Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Łk 1, 68-79)
Kantyk Zachariasza

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Łk 1, 68-79
Tytuł: Kantyk Zachariasza
Incipit: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 579
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 579
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 829
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 542
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 498
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 554
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 704

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum