Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia
Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Dn 3, 52-57
Tytuł: Hymn uwielbienia
Incipit: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 681, 850
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 681, 853
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 941, 1125
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 682, 912
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 638, 868
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 694, 924
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 839, 1063

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum