WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2013


Maryja - Oblubienica Ducha Świętego, Matka Kościoła
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

Więcej na ten temat:


Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Benedykt XVI
Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Matką Kościoła
Anioł Pański w Brescii, 8 listopada 2009 r.
125. Konferencja Episkopatu Polski
Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła
List pasterski z 4 maja 1971 r.
Maria Okońska
Maryja Matką Kościoła
Rocznica ogłoszenia Maryi Matką Kościoła przez Pawła VI
o. Jerzy Tomziński OSPPE
Maria Okońska była inicjatorką ogłoszenia Maryi
Matką Kościoła
abp Józef Michalik
Teologiczne podstawy tytułu Maryi Matki Kościoła
Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie
NMP Matka Kościoła - Patronka parafii
ks. Jan Warchoł
Maryja Matka Kościoła
ks. Mariusz Frukacz
Maryja Matką Kościoła
Stanisław Łucarz SJ
Matka Kościoła - mądra opiekunka
ks. Ireneusz Skubiś
Pajęczańska Matka Kościoła
Sławomir Zatwardnicki
A skądże mi to, że Matka Kościoła przychodzi do mnie?
ks. prof. Waldemar Chrostowski
Maryja - Matka Kościoła
o. Ignacy Proszek CssR
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
Polonia Christiana
Matka Kościoła
o. Ignacy Kosmana
Matka Kościoła - mówi niewiele...
wiara.pl
Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
ks. prof. Józef Kudasiewicz
Matka Kościoła
 
ks. Jerzy Buxakowski
Maryja, Matka Boga i Matka Kościoła

Poczynając od czasów Ewangelistów i pierwszych uczniów Chrystusa, Kościół pod wpływem ducha miłości czci Maryję tak swoistą wiarą i kultem, że daje temu wyraz przez jedyne w swoim rodzaju formy uznania, czci i przywiązania. A przede wszystkim przez miłość.
Benedykt XVI
Myśli o Matce Bożej

Niniejszy tomik poświęcony jest Maryi - Dziewicy i Matce. Zawiera skierowane do Niej modlitwy Piotra naszych czasów, a także fragmenty z jego encyklik, adhortacji, orędzi, homilii, rozważań, przemówień czy listów - na temat Tej, która jest Świętą Bożą Rodzicielką, Panną nad pannami, Matką Kościoła, Stolicą Mądrości, Uzdrowieniem chorych.
Henryk Bejda
Jan Paweł II. Rozmowy z Matką Bożą

Autor książki zaprasza Czytelnika, by wraz z nim poszukał odpowiedzi na niezwykle frapujące pytania, wyruszając w fascynującą podróż śladami przedziwnej "mistycznej przyjaźni" łączącej Papieża-Polaka z Matką Chrystusa, z Tą, której Karol Wojtyła już w dzieciństwie zawierzył całe swoje życie.
ks. Mirosław Drozdek, Wincenty Łaszewski
Wzywamy pomocy Maryi z Janem Pawłem II
Modlitewne rozmowy z Matką Najświętszą

Książka ta jest formą modlitewnika mającego na celu przywołanie osobistego maryjnego doświadczenia Jana Pawła II. Składa się z 13 medytacji poświęconych Matce Bożej opartych na tekstach Papieża-Polaka.
Luis T. Melgar
1001 wizerunków Matki Boskiej
Tradycja i kultura

Ta bogato ilustrowana książka przedstawia fakty i legendy związane z Matką Bożą, niezliczone objawienia, które wydarzyły się na przestrzeni dziejów oraz ważne miejsce kultu maryjnego na całym świecie. 1001 wizerunków Matki Boskiej wprowadza czytelnika w świat maryjny.
bp Jacek Jezierski
Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce

Mariologia jest integralną częścią teologii. Zajmuje się osobą Matki Odkupiciela i jej miejscem oraz znaczeniem w dziejach zbawienia. Po Soborze Watykańskim II mariologia wraca do swoich skrypturystycznych, partystycznych oraz liturgicznych korzeni po epoce ufilozoficznienia. Zyskuje również ekumeniczną wrażliwość.
Józef Pless, Marlena Nizio
Madonny cudami słynące

Poezja, obraz i historia - wiersze Józef Plessa i obrazy Marleny Nizio. Ze wstępem bp Józefa Zawitkowskiego.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum