WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:

Internetowa Liturgia Godzin

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

27 stycznia
Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup

Zobacz także:

Błogosławiony Jerzy Matulewicz
Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Litwie. Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Był wychowywany przez swojego starszego brata Jana, niezwykle surowego i wymagającego człowieka. Pomimo kłopotów zdrowotnych i materialnych - często nie miał za co kupić podręczników - uczył się dobrze dzięki swojej niezwykłej pilności i pracowitości. Po kilku latach nauki na prawach eksternisty w gimnazjum (od 1883 r.) zachorował na gruźlicę kości. Musiał posługiwać się kulami. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Już w gimnazjum pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w 1891 roku, jako dwudziestoletni młodzieniec, wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach. Wówczas też zmienił swoje nazwisko z Matulaitis na Matulewicz. Zapamiętano go jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego i pracowitego. Gdy władze carskie zamknęły seminarium, kontynuował naukę w Warszawie, a następnie w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłańskie 31 grudnia 1898 roku. W następnym roku ukończył Akademię Petersburską jako magister teologii. Doktorat uzyskał na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim.
Powrócił do Kielc, gdzie podjął zajęcia jako profesor seminarium (do 1904 r.). Postępująca gruźlica kości spowodowała, że musiał poddać się ciężkiej operacji w jednym z warszawskich szpitali. Po kuracji rozwinął działalność społeczną w Warszawie, zakładając m.in. Stowarzyszenie Robotników Katolickich oraz gimnazjum na Bielanach. W 1907 roku objął katedrę socjologii w Akademii Duchownej w Petersburgu. Dojrzał w nim wówczas zamiar odnowienia i zreformowania zakonu marianów, skazanego przez władze carskie na wymarcie. 29 sierpnia 1909 roku, w kaplicy biskupiej w Warszawie, złożył śluby zakonne na ręce ostatniego żyjącego marianina ojca Wincentego Senkusa. Rok później ułożył nowe konstytucje dla marianów, którzy odtąd mieli być zgromadzeniem ukrytym. Jeszcze w tym samym roku Pius X potwierdził regułę. Pierwszy nowicjat odnowionej wspólnoty złożony z 2 profesorów i jednego ucznia został utworzony w Petersburgu. W 1911 r. we Fryburgu Szwajcarskim powstał drugi nowicjat, następnie powstał dom zakonny w Chicago, a podczas I wojny światowej dom na Bielanach pod Warszawą. W 1911 roku Jerzy Matulewicz został generałem zakonu, którym kierował do śmierci.
Po zakończeniu działań wojennych ojciec Jerzy powołał Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. Założył również Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz wspierał zgromadzenia założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. W 1918 roku Benedykt XV mianował go biskupem wileńskim. Udało mu się umocnić katolicyzm w diecezji. Na własną prośbę został zwolniony z obowiązków biskupa w sierpniu 1925 roku. Pragnął poświęcić się całkowicie kierowaniu zgromadzeniem marianów, lecz już w grudniu tego samego roku został mianowany wizytatorem apostolskim na Litwie. W ciągu dwóch następnych lat nieludzkimi wprost wysiłkami udało mu się zorganizować życie katolickie w tym kraju i naprawić stosunki ze Stolicą Apostolską.
W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu, ojciec Jerzy umarł nagle po nieudanej operacji 27 stycznia 1927 r. Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w 1987 roku podczas uroczystości z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Jego relikwie spoczywają w kościele w Mariampolu. Jest jednym z patronów Litwy.


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

bł. Jerzy Matulewicz
Myśli
bł. Jerzy Matulewicz MIC
Dzienniki - Refleksje, oświecenia,
natchnienia, postanowienia
bł. Jerzy Matulewicz
Myśli o życiu duchowym
 
bł. Jerzy Matulewicz
Zło dobrem zwyciężaj. 365 myśli o życiu duchowym

Myśli Błogosławionego na każdy dzień roku.
 
Jan Paweł II
O bł. Jerzym Matulewiczu - 28 i 29 czerwca 1987 r.
Strona poświęcona bł. Jerzemu Matulewiczowi
Pisma bł. Jerzego
Marianie Niepokalanego Poczęcia NMP
Nasz odnowiciel
Zgromadzenie marianów
Odnowiciel - bł. o. Jerzy Matulewicz
Maria Potocka
Bł. Jerzy Matulewicz
wobec żeńskiego życia konsekrowanego
ks. Stanisław Hołodok
Błogosławiony Jerzy Matulewicz
s. Janina Samolewicz SJE
Błogosławiony Jerzy Matulewicz - czciciel Niepokalanej
Kamilla Rokosz
Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup
s. Ewa Orzechowska SJE
Błogosławiony Jerzy Matulewicz - wzór kapłana
zakony.pl
Błogosławiony Jerzy Matulewicz
ks. prof. Marek Chmielewski
Duc in altum: bł. biskup Jerzy Matulewicz

Część 1 (format audio)
Część 2 (format audio)
youtube.com
Lekcja życia według bł. Jerzego Matulewicza

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
Mariusz Trojnar
Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego
Mariusz Trojnar
Modlitwa o szczególną łaskę za przyczyną bł. Jerzego
Mariusz Trojnar
Litania do bł. Jerzego
 
Teresa Jankowska
Szaleństwo pokory.
Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz

Daj, Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka... - tak modlił się arcybiskup Jerzy Matulewicz.
ks. Janusz Kumala MIC
Dla Chrystusa i Kościoła - jak Maryja.
Nowenna do bł. Jerzego Matulewicza,
odnowiciela Zgromadzenia

Każdy dzień nowenny zawiera: modlitwę prośby do Boga za wstawiennictwem bł. Jerzego, w nawiązaniu do przykładu życia Błogosławionego; chwilę refleksji nad fragmentem z jego pismo oraz modlitwę wdzięczności Bogu za bł. Jerzego.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013


Ponadto dziś także w Martyrologium:
W Therouanne - św. Jana z Warneton. Był uczniem znakomitego Iwona z Chartres. Wszedł potem do kapituły w Lille, ale zrezygnowawszy z tej godności, wstąpił do kanoników regularnych pod Arras. Gdy to miasto odłączono od diecezji w Cambrais, został tam pierwszym biskupem. Zmarł w roku 1130.

W Chartres - św. Gilwidna. Zrazu był diakonem w Doi. Obrano go tam biskupem, ale od przyjęcia tej godności zdołał się wymówić. Zachorowawszy w drodze, zmarł w roku 1165 u benedyktynów, którzy też później zadbali o jego cześć.

oraz:

świętych męczenników Dacjusza i Reatrusa (+ V w.); św. Witaliana, papieża (+ 672)

Wyślij do nas maila
STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Liturgii Godzin:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG