WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Niedziela Świętej Rodziny

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2023


Święta Rodzina Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej". Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.
Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku, nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:
 1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)
 3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)
 4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
 5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)
 6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)
 7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)
 8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)
 9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)
 10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)
 11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)
Święta Rodzina W kilkunastu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o "braciach" i "siostrach" Jezusa (np. Mt 12, 46. 50; Mt 28, 10; Mk 3, 21. 32; Mk 6, 3; Łk 1, 36; Łk 8, 19-21; J 2, 12; J 7, 3. 5. 10; J 20, 17; Ga 1, 19; 1 Kor 9, 5 itp). Niektórzy z nich są wskazywani z imienia: św. Jakub, św. Szymon i św. Juda - Apostołowie, oraz Józef. O siostrach jest mowa jedynie ogólnie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza, św. Epifaniusza, Tytusa z Bosco, św. Grzegorza z Nyssy, a na Zachodzie św. Hilarego i niektórych apokryfów, Najświętsza Maryja Panna miała poślubić Józefa jako wdowca. W takim wypadku "bracia" i "siostry" Chrystusa byliby synami i córkami św. Józefa, a wobec Pana Jezusa - Jego braćmi i siostrami przyrodnimi. Jednak już św. Hieronim tę hipotezę stanowczo odrzuca. Powszechna jest dziś opinia, że "bracia" i "siostry" Pana Jezusa - to synowie i córki braci i sióstr św. Józefa, mieszkający w Nazarecie. Chodziłoby więc o kuzynów Pana Jezusa. Jeszcze dzisiaj w krajach arabskich krewnych zwykło nazywać się "braćmi" i "siostrami". Przykładów możemy przytaczać wiele również z Biblii (np. Rdz 13, 8; Rdz 14, 11-16; Rdz 29, 15; 1 Krn 23, 21n; 2 Krn 36, 10 itp.). Pan Jezus jednak występuje w Ewangeliach zawsze jako jedyny syn Maryi. Dlatego to oddał przy swojej śmierci swoją Matkę w opiekę nie rodzinie czy też swojemu rodzeństwu, ale jednemu z Apostołów.

Św. Elżbieta jest wymieniana jako krewna Maryi (Łk 1, 36). Przypuszcza się, że była jej ciotką. Tak więc i św. Jan Chrzciciel byłby bratem ciotecznym Pana Jezusa. Zachariasz, kapłan, byłby powinowatym Najświętszej Maryi Panny.
Maria Kleofasowa (Alfeuszowa) jest wymieniana w Ewangeliach jako siostra Najświętszej Maryi Panny (J 19, 25) i jako matka św. Jakuba i Józefa (Mt 27, 56; Mk 15, 40; Łk 24, 10; J 19, 25). Skądinąd dowiadujemy się, że św. Juda był bratem św. Jakuba (Jdt 1). Z tego by wynikało, że również św. Juda Tadeusz był synem Marii Kleofasowej. Dzisiaj panuje przekonanie, że Maria Kleofasowa mogła być siostrą św. Józefa i dlatego była nazywana w Ewangeliach siostrą Najświętszej Maryi Panny. Według bardzo dawnej tradycji Kościoła (Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz) Apostołowie Szymon, Juda i Jakub mieli być synami Kleofasa. Tak więc i Szymon byłby synem Marii Kleofasowej.
Do kręgu dalszej rodziny Pana Jezusa należeliby zatem: Zachariasz, Elżbieta, Szymon, Juda, Jakub i Józef oraz bliżej nieznane "siostry", Maria Kleofasowa i Kleofas (Alfeusz). Nadto tradycja podaje imiona zmarłych wcześnie rodziców Maryi - Joachima i Anny.
Pan Jezus umarł na krzyżu mając ok. 33 lat. Św. Józef opuścił tę ziemię przed publicznym wystąpieniem Pana Jezusa, gdyż w tym czasie nie wspominają już o nim Ewangelie. Maryja miała dożyć według podania ponad 60 lat. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie: była obecna przy Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Wiek krewnych Pana Jezusa jest nam nieznany.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII (+ 1903). Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Nauczanie papieskie o rodzinie

Jan Paweł I
Rodzina wspólnotą miłości
Przemówienie do biskupów USA, 21 września 1978 r.
 
Jan Paweł II
Rodzina wspólnotą życia i miłości
Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
4 czerwca 1997 r.
Jan Paweł II
Brońmy rodziny
Anioł Pański w Castel Gandolfo, 28 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Godność i znaczenie rodziny
Msza św. na błoniach Kubwa (Nigeria), 23 marca 1998 r.
Jan Paweł II
Rodzina Syna Bożego
Anioł Pański w Castel Gandolfo, 27 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
W obronie rodziny i jej praw
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 4 czerwca 1999 r.
Jan Paweł II
Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym
Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów
nad małżeństwem i rodziną, 27 sierpnia 1999 r.
Jan Paweł II
W trosce o godność rodziny
Audiencja generalna, 1 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Chrońmy prawa rodziny
Anioł Pański, 26 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Wielki Jubileusz wezwaniem dla rodzin
Audiencja generalna, 29 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa
Rzym, Jubileusz Rodzin, 14 października 2000 r.
Jan Paweł II
Małżeństwo i rodzina we wspólnocie Kościoła
Rzym, Jubileusz Rodzin, Homilia podczas Mszy św.
15 października 2000 r.
Jan Paweł II
Maryja wspomaga rodziny macierzyńską opieką
Rzym, Jubileusz Rodzin, Anioł Pański, 15 października 2000 r.
Jan Paweł II
W rodzinie uczymy się kochać pokój i życie
Anioł Pański, 19 listopada 2000 r.
Jan Paweł II
Rodzina naszą troską
Anioł Pański, 31 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę
Przemówienie do wykładowców i studentów
Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
31 maja 2001 r.
Jan Paweł II
Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie
Przemówienie do rodzin przybyłych z Włoch
20 października 2001 r.
Jan Paweł II
Wpatrzeni w Maryję i Józefa
Anioł Pański, 23 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Wspólnota życia i miłości
Anioł Pański, 30 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Cywilizacja miłości rodzi się w rodzinie
Przemówienie do przedstawicieli fundacji Centesimus annus
- Pro Pontifice,
9 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
Rodzina chrześcijańska silna wiarą
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 18 października 2002 r.
Jan Paweł II
Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii
Przemówienie w ramach IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili
25 stycznia 2003 r.
Jan Paweł II
Znak nadziei dla Kościoła i świata
Anioł Pański, IV Światowe Spotkanie Rodzin, 26 stycznia 2003 r.
Jan Paweł II
Wymiar nadprzyrodzony związku małżeńskiego
Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej
30 stycznia 2003 r.
Jan Paweł II
Brońmy rodziny i jej słusznych praw
Przemówienie do przewodniczących europejskich komisji
episkopatów ds. rodziny i życia, 13 czerwca 2003 r.
Jan Paweł II
Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo
Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2004 r.
Jan Paweł II
Kapłan wobec potrzeb rodziny
Przemówienie do duchowieństwa Rzymu, 26 lutego 2004 r.
Jan Paweł II
Rodzina jest instytucją naturalną i niezastąpioną
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 20 listopada 2004 r.
Jan Paweł II
W obronie wspólnoty miłości i życia
Przemówienie do przedstawicieli Włoskiego Forum
Stowarzyszeń Rodzinnych, 18 grudnia 2004 r.
 
Benedykt XVI
Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary
Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej
6 czerwca 2005 r.
Benedykt XVI
Ukazujcie prawdę o ludzkiej miłości
Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów
nad Małżeństwem i Rodziną, 11 maja 2006 r.
Benedykt XVI
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę
Przemówienie do uczestników sesji plenarnej
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 13 maja 2006 r.
Benedykt XVI
Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów
Homilia podczas czuwania modlitewnego w trakcie
V Światowego Spotkania Rodzin w Walencji, 8 lipca 2006 r.
Benedykt XVI
Rodzice, bądźcie przykładem wiary, nadziei i miłości
Homilia podczas Mszy na zakończenie
V Światowego Spotkania Rodzin w Walencji, 9 lipca 2006 r.
Benedykt XVI
Rodzina migrująca
Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
18 października 2006 r.
Benedykt XVI
Rodzina wspólnotą pokoju
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 11 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Dziadkowie są cennym skarbem każdej rodziny
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 5 kwietnia 2008 r.
Benedykt XVI
Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich
Przesłanie do uczestników spotkania rodzin w Meksyku
15 stycznia 2009 r.
Benedykt XVI
Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem Stwórcy
Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej, 29 stycznia 2009 r.
Benedykt XVI
Dobra rodzina jest najlepszą szkołą życia
Anioł Pański, 27 grudnia 2009 r.
Benedykt XVI
Kościół gani i potępia wszelkie naruszenie
godności i praw nieletnich
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 8 lutego 2010 r.
Benedykt XVI
Rodzina uczy wartości ludzkich i chrześcijańskich
oraz solidarności
Przemówienie do władz regionu Lacjum
oraz miasta i prowincji Rzymu, 14 stycznia 2011 r.
Benedykt XVI
W rodzinie spotykają się ze sobą
teologia ciała i teologia miłości
Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez
Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną
13 maja 2011 r.
Benedykt XVI
U źródeł powołań kapłańskich i zakonnych
są pobożne rodziny
Anioł Pański, 15 maja 2011 r.
Benedykt XVI
Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne
Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego
Papieskiej Rady ds. Rodziny, 1 grudnia 2011 r.
Benedykt XVI
Ludzka i chrześcijańska godność prokreacji
Przemówienie do uczestników zgromadzenia generalnego
Papieskiej Akademii Pro Vita, 25 lutego 2012 r.
Benedykt XVI
W udrękach i trudnościach rodzina nie jest sama
Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek
6 kwietnia 2012 r.
Benedykt XVI
Święta Rodzina strzeże wielkiego daru życia
Anioł Pański, 30 grudnia 2012 r.
 
Franciszek
Proszę, dziękuję, przepraszam
Anioł Pański, 29 grudnia 2013 r.
Franciszek
Jezus zbliża pokolenia i jednoczy rodziny
Anioł Pański, 28 grudnia 2014 r.
Franciszek
Radość w rodzinie to nie przypadek
Anioł Pański, 27 grudnia 2015 r.
Franciszek
Misją rodziny jest stwarzanie dzieciom warunków rozwoju
Anioł Pański, 31 grudnia 2017 r.
Franciszek
Módlmy się za rodziny świata,
którym brakuje pokoju i zgody
Anioł Pański, 30 grudnia 2018 r.
Franciszek
Dziś jest naprawdę piękny dzień...
Anioł Pański, 29 grudnia 2019 r.
Franciszek
Na wzór Świętej Rodziny
Anioł Pański, 27 grudnia 2020 r.
Franciszek
W rodzinie trzeba walczyć z dyktaturą "ja"
Anioł Pański, 26 grudnia 2021 r.
 
Benedykt XVI
List na VII Światowe Spotkanie Rodzin w 2012 r.
wiara.pl
Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie
(przemówienia Benedykta XVI)

Dokumenty na temat rodziny

Jan Paweł II
Adhortacja apostolska Familiaris consortio
o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym
22 listopada 1981 r.
Jan Paweł II
List do rodzin Gratissimam sane
z okazji Roku Rodziny, 2 lutego 1994 r.

Episkopat Polski na niedziele Świętej Rodziny

Konferencja Episkopatu Polski
Listy pasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny

Rok 1998
Rok 2000
Rok 2003
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015

Refleksje wokół rodziny

Hubert Nowakowski
Bądźmy jak Święta Rodzina
ks. Adam Kalbarczyk
Rodzina z aureolą
ks. Dariusz Madejczyk
Chodzili co roku do Jerozolimy
Henryk Majkrzak SCJ
O szacunku wobec rodziców
bp Edward Ozorowski
Czym jest zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny?
Gabriela i Piotr Pindurowie
Należeć do Boga
Andre Seve
Józef
ks. Zdzisław Wietrzak SJ
Jezus na pierwszym miejscu
niedziela.pl
Niedziela Świętej Rodziny
Tomasz Czyżewski
Rodziny (?) w Nazarecie
ks. Andrzej Kołodziejski
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Marek Perzyński
Chrystus w małżeństwie i rodzinie
Elżbieta Ruman
Rodzinne drogi
ks. Tadeusz Czakański
Miłość jest więzią doskonałości
s. Jadwiga Skudro
Rodzina Boża, kochająca się, szczęśliwa...
ks. Ludwik Warzybok
Rodzina z Nazaretu

Zajrzyj też na półkę

Josh McDowell
Rodzina i Biblia. Rozważania na każdy dzień

365 fragmentów z Pisma Świętego wraz z interpretującym je rozważaniem pomogą wam odkrywać codziennie, co Bóg mówi przez swoje Słowo waszej rodzinie. Rozpocznij fascynującą przygodę z Biblią - wzmacniaj fundamenty wiary swoich dzieci!
Gregorio Vivaldelli
Krótkie przystanki. Słowo Boże w rodzinie

Rodzina, wcielona miłość, żywa komórka Kościoła i społeczności jest włączona w nurt życia w szalonym, czasami niszczącym tempie i musi stawiać czoła obowiązkom, wymaganiom, odpowiedzialności i innym nieprzewidzianym okolicznościom. Dlatego czytanie Biblii wydaje się być iluzją, pobożnym życzeniem zarezerwowanym dla niewielu szczęśliwców.
Jan Paweł II
Nauczanie moralne Jana Pawła II na temat Rodziny

Doskonały przewodnik po nauczaniu Jana Pawła II. Poręczny format. Starannie dobrane zagadnienia. Najwyższy poziom naukowy.
Jan Paweł II
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

Rodzina zawsze była w centrum uwagi Jana Pawła II. Całe jego nauczanie, homilie, przemówienia i encykliki jakby pośrednio, ale zawsze w jakiś sposób dotyczyły rodziny, miłości i małżeństwa. Zdrowa rodzina - to zdrowe społeczeństwo - mawiał, stąd słusznym wydaje się edycja książki, która jeszcze raz ogarnia całość tematyki i przedstawia najważniejsze jego myśli, uniwersalne i nieśmiertelne, zwyczajne, a jednocześnie tak niezwyczajne, bo trudne do realizacji...
Christine Ponsard
Jak przekazywać wiarę w rodzinie?

Na książkę składa się zestaw prostych, a zarazem praktycznych wskazówek, pomagających rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Publikacja porusza m.in. następujące tematy: modlitwa w rodzinie, rodzina jako kolebka powołań, miejsce Boga w życiu codziennym, rodzina jako szkoła uczuć, święta i odpoczynek w gronie rodzinnym, choroba i śmierć w rodzinie, umiejętność przebaczania.
Kathy Coffey
Bóg wie, że rodzicielstwo nie jest łatwe

Jak sobie poradzić ze wszystkimi problemami, których jest 1001 w ciągu dnia, żeby psychicznie być mocnym, uśmiechać się do dzieci, bo tego oczekują i mieć dużo czasu dla męża, bo on też potrzebuje czułości...?
Marek Babik
Słownik biblijny. Małżeństwo, rodzina, seksualność

"Słownik biblijny" to opracowane - w porządku alfabetycznym - biblijne rozumienie zagadnień wchodzących w zakres seksuologii oraz dziedzin jej pokrewnych. Jego autor, kompetentny polski znawca tego, co można nazwać "seksualnością biblijną", przybliża właściwą jej problematykę w sposób wnikliwy, a równocześnie z całym szacunkiem dla Słowa Bożego i godności człowieka.
ks. Władysław Kądziołka
Dialog źródłem wychowania w rodzinie

Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu poświęca rodzinie wiele uwagi. Duszpasterzy i pedagogów uwrażliwia na potrzeby małżeństwa i rodziny, wskazując na jej wielką rolę w świecie współczesnym.
Scott Hahn
Na początku jest miłość
Odnaleźć swoją rodzinę w Kościele i w Trójcy Świętej

Odwołując się do swego osobistego doświadczenia i do Pisma Świętego, Scott Hahn przedstawia piękno i wartość życia rodzinnego oraz miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Ale jego książka to coś znacznie więcej niż pochwała rodziny. Hahn udowadnia, że za naszą tęsknotą za miłością rodzinną kryje się rzeczywistość o wiele głębsza, niż to sobie wyobrażamy.
Jacek Pulikowski
Małżeństwo i rodzina. 50 pytań

Książka ta jest znakomitym poradnikiem dla wszystkich, którzy pragną znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące problemów małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza dla tych, których rodziny przeżywają kryzys.
Rachel Callahan, Rea McDonnell
Uwolnić serce
Dla tych, którzy dorastali w rodzinach z problemami

Źródłem naszych trudności są niezaleczone rany w naszych sercach. Nosimy w sobie głębokie i bolesne rany wyniesione jeszcze z okresu dzieciństwa. Przeszłość nie musi już sprawiać bólu! Ten praktyczny, napisany z ogromną wrażliwością podręcznik przeprowadzi przez proces uzdrowienia i wskaże drogę ku doświadczeniu pełni szczęścia i pokoju.
bp Jan Szkodoń
Małżeństwo i rodzina

Czym dla współczesnych ludzi jest małżeństwo i rodzina? Deklaracją bez realizacji i konsekwencji? A może paktem dorobku materialnego? Marny i zdewaluowany obraz tej najwyższej wartości niosą coraz to nowe pokolenia. A przecież RODZINA to sacrum człowieka, a MAŁŻEŃSTWO świętością, która wymaga najwyższego szacunku i wszelkich poświęceń mających na celu ochronę dziecka i związku.
bp Jan Szkodoń
Rodzina. Szczęście i droga krzyżowa

Biskup Jan Szkodoń opisuje życie rodzinne, które toczy się zgodnie z cyklem roku liturgicznego. Święta, Adwent, Wielki Post powinny w nim znaleźć odzwierciedlenie. Te wyjątkowe okresy roku liturgicznego to czas na odnowienie relacji z Bogiem i najbliższymi. Ale nie mniej ważny jest czas zwykły, codzienność stanowiąca przecież większą część naszego życia. To w codzienności małżonkowie, rodzice i dzieci realizują swoje powołanie do świętości, wzrastają we wzajemnej miłości.
J. Miras, J. I. Banares
Małżeństwo i rodzina

Krótki przewodnik wprowadzający w podstawowe zagadnienia dotyczące małżeństwa i rodziny. 15 wykładów, w których autorzy starają się ukazać głęboką spójność katolickiej nauki i moralności z integralną wizją osoby ludzkiej.
Pat Gelsinger
Tajniki żonglerki
Jak znaleźć równowagę między pracą, wiarą i rodziną?

Autor jest jednym z dyrektorów zarządzających Intela - firmy znajdującej się na liście stu najbardziej dochodowych przedsiębiorstw amerykańskich, zaangażowanym w działalność wielu organizacji kościelnych, szczęśliwy mąż i ojciec, znana osobowość medialna, człowiek sukcesu. W swojej książce radzi, jak zachować właściwe priorytety w życiu, jak dobrze zarządzać własnym czasem, tak aby znalazło się w nim miejsce na wiarę, rodzinę i pracę.
ks. Bogusław Nadolski
Co zrobić, by rodzina była krainą miłości?

Rodzina jest najważniejsza. Nie ma nic ważniejszego w tym życiu nad rodzinę i wychowanie dzieci. Jej ważność i istotę nie kwestionowali nawet hitlerowcy podczas II wojny światowej pisząc w raportach o uderzeniu w rodzinę, by rozbić Polskę. Rodziny bali się komuniści, czyniąc wszystko, co możliwe, by ją osłabić, by podciąć jej korzenie. O niej tworzyli arcydzieła pisarze i poeci.
Grzegorz Łęcicki
Małżeństwo i rodzina
w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła

Współczesne ideologie i światopoglądy antychrześcijańskie atakują tradycyjny model rodziny oraz podważają sens i cel norm moralnych odnoszących się do sfery ludzkiej płciowości i przekazywania życia. Najnowsza praca dr. Grzegorza Łęcickiego stanowi swoistą apologię katolickiej wizji małżeństwa, rodziny i etyki chrześcijańskiej.
ks. Tomasz Jelonek
Rodzina i społeczeństwo

Zbiór artykułów adresowanych do wszystkich, którzy pragną w swym życiu rodzinnym postępować zgodnie z nauką chrześcijańską. Autor, nawiązując do przekazów biblijnych oraz do wypowiedzi Jana Pawła II, ukazuje plan Boży w odniesieniu do małżeństwa, omawia podstawowe cele, jakie winny przyświecać ludziom decydującym się na wspólnotę małżeńską oraz wskazuje na zagrożenia wynikające z niewłaściwego rozumienia jej istoty.
Mieczysław Guzewicz
Miłość małżeńska może być piękna

To opracowanie zostało przygotowane nie tylko z myślą o małżonkach. Może być pomocne wszystkim, którym tematyka sakramentalnego związku mężczyzny i kobiety jest bliska: duszpasterzom, doradcom życia rodzinnego, nauczycielom i katechetom. Ta książka powinna także zainteresować młodzież i narzeczonych.
Adele Faber, Elaine Mazlish
Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci

Autorki opowiadają o tym, jak uczyły się same, krok po kroku, ulepszać życie swoich rodzin. Korzystając z własnych doświadczeń, a także z doświadczeń innych rodziców przekazują wzruszające i przekonujące świadectwa takiego sposobu porozumiewania się z dziećmi, który pozwala u obu stron wyzwolić to, co najlepsze.
Adele Faber, Elaine Mazlish
Rodzeństwo bez rywalizacji

Książka zawierająca praktyczne i życiowe przykłady, jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć godnie. Jej polską edycję wzbogaca suplement zawierający doświadczenia rodziców polskich.
Elizabeth Pantley
Zgrana drużyna rodzinna!
Jak bez krzyków i zrzędzenia
nakłonić dzieci do współpracy

Dziecko, które nie chce z Tobą współpracować, potrafi skutecznie zakłócić harmonię panującą w Waszym domu. Zamiast przekupywać, grozić czy błagać swoją pociechę, sięgnij po metody, które pozwolą Wam wyjść z twarzą z trudnych sytuacji. I co istotne - które sprawdzają się za każdym razem!

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum