Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Dn 3, 26-27. 29. 34-41)
Modlitwa Azariasza w piecu ognistym
Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone (Dz 3, 19)

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, †
i pełen chwały, *
a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
Twoje drogi są proste, *
a wyroki najsłuszniejsze.
Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
odstępując od Ciebie.
We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
Nie opuszczaj nas na zawsze †
i ze względu na świętość Twego imienia *
nie zrywaj Twojego przymierza.
Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
Twojego sługę, Izaaka, *
i Twego świętego, Izraela.
Im to przyrzekłeś, *
że rozmnożysz ich potomstwo
Jak gwiazdy na niebie *
i jak piasek na morskim brzegu.
Panie, oto jesteśmy najmniejsi *
spośród wszystkich narodów.
Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
z powodu naszych grzechów.
Nie ma już władcy, proroka ani wodza, †
ani całopalenia, ani ofiar, *
ani daru pokarmów, ani kadzenia.
Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
i doświadczyć miłosierdzia Twego.
Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
znajdą upodobanie u Ciebie.
Tak jak całopalenia z baranów i cielców, *
i tysięcy tłustych owiec,
Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie *
i spodoba się Tobie.
Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
nie zaznają wstydu.
Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, †
odczuwamy lęk wobec Ciebie *
i szukamy Twojego oblicza.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Dn 3, 26-27. 29. 34-41
Tytuł: Modlitwa Azariasza w piecu ognistym
Incipit: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 872
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 876
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1150
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 943
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 899
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 955
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1093

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum