WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

tolle.pl poleca:

Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Tydzień Miłosierdzia

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2013


W dniach 7-13 kwietnia 2013 r. Kościół w Polsce przeżywa 69. Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem:

"Wiara żywa uczynkami"

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października.

Tydzień Miłosierdzia 2013 W II Niedzielę Wielkanocną rozważamy prawdę o nieskończonym Miłosierdziu Bożym, które jest większe niż największe niegodziwości i grzechy ludzkie. Chrystus przez swoją mękę, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie pokazuje, że miłość bliźniego nie może ograniczać się do granic doczesności, lecz ma wydoskonalić się w ogniu cierpienia i prowadzić do ostatecznego zwycięstwa w zmartwychwstaniu. Dlatego tak ważne są nie tylko uczynki miłosierdzia co do ciała, lecz także, a nawet przede wszystkim, uczynki miłosierdzia co do duszy, którym będą poświęcone rozważania w poszczególne dni tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia.
W poniedziałek chcemy przywołać zachętę: grzeszących upominać. Czasem fałszywa troska o dobre samopoczucie bliźniego oraz zwyczajny lęk przed odrzuceniem naszej dezaprobaty jego grzesznych czynów blokuje w nas podjęcie prawdziwej troski o zbawienie bliźniego. Do upomnienia bliskiej nam osoby potrzeba odwagi, wielkiej miłości oraz przekonania, że zbawienie wieczne jest najwyższym dobrem, jakie człowiek jest w stanie osiągnąć.
We wtorek będziemy próbować odkryć, w jaki sposób można pouczać bliźnich z miłością? Niewiedza osłabia w niektórych sytuacjach odpowiedzialność moralną, ale istnieje także niewiedza zawiniona, która jeszcze zwiększa odpowiedzialność człowieka przed Bogiem. Wolność wyniesiona do najwyższej cnoty blokuje nas na podjęcie dialogu z bliską nam osobą na temat najżywotniejszej dla niej sprawy. Trzeba modlitwy do Ducha Świętego, aby z odwagą i mądrością pomóc bliźniemu podjąć dialog zbawczy z Bogiem.
W środę zastanowimy się, w jaki sposób możemy pocieszyć strapionych bliźnich. Krzywdy, cierpienia fizyczne i duchowe, traumy po śmierci najbliższych osób są powodem zmartwienia, strapienia, a niekiedy nawet depresji naszych braci i sióstr. Wyobraźnia miłosierdzia podpowie nam, jak w konkretnej sytuacji otoczyć ich miłością i znaleźć odpowiedni sposób pocieszenia.
Czwartek to dzięń, w którym rozważymy w łączności z niesłusznie oskarżanymi, co oznacza krzywdy cierpliwie znosić. Krzywda to szkoda moralna, fizyczna lub materialna wyrządzona komuś niezasłużenie, nieszczęście lub obraza dotykająca kogoś niesłusznie. Co to znaczy znosić krzywdę cierpliwie? Cierpliwość nie oznacza ani bierności ani naiwności, oznacza raczej powstrzymanie się z motywu miłości bliźniego od słusznego karania lub odwetu. Cierpliwość to także opanowanie smutku wśród cierpień i przezwyciężenie paraliżującego zniechęcenia.
W piątek chcemy przypomnieć przesłanie uczynku miłosierdzia: urazy chętnie darować. Darowanie win i urazów jest możliwe pod warunkiem zatopienia ich w morzu miłosierdzia Bożego. Moc potrzebna do wybaczenia winowajcom wyświadczonego nam zła wypływa z Chrystusowego krzyża. Darowanie win i zapomnienie urazów jest warunkiem otrzymania przebaczenia ze strony Boga: "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".
W sobotę, w dzień Najświętszej Maryi Panny – naszej Przewodniczki w pielgrzymce wiary, rozważymy, jak wielkim dobrodziejstwem i przejawem miłości miłosiernej jest modlitwa za żywych i umarłych bliźnich. Modlitwa okazuje się wielką pomocą, a niekiedy jedyną możliwą pomocą człowiekowi, który już nie jest w stanie przyjąć żadnej innej formy pomocy.

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas - największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce - podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.

Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne będę mogły rozważać zaproponowany program. Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja - budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne. W Polsce działa obecnie ponad 4 tysiące Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje ponad 38 tys. wolontariuszy oraz 1,5 tysiąca szkolnych kół Caritas angażujących w dzieła miłosierdzia 37 tys. młodzieży oraz 2 tys. opiekunów. Podejmowane przez nie działania przypominają, że dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła.
Niech najbliższe dni staną się okazją do uwrażliwienia nas na tych, którzy często żyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.


Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:


Więcej informacji

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Tydzień Miłosierdzia 2013

Konferencja Episkopatu Polski
Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga
List na Niedzielę Miłosierdzia 2013 r.
ekai.pl
Tydzień Miłosierdzia po Wielkanocy
ks. Wiesław Przygoda
69. Tydzień Miłosierdzia - wprowadzenie
ks. Marian Subocz
List dyrektora Caritas Polska na 69. Tydzień Miłosierdzia
ks. infułat Stanisław Jeż
Odezwa rektora Polskiej Misji Katolickiej
na Tydzień Miłosierdzia 2013
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
69. Tydzień Miłosierdzia
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Tydzień Miłosierdzia
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Ramowy plan Tygodnia Miłosierdzia
pastoralis.pl
69. Tydzień Miłosierdzia - "Wiara żywa uczynkami"
Izabela Kozłowska
Tydzień Miłosierdzia - szkołą chrześcijańskiej formacji serca
niedziela.pl
Obchody 69. Tygodnia Miłosierdzia
youtube.com
Tydzień Miłosierdzia (filmy)

W poprzednich latach

caritas.pl
68. Tydzień Miłosierdzia - 2012
Biuro Prasowe KEP
Tydzień Miłosierdzia 2012
- szkołą chrześcijańskiej formacji serca
caritas.pl
Rozważania różańcowe na 68. Tydzień Miłosierdzia (2012)
(format PDF)
kard. Stanisław Dziwisz
List na 68. Tydzień Miłosierdzia (2012)
 
Caritas Polska
67. Tydzień Miłosierdzia (2011)
bp Zbigniew Kiernikowski
List na 67. Tydzień Miłosierdzia (2011)
ks. dr Adam Łuźniak
List na 67. Tydzień Miłosierdzia (2011)
 
kard. Stanisław Dziwisz
Komunikat z okazji 66. Tygodnia Miłosierdzia (2010)
bp Stefan Cichy
Komunikat z okazji 66. Tygodnia Miłosierdzia (2010)
bp Kazimierz Górny
Komunikat z okazji 66. Tygodnia Miłosierdzia (2010)
ekai.pl
Wiele osób żyje miłosierdziem
 
ekai.pl
65. Tydzień Miłosierdzia w Polsce (2009)
kard. Stanisław Dziwisz
Słowo na 65. Tydzień Miłosierdzia (2009)
 
info.wiara.pl
Rozpoczyna się 63. Tydzień Miłosierdzia (2007)
info.wiara.pl
Polski tydzień miłosierdzia (2007)
info.wiara.pl
Oby czas miłosierdzia nigdy dla nas się nie skończył
 
info.wiara.pl
Rozpoczyna się 62. Tydzień Miłosierdzia (2006)
 
ks. prof. dr hab. Jan Wal
61. Tydzień Miłosierdzia (2005) - Wprowadzenie teologiczne
bp Adam Dyczkowski
List na Tydzień Miłosierdzia 2005

Wokół Tygodnia Miłosierdzia

ks. Włodzimierz Kwietniewski
Uczynki miłosierne względem ciała
ks. Jan Augustynowicz
Uczynki miłosierdzia względem ciała
Beata Lipska
Każdy z nas jest liściem na wielkim Drzewie Życia
ks. Jan Augustynowicz
Miłosierdzie nade wszystko
ks. Aleksander Herba
Potrzeby wspólnoty Kościoła
ks. prof. Bogusław Nadolski TChr
Tydzień bez końca
Bogdana Bohdan
Tydzień Miłosierdzia
ks. Paweł Staniszewski
Miłosierdzie przez cały rok
ks. Zbigniew Suchy
O cud i miłosierdzie błaganie!
Adam Kaniuk
Świadczyć miłosierdzie

Sięgnij na półkę

Jan Grzegorczyk
Dziurawy kajak i Boże Miłosierdzie

Książka pełna cudów! Można ją nazwać "summą miłosierdzia". Tom I - Każda dusza to inny świat - przedstawia przede wszystkim św. Faustynę, jej osobistą, mistyczną przygodę z Bożym miłosierdziem, a także jej dramatyczne zmagania z ludzką małością, kościelną podejrzliwością i z cierpieniem. Tom II - Dziurawy kajak - to wielogłosowa opowieść o dzieciach marnotrawnych, które przeszły przez rozmaite życiowe pustynie i ruiny, by dotrzeć do "ziemi obiecanej" - do źródła miłosierdzia.
Joanna Ottea
Cierpienie i miłosierdzie

Autorka próbuje odpowiedzieć na nurtujące ją samą pytania dotyczące cierpienia, Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, śledząc życie i świadectwo tej, która stała się największą orędowniczką Bożego miłosierdzia - św. Faustyny Kowalskiej.
ks. Józef Augustyn SJ
Na Miłosierdzie trzeba pracować

Zapis skupienia rekolekcyjnego, które odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie w dniach 3 i 4 grudnia 2004 roku.
Wojciech Prus OP
Miłosierdzie Boże we mnie

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać Twoja modlitwa? Posłuchaj rekolekcji o jej bogactwie... Prezentowana płyta to zapis cyklu rekolekcji o. Wojciecha Prusa OP, które odbywały się u poznańskich dominikanów w Wielkim Poście w 2011 roku.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum