach jest fundamentem, na którym opiera się wiara i dogmaty dotyczące Matki Bożej.
Roman Brandstaetter
Hymny maryjne

Jedne z najpiękniejszych poetyckich hymnów maryjnych w wersji do słuchania na płycie CD.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Wspieraj nas na Patronite
Postaw nam kawę na buycoffee.to

Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Meros, w Azji Mniejszej - męczenników Macedoniusza, Teodula i Tacjana. Gdy za Juliana Odstępcy na nowo otworzono świątynie pogańskie, wtargnęli oni i zniszczyli posążki bożków. Ponieśli za to śmierć, ponoć jak Wawrzyniec - na rozpalonej kracie. Zaświadczyli o nich historycy chrześcijańskiego Wschodu, Sokrates i Sozomen. Synaksaria greckie wspominają ich w rozmaitych terminach.

oraz:

św. Autonoma, biskupa i męczennika (+ IV w.); bł. Franciszka z Caldalora, prezbitera i zakonnika (+ 1507); świętych biskupów Juwencjusza i Syrusa (+ 396?); św. Sacerdosa, biskupa (+ 552)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG