WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

28 stycznia
Święty Tomasz z Akwinu,
prezbiter i doktor Kościoła

Święty Tomasz z Akwinu
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na Monte Cassino. Jednak Opatrzność miała inne zamiary wobec młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika (+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję; bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, by mu dominikanów "wybiła z głowy". Tomasz jednak umiał tak do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersytecie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260), który miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat". W Kolonii Tomasz przyjął święcenia kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali go do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykładał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszystkich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną metodę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.
Na skutek intryg, jakie przeciwnicy dominikanów rozbudzili na Sorbonie, Tomasz po siedmiu latach powrócił do Włoch. Na kapitule generalnej został mianowany kaznodzieją (1260). Przez pewien czas prowadził także wykłady na dworze papieskim Urbana IV (1261-1265). W latach 1265-1267 przebywał ponownie w domu generalnym Zakonu - w klasztorze św. Sabiny w Rzymie. W latach 1267-1268 przebywał w Viterbo jako kaznodzieja papieski.
Kiedy ucichła burza w Paryżu, przełożeni ponownie wysłali swojego czołowego teologa do Paryża (1269-1272). Po trzech latach wrócił do Włoch i wykładał na uniwersytecie w Neapolu (1272-1274). W tym samym czasie kapituła generalna zobowiązała go, aby zorganizował teologiczne studium generale dla Zakonu. Tomasz upatrzył sobie na miejsce tychże studiów Neapol.
W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień przypada jednak prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego reforma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przesunęła wyjątkowo na 28 stycznia - a więc na dzień przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 r.

Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowolnym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teologicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nieustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym sposobem bycia.
Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że "między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym". W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji zostania biskupem.

Święty Tomasz z Akwinu Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji" Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi Panny.
Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teologów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnej kapie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb; infuła u nóg, której nie przyjął; kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

św. Tomasz z Akwinu
Suma teologiczna
św. Tomasz z Akwinu
Corpus Thomisticum - wszystkie dzieła
(język łaciński)
św. Tomasz z Akwinu
O środkach, wspierających człowieka
w zachowywaniu powściągliwości
Armarium - Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
Św. Tomasz z Akwinu
 
św. Tomasz z Akwinu
Traktat o roztropności

Studium z zakresu filozoficznej etyki, wyodrębnionym z Summy teologii św. Tomasza z Akwinu. Obejmuje on kwestie 47-56 z "drugiej części drugiej części" (Secunda Secundae).
św. Tomasz z Akwinu
Wybór pism

Wybór pism św. Tomasza obejmuje trzy spośród jego licznych rozpraw: napisane pod koniec życia listy O mieszaninie pierwiastków i O ukrytych działaniach natury oraz kwestię dyskutowaną O nadziei.
św. Tomasz z Akwinu
Summa contra gentiles

To swego rodzaju dyskusja z innymi religiami, a także z niewierzącymi, napisana w XIII wieku. W zamyśle autora miała wykazać słuszność wiary chrześcijańskiej. W sposób genialny łączy filozofię grecką z treścią Pisma Świętego, siłę ludzkiego rozumu z objawieniem Boskim.
św. Tomasz z Akwinu
Traktat o cnotach

Teoria cnoty św. Tomasza z Akwinu, najpełniej rozwinięta w jego Sumie teologicznej, ale w zarysie przedstawiona już we wcześniejszym Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, a w szczegółach dopracowana w późniejszych Questiones disputatae de virtutibus, jest bez wątpienia czymś więcej niż tylko najdojrzalszą formą średniowiecznego arystotelizmu w etyce czy też teologii moralnej.
św. Tomasz z Akwinu
Złoty łańcuch

Niniejszy tom stanowi obszerny wybór z Tomaszowego dzieła, uporządkowany w taki sposób, że poszczególne komentarze przyporządkowane są perykopom ewangelicznym na niedziele i święta całego roku liturgicznego. Dzięki temu księga ta może być doskonałą pomocą w osobistej medytacji nad Ewangelią.
św. Tomasz z Akwinu
Komentarz do "Księgi o przyczynach"

Księga o przyczynach uznawana była przez stulecia za dzieło Arystotelesa, swoiste podsumowanie Metafizyki. Tomasz jednak odkrył, że były to raczej wypisy z "Elementów teologii" neoplatonika Proklosa, opatrzone arabskim komentarzem. Wokół problemu autorstwa Liber de causis narosła ogromna literatura, potęgując efekt komentarza do komentarza do komentarza, którym jest tekst Tomasza.
św. Tomasz z Akwinu
Perełki św. Tomasza z Akwinu

O szerokości i głębokości refleksji teologicznej i filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, dominikanina i doktora Kościoła, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wielkość jego wysiłku intelektualnego mierzymy nie tylko imponującą ilością samych dzieł, lecz także tym, że do dzisiaj szeroko interesują się nimi ludzie na całym świecie, zarówno specjaliści teologii i filozofii, jak i wszyscy zwykli ludzie, którzy poszukują prawdy.
 
św. Tomasz z Akwinu
Przygotowanie do Mszy Świętej
św. Tomasz z Akwinu
Dziękczynienie po Mszy Świętej
 
Benedykt XVI
Św. Tomasz z Akwinu (I)
Audiencja ogólna, 2 czerwca 2010 r.
Benedykt XVI
Św. Tomasz z Akwinu (II)
Audiencja ogólna, 16 czerwca 2010 r.
Benedykt XVI
Św. Tomasz z Akwinu (III)
Audiencja ogólna, 23 czerwca 2010 r.
Tadeusz Dzidek
Św. Tomasz z Akwinu
Mateusz Przanowski OP, Piotr Lichacz OP
Rekolekcje ze św. Tomaszem z Akwinu
sanctus.pl
Św. Tomasz z Akwinu, kapłan i doktor Kościoła
Tomasz Madras
Święty Tomasz z Akwinu
Tomasz Górny SDS
Św. Tomasz z Akwinu
ks. Remigiusz Sobański
Akwinata
Marek Wójtowicz SJ
Zrozumieć Boga
Jakub Szymański
O oddziaływaniach demonicznych
według św. Tomasza z Akwinu
ks. Jan Bareille
Historia świętego Tomasza z Akwinu
ks. Jan Bareille
Summa teologii świętego Tomasza z Akwinu
Instytut Tomistyczny
Strona internetowa Instytutu w Warszawie
Marcin Lisak OP
Koncepcja własności prywatnej
w myśli św. Tomasza z Akwinu
Krzysztof Broszko OP
Dziewictwo jako radykalny wyraz czystości
według Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu
Krzysztof Broszko OP
Cnota umiarkowania, czystości i powściągliwości
według Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu
Tomasz Kwiecień OP
Głupstwo głoszenia słowa
M. Dietz SJ
Dogmat stworzenia wedle św. Tomasza z Akwinu
x. Antoni Langer SJ
Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia (1884)
 
Jacek Salij OP
Eseje tomistyczne

Autor pragnie przybliżyć czytelnikom myśl teologiczną Akwinaty, jego zdaniem bowiem Tomasz - teolog wciąż czeka na odkrycie. Eseje nie tylko wskazują tę lukę, ale też próbują, choć w małym stopniu, ją zapełnić.
Paul Murray OP
Modlić się z ufnością.
Św. Tomasz z Akwinu o Modlitwie Pańskiej

Paul Murray przeprowadza nas po rozważaniach św. Tomasza o Ojcze nasz, przypomina i pozwala nam odkryć jego słowa, że "wśród wielu modlitw Modlitwa Pańska zajmuje pierwsze miejsce".
Henryk Majkrzak
Doktor doktorów. Święty Tomasz z Akwinu

Święty Tomasz był myślicielem uniwersalnym. Rzadko kiedy w historii kultury i nauki spotyka się kogoś, kto uporządkował w sposób jasny tak szeroki horyzont ludzkiej myśli, jak on to właśnie uczynił.
Tomasz Gałuszka OP
Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II

To jednym z tych dzieł Tomasza z Akwinu, które być może na zawsze miało pozostać nieznane. Zachowane jedynie w notatkach dwóch studentów, nie zostało przez Tomasza ani zredagowane, ani autoryzowane. Jeżeli jednak rzeczywiście dzieło to powstało jakby bez wiedzy samego autora, to niewątpliwie otrzymaliśmy wyjątkową okazję, by przyjrzeć się Tomaszowi w trakcie zwyczajnej pracy dydaktycznej w zakonnym studium generale.
Inos Biffi
Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu

Bernard z Clairvaux i Tomasz z Akwinu to dwa "filary" ludzkości i Kościoła, wiarygodni świadkowie zdumiewającej różnorodności, bogactwa i barwności epoki średniowiecza. Zwięzły, przejrzysty tekst, poświęcony obu postaciom wyraźnie ukazuje odrębność tych dwóch świętych. Każdy z nich był niepowtarzalny i genialny.
ks. Mirosław Mróz
Tajemnica ludzkiej nieprawości.
Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu
o złu moralnym i wadach głównych

Praca niniejsza jest wskazaniem, że zło moralne jest czynem osoby, która przez takie swoje działanie umniejsza siebie, swoje relacje z innymi, a przede wszystkim z Bogiem, który jest fundamentem ludzkiego życia.
Hans Conrad Zander
Głupota jest grzechem

Książka zawiera 100 odpowiedzi św. Tomasza, zaczerpniętych z jego dzieł, które Hans Conrad Zander opatrzył aktualnymi pytaniami. Te cenne sentencje odpowiadają na pytania współczesnego człowieka i wprawiają czytelnika w niemałe zdumienie. Świadczy to o ponadczasowości i mądrości błyskotliwego dominikańskiego teologa.
praca zbiorowa
Św. Tomasz z Akwinu - 1001 pytań i odpowiedzi

Wybór fragmentów, zaczerpniętych z pism Anielskiego Doktora, w których Akwinata udziela odpowiedzi na pytania z dziedziny filozofii i teologii, zdobiąc je stosownymi przykładami.
Louis de Wohl
Św. Tomasz z Akwinu. Łagodne światło

Znany pisarz Louis de Wohl przedstawia inspirującą powieść historyczną o wielkim świętym Tomaszu z Akwinu, osadzoną na tle historii Włoch i wypraw krzyżowych.
Wojciech Giertych OP
Fides et actio

Książka jest zbiorem konferencji wygłaszanych przy różnych okazjach przez o. Wojciecha Giertycha OP, teologa Domu Papieskiego. Teksty te wiążą się z tematyką odpowiedzialnego działania w perspektywie wiary. Opierają się na teologii św. Tomasza z Akwinu, pracy habilitacyjnej kard. Ratzingera o św. Bonawenturze oraz na historiozoficznych wnioskach Feliksa Konecznego, który widział dzieje ludzkości z perspektywy etyki opisowej.
ks. prof. Kazimierz Panuś
Historia kaznodziejstwa

Podejmując lekturę tej książki, czytelnik ma możność popatrzeć na drogę, jaką przebyło kaznodziejstwo katolickie od posługi słowa Apostołów do nauczania Jana Pawła II. Wśród wielu słynnych kaznodziejów wielokrotnie wymieniany jest św. Tomasz z Akwinu.

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2024


Ponadto dziś także w Martyrologium:
Pod Quimper, w Bretonii - bł. Juliana Maunoir. Powołanie do jezuitów zawdzięczał lekturze listów misjonarzy. Sam przez ponad 40 lat przebiegał diecezje bretońskie, wygłaszając nauki rekolekcyjne. Zmarł w roku 1683.

oraz:

św. Flawiana, męczennika (+ 303); św. Jakuba, pustelnika (+ VI w.); św. Juliana, biskupa (+ 1208); św. Leonidasa, męczennika (+ 303); świętych męczenników Leucjusza, Tyrsa i Kalinika (+ ok. 250); bł. Marii Mancini, zakonnicy (+ 1431)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG