WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

8 sierpnia
Bazylika katedralna w Sosnowcu

Zobacz także:

bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki
Diecezję sosnowiecką, należącą do metropolii częstochowskiej, powołał do istnienia na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 r. papież św. Jan Paweł II. Obejmuje ona terytorium ok. 2000 km kwadratowych i jest zamieszkana przez ok. 650 tys. osób. W ponad 160 parafiach podzielonych na 22 dekanaty pracuje ponad 380 księży diecezjalnych i ok. 50 księży zakonnych. Patronami diecezji są św. Albert Chmielowski oraz św. Rafał Kalinowski.
Ordynariuszem tej diecezji jest bp Grzegorz Kaszak. W pracy duszpasterskiej wspiera go biskup pomocniczy Piotr Skucha.

Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu Katedrą diecezji sosnowieckiej jest bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. Została ona zbudowana według projektu Karola Kozłowskiego w latach 1893-1899 na planie krzyża łacińskiego. W 1899 roku biskup kielecki Tomasz Kuliński erygował nową parafię, wydzielając ją z terenu parafii czeladzkiej. Świątynia ma nawy boczne o połowę węższe i niższe od nawy głównej, transept i duże, wydłużone prezbiterium zamknięte półkolistą absydą. We wnętrzu kościoła znajdują się polichromie autorstwa Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło. Zbudowana jest z cegły. W stulecie istnienia parafii Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadała kościołowi katedralnemu tytuł bazyliki mniejszej. Pod koniec października 2014 r. wskutek pożaru, który wybuchł na wieży kościoła, spłonął cały dach katedry. Dzięki ofiarności wiernych z całej Polski (i nie tylko) udało się naprawić dach i stopniowo wyremontować świątynię.

W dniu 14 czerwca 1999 r. z mieszkańcami Sosnowca spotkał się św. Jan Paweł II. Na Placu Papieskim wygłosił on przemówienie, w którym powiedział między innymi:

Uczmy się wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego, i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia. Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych strukturach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym. Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny. Również u końca dwudziestego wieku uczą nas, że nie można zamykać oczu na biedę i cierpienia tych, którzy nie potrafią lub nie mogą odnaleźć się w nowej, często skomplikowanej rzeczywistości. Niech każda parafia staje się wspólnotą ludzi wrażliwych na los tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Poszukujcie coraz to nowych form dla tej pracy. Niech będą zachętą dla wszystkich słowa Pisma Świętego: "Chętnie dawaj ubogiemu, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki" (por. Pwt 15, 10).
Przesłanie o Bożej obecności w dziejach człowieka trzeba nieść zwłaszcza ludziom młodym. Oni takiej pewności potrzebują. Tylko dzięki niej będą mogli odkryć nowe perspektywy dla twórczej realizacji swego człowieczeństwa w dobie przemian. Cieszę się, że Kościół w Polsce w różnych wymiarach podejmuje działalność edukacyjną. Oby to stwarzanie młodym możliwości podnoszenia kwalifikacji wydało swoje owoce. Niech na tym fundamencie rozwija się przedsiębiorczość, niech powstają nowe, dobre inicjatywy w każdej dziedzinie życia.Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Diecezja sosnowiecka
Serwis internetowy
Diecezja sosnowiecka
Historia diecezji
ks. Tomasz Zmarzły
Apostołowie Zagłębia - patroni
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej
Strona internetowa
Katedra w Sosnowcu
Strona internetowa
"Niedziela" sosnowiecka
Strona internetowa
 
Jan Paweł II
Przemówienie podczas spotkania z wiernymi
Sosnowiec, 14 czerwca 1999 r.
 
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak, Jan Paweł II
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Jan Paweł II
Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie

Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Passawie, na pograniczu Bawarii - św. Altmana, wybitnego biskupa z czasów walki o inwestyturę. Zmarł w roku 1091.

W Londynie - bł. Jana Felton. Gdy w roku 1570 Paweł V wydał bullę ekskomunikującą królowę Elżbietę, jej tekst przytwierdził on na bramie pałacu biskupiego w stolicy. Wkrótce potem ujęty, został naprzeciw tej bramy rozćwiartowany. W osiemnaście lat później męczennikiem został także jego syn Tomasz.

oraz:

świętych męczenników Cyriaka, Larga i Smaragda (+ 309); św. Emiliana, biskupa w Kizyku (+ IX w.); św. Marynusa, męczennika (+ 310); św. Mirona, biskupa Krety (+ IV w.); św. Sewera, prezbitera (+ V w.)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG