Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18)
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego (por. Ap 15, 2-3)

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.
Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, †
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: "Będę ścigał, dopadnę, †
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!"
Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałtownych wirów.
Któż spomiędzy bogów równy Tobie, Panie, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?
Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.
Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony †
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa,
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.
Pan jest Królem *
na zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18
Tytuł: Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Incipit: Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą
Strony: LG tom III (Pallottinum 1987), s. 665
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 621
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 677
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 823

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum