WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

4 lipca
Bazylika metropolitalna w Krakowie

Zobacz także:

Bazylika metropolitalna na krakowskim Wawelu
Diecezja krakowska należy do najstarszych w Polsce: została erygowana w roku 1000 przez papieża Sylwestra II. Do XVI wieku Kraków, stolica diecezji, był także stolicą Polski (od roku 1040 do roku 1596, z niewielkimi przerwami) - i drugim (po Gnieźnie) ośrodkiem kościelnym w Polsce. W ciągu wieków, wskutek rozmaitych perturbacji historycznych, diecezja krakowska należała do metropolii gnieźnieńskiej, potem lwowskiej, w końcu - do warszawskiej. W 1880 r. przeszła pod bezpośrednie zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej.
W 1925 r. diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji, a Kraków stał się stolicą metropolii kościelnej. Kiedy w marcu 1992 r. papież św. Jan Paweł II przeprowadził reformę struktur administracyjnych w polskim Kościele, metropolia krakowska zmieniła swoje granice. Obecnie należą do niej - oprócz archidiecezji krakowskiej - także diecezje bielsko-żywiecka, kielecka i tarnowska.

Patronami archidiecezji krakowskiej są św. Stanisław, biskup i męczennik, którego relikwie znajdują się w bazylice metropolitalnej na Wawelu, a także św. Jan Kanty, św. Kazimierz i św. Jacek Odrowąż. Na obszarze 5730 km kwadratowych, jaki zajmuje archidiecezja, mieszka ponad 1,6 mln osób; w 443 parafiach podzielonych na 44 dekanaty pracuje ponad 2000 księży (diecezjalnych i zakonnych łącznie).

abp Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski Obecnie metropolitą krakowskim jest abp Marek Jędraszewski. W posłudze duszpasterskiej wspierają go biskupi pomocniczy: bp Jan Szkodoń, bp Damian Muskus OFM, bp Janusz Mastalski i bp Robert Chrząszcz oraz seniorzy: kard. Stanisław Dziwisz i bp Jan Zając.
Katedra metropolity krakowskiego mieści się w bazylice na Wawelu. Pierwsza świątynia katedralna powstała w tym miejscu w pierwszej połowie XI wieku. Skomplikowane losy (rozbudowy, remonty, pożar, odbudowa) sprawiły, że dzisiejsza świątynia jest architektonicznie i historycznie bardzo zróżnicowana. W katedrze spoczywają szczątki polskich królów, władców, wieszczów i biskupów krakowskich. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc bazyliki wawelskiej jest barokowa konfesja św. Stanisława ze Szczepanowa.

Kraków był stolicą arcybiskupią Karola Wojtyły, który przyjął sakrę w katedrze wawelskiej. Czuł się z nią związany od lat młodzieńczych. W podziemiach katedry, w krypcie św. Leonarda, 2 listopada 1946 r. odprawił swoją Mszę św. prymicyjną. W 1978 r., tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową, powiedział: "Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku; bo zawiera się w niej - jak w mało której katedrze świata - ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość; przemawia zespołem pomników, przemawia zespołem sarkofagów, ołtarzy, rzeźb; ale nade wszystko przemawia do nas cała nasza przeszłość, nasza historia - zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te groby na Wawelu, imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają: znaczy każde dla siebie, a wszystkie razem wyznaczają olbrzymią, tysiącletnią drogę naszych dziejów".
Jako papież św. Jan Paweł II odwiedzał Kraków w czasie każdej pielgrzymki do kraju. Podczas Mszy św. w katedrze wawelskiej w dniu 10 czerwca 1987 r. mówił: "To miejsce, na którym się spotykamy, przemawiało do całych pokoleń. Zaklęta w nim jest najgłębsza i najrdzenniejsza treść Ewangelii, wpisana w dzieje naszej Ojczyzny (...). Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawelska. Dane mi było przez szereg lat być jej gospodarzem i pierwszym sługą. Wśród tych skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa".
W pamięci wielu ludzi zapisała się scena w katedrze wawelskiej w czasie ostatniej pielgrzymki w roku 2002, kiedy papież pochylił się na długi czas w cichej modlitwie brewiarzowej, a telewizje prowadzące transmisję musiały uszanować (tak niewygodny dla mediów) blisko półgodzinny czas milczenia.

Kraków w maju 2006 r. odwiedził również Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Polski. Modlił się wówczas przy konfesji św. Stanisława w katedrze wawelskiej, a na Błoniach odprawił Mszę św. Powiedział między innymi: "Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem".

W lipcu 2016 r. w katedrze na Wawelu gościł także papież Franciszek, spotykając się tu z Episkopatem Polski przy okazji Światowych Dni Młodzieży.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Archidiecezja krakowska
Serwis internetowy
Archidiecezja krakowska
Historia archidiecezji
Królewska katedra na Wawelu
Serwis internetowy
Królewska katedra na Wawelu
Zarys dziejów katedry
Polskie Radio
Katedra na Wawelu
- historia Polski zapisana w kamieniu
youtube.com
Wawel Katedra i Zamek Królewski (format video)
youtube.com
Katedra Wawelska (format video)
Wirtualne panoramy
Katedra Wawelska
Wirtualny spacer po Katedrze Wawelskiej
Dominik Różański
Komu bije dzwon
Antoni Jackowski
Kraków miastem modlitwy, skupienia, medytacji
PAP
Malachitowe wrota wawelskiej katedry
Gabriela Szulik
Odpowiedź z krzyża
Magda Dobrzyniak
Relikwiarz z cząstkami Krzyża Świętego
w katedrze na Wawelu (format Real Audio)
Michał Rożek
Krakowska Katedra na Wawelu (fragmenty książki)

Katedry Romańskie
Katedra Koronacyjna
Czasy ostatnich Jagiellonów. Dobra odrodzenia
Michał Rożek
Groby królewskie na Wawelu (fragmenty książki)

Wstęp
Miejsca spoczynku polskich władców
Jak królów grzebano
Protokół z badania i wstępnych zabezpieczeń przedmiotów
wyjętych z grobu Kazimierza Jagiellończyka
 
Antoni Jackowski
Kraków miastem Jana Pawła II
eKAI
Jan Paweł II modlił się na Wawelu
ks. Janusz Bielański
Brewiarz w katedrze wawelskiej (format video)
 
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1979 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1983 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1987 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1991 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1997 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 1999 r.
Jan Paweł II
Przemówienia w Krakowie w 2002 r.
Benedykt XVI
Przemówienia w Krakowie w 2006 r.
 
Michał Rożek
Krakowska katedra na Wawelu

Katedra wawelska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem, tak jak żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, a zarazem teologiczną. Spoczywają w niej królowie polscy, poczynając od Władysława Łokietka. W tej świątyni byli oni koronowani i tu składano później ich doczesne szczątki. Ten, kto nawiedza katedrę wawelską, musi stanąć twarzą w twarz wobec historii narodu. Ci ludzie, których sarkofagi znajdują się w katedrze wawelskiej, także czekają tam na zmartwychwstanie. Cała katedra zdaje się powtarzać słowa Symbolu Apostolskiego: "Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny".
Michał Rożek
Groby królewskie na Wawelu

Książka to niezwykły przewodnik po cmentarzu, któremu na imię Polska.
Jacek Urban
Karola Wojtyły - Jana Pawła II katedra na Wawelu

O związkach Ojca Świętego z katedrą wawelską najkrócej można by powiedzieć, że były organiczne. Jego stosunek do katedry na Wawelu był niezwykle synowski. Często tu przychodził, na każdym etapie życia. Tu się spowiadał i modlił. Jako biskup krakowski stał się jej odnowicielem. Czcił ją, sławił i szanował. Często mówił o niej "dostojna".
Jakub Czarnowski
Katedry w Polsce

Katedra jest kościołem biskupa. Stąd biskup naucza wiernych diecezji. Piękne są katedry w Polsce, bo kształtem miłości jest piękno. Budowano je z wiarą, modlitwą i miłością.
Adam Bujak, Ryszard Rzepecki
Syn tej ziemi. Pielgrzymka do Ojczyzny 1979
Papieskie przemówienia i homilie

Artystyczny dokument upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Papieża-Polaka do Ojczyzny. Wszystkie homilie i przemówienia Jana Pawła II, również nieformalne i niewygłoszone. Słowo wstępne metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. 9 niezapomnianych czerwcowych dni w obiektywie dwóch wybitnych fotografików: Ryszarda Rzepeckiego i Adama Bujaka. Podróż apostolska szlakiem chrześcijańskiej tradycji i polskiej historii: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Auschwitz-Birkenau, Nowy Targ, Kraków.
Adam Bujak, Jan Paweł II
Polska szlakiem Jana Pawła II

Autorzy tego albumu zdecydowali się spojrzeć na Polskę niejako oczami Jana Pawła II. Trasę tej podróży wytyczył On sam - pokazujemy bowiem 60 miejscowości, które miały szczęście gościć Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu. Ukazane są w albumie w takiej kolejności, w jakiej Ojciec Święty udawał się do nich w swoich pielgrzymkach apostolskich - poza Krakowem, który zamyka album.
Jan Paweł II
Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia, homilie

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski.
Adam Bujak
Pielgrzymki polskie

Kronika podróży papieskich do Ojczyzny 1979-2002
Patrycja Michońska-Dynek, Sławomir Dynek
Benedykt XVI w Polsce. Śladami Jana Pawła II

Książka zawiera około 70 oryginalnych zdjęć z pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Zasadniczą treść książki stanowią homilie i wystąpienia Papieża, autoryzowane przez Wydawnictwo Watykańskie. Publikacja jest cenną pamiątką wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI, który kroczy śladami swego poprzednika Jana Pawła II.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2019


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Gortynie, na Krecie - św. Andrzeja, biskupa. Pochodził z Damaszku. Kształcił się w Jerozolimie, a następnie był archidiakonem przy Hagia Sophia w Konstantynopolu. Między rokiem 692 a 711 został metropolitą na Krecie. Zmarł w roku 740, wracając z podróży do stolicy cesarstwa. Pozostawił piękne homilie oraz poezje.

W Augsburgu, w Niemczech - św. Udalryka, biskupa. Wychowywał się w opactwie Sankt-Gallen. Potem towarzyszył swemu wujowi, biskupowi Adalberonowi. W roku 924 został jego następcą. Na stanowisku tym walczył z symonią i nikolaitami, bronił kraju przed najazdami Madziarów, budował kościoły i szpitale. Zmarł w roku 973. Kanonizacja dokonana przez Jana XV w roku 993 jest jednym z pierwszych aktów tego rodzaju.

oraz:

św. Atanazego, diakona i męczennika (+ ok. 451); św. Hiacynta, męczennika (+ pocz. II w.); św. Lauriana, biskupa Sewilli (+ VI w.); św. Namfaniona, męczennika (+ ok. 180); św. Odo Dobrego (+ 959); św. Teodora, biskupa (+ 150)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG