WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

7 września
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, prezbiter

Zobacz także:

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski
Ignacy urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce koło Drohiczyna na Podlasiu w patriotycznej i głęboko wierzącej rodzinie. Uczył się w gimnazjum klasycznym w Siedlcach. Dalsze kształcenie podjął w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej.
Po święceniach został wikariuszem parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Jednocześnie w lubelskim seminarium duchownym od 1892 r. przez czternaście lat prowadził wykłady z Pisma Świętego, katechetyki, kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kanonicznego. Pracował też w wikariacie katedralnym, a potem był rektorem kościoła św. Stanisława (w tym czasie pomagał prześladowanym unitom).
Swojej działalności nie ograniczał do obowiązków duszpasterskich. Był wrażliwy na potrzeby innych i nie pozostawał obojętnym wobec biedy i upadku moralnego, z którymi zetknął się w czasie swojej pracy. Z myślą o bezdomnych i bezrobotnych już w 1893 r. stworzył Lubelski Dom Zarobkowy, w którym mogli oni pracować w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie. Zadbał również o kształcenie zacofanego społeczeństwa, inicjując szkołę rzemieślniczą. Trzy lata później dla moralnie upadłych kobiet założył Przytułek św. Antoniego. Zakładał też domy opieki dla starców i sierocińce.
Z pomocą bogatych ziemian zainicjował też założenie w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich; pomagały mu w tym także siostry zgromadzenia Służek Niepokalanej z Mariówki, za co Ignacego spotkały represje ze strony władz rosyjskich.
Pisał, wydawał i rozpowszechniał modlitewniki oraz tanie broszurki religijno-patriotyczne. Wydawał: dziennik "Polak-Katolik", tygodniki "Posiew" i "Anioł Stróż" (pisemko dla dzieci), miesięczniki "Dobra Służąca" i "Kółko Różańcowe". Łączny ich nakład wyniósł ponad 8 milionów egzemplarzy. Po odzyskaniu niepodległości wznowił i redagował "Przegląd Katolicki", zaś pod koniec życia zaczął wydawać "Głos Kapłański". Zakładał też księgarnie.
W 1908 r. przeniósł się z działalnością wydawniczą do Warszawy, aby ją rozwinąć na szerszą skalę. Mimo kłopotów z cenzurą, trudności finansowych i krytyki ze strony prasy liberalnej, trwał wiernie przy tej formie apostolstwa.
W Warszawie prowadził także pracę duszpasterską. W 1913 r. został mianowany wikariuszem przy kościele św. Anny, a rok później rektorem dominikańskiego kościoła przy ul. Freta, którym opiekowało się duchowieństwo diecezjalne po usunięciu zakonników w ramach carskich represji. Sześć lat później został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na warszawskiej Pradze. Pelnił rownież funkcje dziekana praskiego i kanonika gremialnego kapituły warszawskiej.
Kierując się chęcią zapewnienia ciągłości zapoczątkowanej przez siebie działalności wydawniczej, 31 lipca 1920 r. założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek, które kontynuują dzieło ks. Kłopotowskiego, prowadząc drukarnię oraz wydawnictwo, w którym ukazuje się wiele pism i książek.
Ks. Ignacy przyczynił się do powstania domów noclegowych, przytułków dla starców i kobiet oraz ochronek dla dzieci i młodzieży również w Warszawie. W 1928 r. założył Loretto k. Wyszkowa - ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla staruszek. Dziś Loretto stało się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.
Ks. Kłopotowski organizował dla najbiedniejszych bezpłatne kuchnie, kolonie, ochronki. Do dziś w budynku przy ul. Sierakowskiego 6 siostry loretanki prowadzą Dom Ojca Ignacego - świetlicę dla dzieci z najuboższych rodzin z terenu warszawskiej Pragi.
Ludzie, którzy zetknęli się z nim, nazywali go "prawdziwym ojcem, opiekunem sierot". Jako kapłan odznaczał się wielką gorliwością, umiłowaniem Boga i bliźniego, wiernością modlitwie, szczególną czcią Najświętszej Eucharystii i gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej.

Grób bł. Ignacego Kłopotowskiego

Ignacy Kłopotowski zmarł nagle 7 września 1931 r., w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W dniu śmierci ostatnią Mszę św. swego życia odprawił przy Jej ołtarzu w kościele św. Floriana.
Początkowo został pochowany na Powązkach, ale zgodnie z jego wolą 26 września 1932 r. jego ciało złożono na cmentarzu w Loretto, a w 2000 r. prochy ks. Ignacego przeniesiono do kaplicy sanktuarium założonego przez niego zgromadzenia loretanek.
Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w 1988 r. W grudniu 2004 r. w obecności papieża św. Jana Pawła II ogłoszono dekret o heroiczności cnót ks. Ignacego. 3 maja 2005 r. Stolica Apostolska orzekła, że złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej ma charakter cudu dokonanego za pośrednictwem ks. Kłopotowskiego. Beatyfikacja ks. Ignacego odbyła się 19 czerwca 2005 r. w Warszawie.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

ks. Ignacy Kłopotowski
Wybrane myśli (youtube)
wiara.pl
Bł. ks. Ignacy Kłopotowski
- różańcowy apostoł słowa drukowanego
L'Osservatore Romano
Bł. Ignacy Kłopotowski
ks. Krzysztof Myszogląd
Ks. Ignacy Kłopotowski
s. Klara Bielecka CSL
Bł. Ignacy Kłopotowski
s. Anastazja Filipczuk CSL
W cieniu ks. Ignacego
s. Zofia Chomiuk CSL
Opiekun sierot
Siostry loretanki
Cud za wstawiennictwem ks. Kłopotowskiego
ks. Andrzej Adamski
Kapłan i człowiek mediów
- bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931)
Twoja Praga
Ludzie Pragi - bł. Ignacy Kłopotowski
Katarzyna Szkarpetowska
Bł. ks. Ignacy Kłopotowski - Syn ziemi drohiczyńskiej
ks. dr Andrzej Adamski
Wychowawca świadomych, krytycznych
i aktywnych odbiorców środków przekazu
Siostry loretanki
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
Pielgrzymki w Polsce
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto
Gmina Wyszków
Sanktuarium w Loretto
 
ks. Mateusz Matuszewski
Promieniowanie polskiego Loretto

Zamysłem Autora było ukazanie podstaw kultu maryjnego, który "promieniuje" poprzez wieki i dziś przykuwa naszą uwagę swoją pełnią i splendorem. Słowa te czytamy w przedmowie ks. abp. Henryka Hosera SAC, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której znajduje się Loretto założone przed 80 laty przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Autor obrazowo i przystępnie opisuje dzieje kultu Matki Bożej Loretańskiej, przybliża liturgię ku Jej czci oraz różne formy pobożności loretańskiej.
 
Siostry loretanki
Serwis internetowy
Siostry loretanki
Duchowa sylwetka założyciela
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Serwis internetowy
Litania do bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego
Modlitwa do Bł. Ignacego Kłopotowskiego

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2014


Wspieraj nas na Patronite
Postaw nam kawę na buycoffee.to

Ponadto dziś także w Martyrologium:
św. Augustalisa, biskupa (+ 450); św. Eworcjusza, biskupa (+ IV w.); św. Jana, męczennika (+ 303); św. Klodoalda, prezbitera (+ VII w.); św. Nemoriusza, diakona i męczennika (+ ok. 450); św. Pamfila, biskupa (+ VII w.); św. Reginy, dziewicy i męczennicy (+ III lub IV? w.); św. Sozonta, męczennika (+ 304)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG