Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Łk 1, 46-55)
Kantyk Maryi

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Łk 1, 46-55
Tytuł: Kantyk Maryi
Incipit: Wielbi dusza moja Pana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 585
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 585
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 834
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 554
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 510
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 566
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 712

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum