WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

27 czerwca
Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy

Zobacz także:

Ikona NMP Nieustającej Pomocy
Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54x41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu - nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.
W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Równocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich. Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, poświęcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.
Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria ("wskazująca drogę"), Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: "Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich" (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: "Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je" (KK, nr 60).
"Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika... Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela" (KK, nr 62).


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Cudowna ikona
Strona poświęcona wizerunkowi
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Przesłanie ikony
Historia ikony
Jan Paweł II i MB Nieustającej Pomocy
Koronacja obrazu w Poznaniu
Koronacja obrazu w Kaliszu
Świadectwa łask otrzymanych
przez orędownictwo MB Nieustającej Pomocy

Modlitwy i pieśni ku czci MB Nieustającej Pomocy
Audycje o nowennie do MB Nieustającej Pomocy
(format audio)

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (format video)
Homilie o MB Nieustającej Pomocy (format audio)
Rozmowy o MB Nieustającej Pomocy (format audio)
wiara.pl
Matka Boża Nieustającej Pomocy
Parafia św. Zygmunta w Słomczynie
Matka Boża Nieustającej Pomocy z Rzymu
Michał Gryczyński
Rzymska Matka Nieustającej Pomocy
Duszpasterstwo Polaków w Rzymie
Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Rzymie
Parafia Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej
Historia ikony MB Nieustającej Pomocy
Warszawska prowincja karmelitów bosych
Ikonograficzna intepretacja obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o. Piotr Chyła CSsR
Przychodzimy z ufnością przed Twój święty obraz
Redemptoryści
Matka Boża Nieustającej Pomocy
Siotry Franciszkanki od Cierpiących
Historia, tradycja, legenda obrazu
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
wiara.pl
Modlitwy do MB Nieustającej Pomocy
 
Marek Kotyński CSsR
Medytacje nad ikoną MB Nieustającej Pomocy

Drugie wydanie zamyśleń nad tajemnicą ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Książka zawiera 12 rozważań nad ikoną oraz przykładowy schemat odnowionych obrzędów nieustającej nowenny. Polecamy zarówno duszpasterzom jako pomoc do kazań podczas nabożeństwa i osobom pragnącym zgłębić bogactwo znaczenia najbardziej rozpowszechnionej na świecie ikony.
praca zbiorowa
Nowenna i godzinki do MB Nieustającej Pomocy

Książeczka zawiera nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, także godzinki oraz pieśni zwiazane z tym wizerunkiem Maryi.
Roman Bachtałowski CSsR
Akatyst do MB Nieustającej Pomocy

Ikona jest namalowaną Ewangelią, która pozwala poznać przestrzeń ewangelicznych tajemnic. Akatyst zaprasza do refleksji nad historią ikony: od jej dramatycznego wykradzenia z sanktuarium na Krecie, poprzez burzliwe dzieje pod rzymskim Eskwilinem, aż po rozpropagowanie jej nabożeństwa przez redemptorystów po całym świecie.
Benignus Józef Wanat OCD
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
u sióstr karmelitanek bosych we Lwowie i Kaliszu

Karmelitanki bose w Kaliszu w 2010 r. świętowały jubileusz 130 lat obecności łaskami słynącego obrazu MB Nieustającej Pomocy. Opracowanie dziejów sanktuarium MB Nieustającej Pomocy u sióstr we Lwowie i Kaliszu w kontekście historycznej rzeczywistości Polski wychodzi na przeciw oczekiwaniom samych Sióstr Jubilatek, jak również licznych sympatyków Karmelu.
Mario Masini
Święta maryjne

W tej książce zostały przedstawione lectio divina sześciu świąt maryjnych. Każda lectio poprzedzona jest notatką streszczającą historię liturgiczną danego święta oraz syntezującą jego znaczenie. Sześć wybranych świąt przedstawia całe życie Maryi.
Anthony M. Buono
Najpiękniejsze modlitwy maryjne

Modlitwa do Matki Bożej była zawsze częścią naszego chrześcijańskiego dziedzictwa. Od samego początku chrześcijanie czcili Maryję jako Matkę Bożą i modlili się do Niej tak w liturgii, jak i podczas nabożeństw prywatnych. Do niniejszego opracowania wybrano 12 najbardziej znanych modlitw maryjnych oraz 60 innych krótkich modlitw, które wpisały się w powszechną pobożność ludu Bożego.
bł. Jan Paweł II
Modlitwy do Maryi

Modlitewnik zawiera wybór modlitw i rozważań maryjnych Jana Pawła II. Forma modlitw i rozważań dostosowana jest do potrzeb prywatnej pobożności wiernych, tekstom nadano zwyczajową formę nabożeństw uzupełniając je o antyfony, responsoria i modlitwy liturgiczne, zaczerpnięte z Mszału i Brewiarza Rzymskiego.
praca zbiorowa
Sto modlitw do Maryi

Modlitwa maryjna - modlitwa do Matki - jest częścią tradycji Kościoła od pierwszych wieków jego istnienia. Ten wyjątkowy modlitewnik zawiera wybór modlitw starych i współczesnych, wywodzących się z tradycji łacińskiej i bizantyńskiej, formuły konsekracji maryjnej, litanie i teksty zaczerpnięte ze spuścizny wielu świętych i błogosławionych. Wśród autorów są m.in. św. Teresa z Avila, św. Maksymilian Kolbe, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Ludwik Grignion de Montfort, św. Efrem Syryjczyk, Francesco Petrarka, św. Piotr Chryzolog, Marta Robin i bł. Jan Paweł II, Benedykt XVI.

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2014


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Mediolanie - świętych Arialda i Erlembalda, przywódców tzw. Paterii, stronnictwa zmierzającego do radykalnych reform kościelnych. Arialda zamordowano na Lago Maggiore w roku 1066. Podobna śmierć w roku 1075 spotkała Erlembalda.

W Deliceto, we włoskiej prowincji Foggia - bł. Benwenuta z Gubbio, franciszkanina. Pełen bogomyślności i zamiłowany w samotności, był on równocześnie oddany posługom dla bliźnich i zasłynął z opieki nad trędowatymi. Zmarł w roku 1232.

oraz:

św. Anekta, męczennika (+ III/IV w.); św. Jana, prezbitera (+ VI w.); św. Sampsona, prezbitera (+ 560)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG