WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Święto Miłosierdzia Bożego

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2013


Okres Wielkanocny można porównać do swoistego tryptyku: przygotowaniem do niego jest Wielki Post, który trwa ponad 6 tygodni; potem przez cały tydzień (święta i oktawa) cieszymy się uroczystością Zmartwychwstania; wreszcie przez kolejne tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Szczególnie uroczysty charakter ma pierwszy tydzień po Wielkanocy. Jest on tak dalece uprzywilejowany, że nie dopuszcza żadnych świąt. Koncentruje się jako oktawa na tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa. Czytania są tak dobrane, by przypominały nam poszczególne spotkania Zmartwychwstałego z uczniami oraz świadectwo, jakie ci uczniowie dawali wobec świata tej fundamentalnej prawdzie wiary.

Niewierny Tomasz Zgodnie z pragnieniem Kościoła, w Wigilię Paschalną w Wielką Noc katechumeni przyjmują chrzest (i pozostałe sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego). Zmartwychwstaniu Pana towarzyszy zmartwychwstanie tych, którzy byli w grzechu. Wierni otrzymywali je przez wyznanie win i ich odpuszczanie, katechumeni zaś - przez wodę chrztu świętego. Neofici otrzymywali wówczas białe szaty jako symbol niewinności, jaką otrzymali na chrzcie. Ubrani w te szaty, neofici szli z kaplicy chrzcielnej do kościoła, by uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej wraz z całą gminą chrześcijańską już jako jej pełnoprawni członkowie. W tych szatach przychodzili codziennie do kościoła, by uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Wtajemniczano ich wówczas w czasie specjalnie do nich skierowanych homilii o sakramentach: chrztu, bierzmowania i Eucharystii (sakramenty mistagogiczne). Tak było aż do soboty, w którą składali białe szaty i oddawali je szafarzowi, by mogły służyć także innym.
W Niedzielę Przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w Rzymie w uroczystej procesji udawali się do kościoła św. Pankracego, by uczestniczyć we Mszy świętej. Uczestniczyli w niej już w swoim zwykłym odzieniu świątecznym. Na tę uroczystość specjalnie wybrano kościół stacyjny św. Pankracego, by podkreślić, że młodzieniec ten do godowej szaty niewinności dodał purpurę krwi męczeńskiej. Przykład dzielnego młodzieńca miał być zachętą dla "nowo narodzonych" dzieci Bożych i Chrystusowego Kościoła, by dla zachowania niewinności, otrzymanej na chrzcie, byli gotowi na wszelkie ofiary. O tych narodzinach mówi zaraz na wstępie pieśń na wejście do kościoła: "Jak niedawno narodzone niemowlęta, alleluja, pragnijcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja". Słowa pieśni są wyjęte z Listu św. Piotra Apostoła.

Jezu, ufam Tobie! W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. W raju Pan Bóg daje zrozpaczonym pierwszym ludziom nadzieję zbawienia i wyzwolenia z mocy szatana. Rodzaj ludzki tak wiele otrzyma, że Kościół nie zawaha się swoim kapłanom kłaść w usta w hymnie Exultet słów: "O szczęśliwą wino!". Kiedy Kain zamordował brata, usłyszał głos: "Gdzie jest twój brat, Abel?" A jednak Pan Bóg daje mu czas do opamiętania i pokuty. Dlatego otrzymuje nawet tajemnicze znamię, by nikt nie ważył się go dotknąć. Pełniło się Boże polecenie dane pierwszym ludziom w raju: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię". Niestety, nie mniej gwałtownie mnożyły się także i grzechy ludzkie - tak dalece, że Bóg "żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się". Kiedy napomnienia nie pomogły, zesłał potop. Ocalał jedynie sprawiedliwy Noe z rodziną. Przepiękny jest fragment Biblii, w którym Abraham "targuje" się z Panem Bogiem o los miast skazanych na zniszczenie dla grzechów jawnych, jakie się w nich działy. Dla sprawiedliwego Abrahama Bóg okazał gotowość przebaczenia skazanym miastom, jeśli znajdzie się wśród nich choćby dziesięciu ludzi sprawiedliwych. Nie było ich tam jednak nawet tylu - i miasta zostały zniszczone tak dalece, że nie ma po nich śladu. W Starym Testamencie znajdziemy jeszcze wiele innych opowiadań o Bożym miłosierdziu.
Najlepiej jednak okazało się ono na ziemi w Synu Bożym, Wcielonym Słowie. Ewangeliści całą Jego publiczną działalność streszczają w tym jednym zdaniu: "Dobrze wszystko uczynił". Najwięcej miłosierdzia Chrystus okazywał grzesznikom. Wiedział bowiem, że są oni narażeni na największe niebezpieczeństwo - na potępienie wieczne. Dlatego otaczał ich tak czułą miłością. Pan Jezus nauczał: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników". Przypowieści Chrystusowe o miłosiernym Samarytaninie, o synu marnotrawnym czy o zgubionej owcy - to prawdziwe arcydzieła literatury ogólnoświatowej, ale równocześnie namacalne dowody, jak bardzo Pan Jezus był ludzki. Miłosierdzie dla rodzaju ludzkiego przypieczętował aktem najwyższej ofiary, bo haniebną śmiercią na krzyżu. Dlatego słusznie wśród wezwań litanii do Najświętszego Serca Jezusowego znalazło się i to: "Serce Jezusa pełne miłości i dobroci".


Zapraszamy do zapoznania się z treścią encykliki Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia z 1980 r. oraz wydanego w 2002 r. listu apostolskiego Misericordia Dei o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty. Oba dokumenty można pobrać klikając na odpowiedni link niżej. Aby skorzystać z plików w formacie PDF, konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie odpowiedniego programu.


POBIERZ PLIK:


225 kB
67,5 kB


Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów na temat Bożego miłosierdzia. Podzieliliśmy je tematycznie na kilka grup:


Więcej informacji

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Nauczanie papieskie

Benedykt XVI
Miłosierdzie darem zmartwychwstałego Jezusa
Regina caeli, 15 kwietnia 2012 r.
Benedykt XVI
Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga
Regina caeli, 11 kwietnia 2010 r.
Benedykt XVI
Nie ma innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga
Regina caeli, 30 marca 2008 r.
Benedykt XVI
Pokój jest owocem Bożego miłosierdzia
Regina caeli, 15 kwietnia 2007 r.
Benedykt XVI
Tajemnica miłosiernej miłości Boga
Regina caeli, 23 kwietnia 2006 r.
 
Jan Paweł II
Ostatnie (niewygłoszone) przesłanie
przygotowane na modlitwę Regina caeli, 3 kwietnia 2005 r.
Jan Paweł II
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego
Rozważanie napisane na 3 kwietnia 2005 r.
Jan Paweł II
Boże Miłosierdzie dla świata
Regina caeli, 18 kwietnia 2004 r.
Jan Paweł II
Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Kraków-Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r.
Jan Paweł II
Ludzkość potrzebuje Miłosierdzia Bożego
Regina caeli, 7 kwietnia 2002 r.
Jan Paweł II
Miłość silniejsza od śmierci i grzechu
Homilia podczas Mszy św., 22 kwietnia 2001 r.
Jan Paweł II
Matka Miłosierdzia
Regina caeli, 22 kwietnia 2001 r.
Jan Paweł II
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Regina caeli, 11 kwietnia 1999 r.

Kult Bożego miłosierdzia

ks. Marian Antoniewicz
Jak dobrze odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
ks. Dariusz Gronowski
Dla Jego bolesnej Męki
oprac. św. Faustyna Kowalska
Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dzień czwarty
Dzień piąty
Dzień szósty
Dzień siódmy
Dzień ósmy
Dzień dziewiąty
wiara.pl
Niedziela Miłosierdzia Bożego
ks. Edmund Boniewicz SAC
Święto Miłosierdzia
ks. Waldemar Karasiński
Miłosierdzie Boże

Święto Miłosierdzia
Ufność
Obraz
Czas łaski
s. Laurencja Jędrzejczak
Obraz Miłosierdzia Bożego w kaplicy zakonnej
Nasza Arka - miesięcznik rodzin katolickich
Święta Siostra Faustyna

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Obraz Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Godzina Miłosierdzia
Uwielbienie Miłosierdzia Bożego
Maria Szczęsna
Święto Miłosierdzia
ks. Dariusz Krokocki
Miłosierdzie nie uznaje zwłoki
ks. Mariusz Majewski
Niedziela miłosierdzia Bożego
 
Anna Dymna, Paweł Piotrowski
Miłosierdzie Boże

Modlitwy, pieśni oraz fragmenty "Dzienniczka Siostry Faustyny" czytane przez Annę Dymną do muzyki Pawła Piotrowskiego.
Praca zbiorowa
365 dni z miłosierdziem Bożym

Wybór tekstów o miłosierdziu na każdy dzień, które ubogacił cennymi refleksjami ks. Stanisław Staśko. Postawione pytania są równocześnie zachętą do własnych przemyśleń i modlitwy.
o. Franciszek Rydzak OFM
Uwielbiajmy Miłosierdzie Boże

Pozycja zawiera modlitwy i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z dodatkiem rozważań zaczerpniętych z przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce w czasie pielgrzymek oraz modlitw zaczerpniętych z dokumentów przez niego ogłoszonych, a dotyczących Miłosierdzia Bożego.
ks. W. Krasiński, ks. R. Nowacki, U. Haśkiewicz
Miej Miłosierdzie dla nas...
Modlitewnik czcicieli Bożego Miłosierdzia

Modlitewnik zawiera wiele modlitw związanych z kultem Bożego Miłosierdzia. W książeczce zamieszczone zostały też opisy sylwetek św. s. Faustyny Kowalskiej oraz bł. ks. Michała Sopoćko, którzy niezłomnie przypominali prawdę o Bożym Miłosierdziu.
ks W. Kubacki, s. E. Siepak
Modlitewnik. Bóg bogaty w miłosierdzie

Obszerny modlitewnik z rozważaniami, które ukazują miłosierdzie Boga w dziełach Jego, między innymi: w dziele stworzenia, zbawienia, w Kościele świętym, w każdym sakramencie i przeznaczeniu człowieka do wspólnoty życia z Bogiem na ziemi i w wieczności.
Anna Matusiak
Miłosierdzie źródłem nadziei
Modlitewnik dla czcicieli Jezusa Miłosiernego

Kompendium dla czcicieli Jezusa Miłosiernego. Stanowi znakomitą pomoc w przygotowaniu się do peregrynacji Jego obrazu, ale korzystać z niego może każdy. Zbiór zawiera również teksty modlitw, w tym nowenn za wstawiennictwem św. siostry Faustyny, bł. Jana Pawła II i bł. Michała Sopoćki.
Joanna Chapska
Miłosierdzie Boże - modlitewnik

Zbiór tekstów, które mogą nam pomóc w zbliżeniu się do Jezusa miłosiernego. Są tu zarówno modlitwy zaczerpnięte z Dzienniczka i przekazane nam przez św. Faustynę, jak i te, którymi od wielu lat modlimy się w polskim Kościele, na przykład Gorzkie żale. Są również teksty Pisma Świętego czytane w niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz wybór psalmów i pieśni o miłosierdziu oraz rozdział zawierający utwory poetyckie.

Wokół tajemnicy miłosierdzia

kard. Franciszek Macharski
Niech miłość będzie kochana
niedziela.pl
Miłosierdzie Boże jedyną nadzieją
Krzysztof Szewczyk
Miłosierdzie Boże i miłosierdzie ludzkie
ks. Stanisław Strzelecki
Ewangelia miłosierdzia
Jan Szafraniec
Empatia i miłosierdzie
ks. Tadeusz Mrowiec
Pojąć wielkość miłosierdzia
ks. Józef Zabielski
Miłosierdzie - "wielkie wołanie" człowieka i świata
Ewa Miałkowska
Oblicza Miłosierdzia Bożego
Paweł M. Nawrocki
Wyobraźnia miłosierdzia - drogowskazem
Paweł Pszczółkowski
Niech się nie lęka żadna dusza
Joanna Święcicka
Uczestniczyć w Bożym Miłosierdziu...
Wojciech Suchowierz
Miłosierdzie Jego nie zna granic...

Część I
Część II
ks. Dariusz Gronowski
Docenić miłosierdzie Ojca
Taida Demska
Potrzeba nam Bożego Miłosierdzia
ks. Adam Galek
Nieufność wrogiem miłości
 
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
Św. Faustyna Kowalska
Robert Gujski
Życie i posłannictwo świętej Faustyny,
Apostołki Bożego Miłosierdzia
Jarosław Kupczak OP
Dwaj świadkowie
O splecionych losach św. Faustyny i Karola Wojtyły
ekai.pl
Zakonnica, która zmieniła teologię
s. Beata Piekut
Sekretarka Apostołki Miłosierdzia
Rafał Skibiński OP
Nie czekajcie, aż będziecie lepsi
Andrzej Sujka
Święta siostra Faustyna Kowalska,
sekretarka Bożego Miłosierdzia

Wstęp
Droga do klasztoru
W Betlejem orędzia Bożego Miłosierdzia
Modlimy się ze św. s. Faustyną
Anna Osuchowa
Dar Boży dla naszych czasów
s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
Dar Boga dla naszych czasów
O św. Faustynie Kowalskiej
s. Beata Piekut
Znałam siostrę Faustynę
Iwona Budziak
Jak jeden pyłek w przestworza nieznane...
Paweł Zuchniewicz
Obraz i podobieństwo...
Ilona Jadczyk
Apostołka Bożego miłosierdzia
ks. Józef Tischner
Robespierre i siostra Faustyna

Sięgnij na półkę

Pierre d'Ornellas
Miłosierdzie kreśli obraz mojego pontyfikatu

Książka ta, wprowadzając nas w uważną lekturę Biblii, w ślad za Janem Pawłem II uwydatnia pozytywne znaczenie miłosierdzia. Nie upokarza ono ani nie obraża, a pozwala przejść ze śmierci do życia. Dowartościowuje i podnosi całego człowieka. Autor wyjaśnia, dlaczego miłosierdzie charakteryzuje pontyfikat Jana Pawła II.
ks. Piotr Pawlukiewicz
Bóg dobry aż tak? O Bożym miłosierdziu myśli kilka

Książka pomoże Ci dostrzec dobrego i miłosiernego Boga. Da Ci nadzieję oraz siłę, by się nie poddawać. A w chwili upadku pozwoli Ci jeszcze szybciej powstać. Pozwoli Ci zrozumieć, że Bóg Cię kocha pomimo Twoich grzechów i zawsze z otwartymi rękami czeka na Twój powrót.
kard. Christoph Schönborn OP
Miłosierdzie. Niemożliwe staje się możliwe

Książka jest zapisem katechez na temat Bożego miłosierdzia, jakie kardynał Schönborn, arcybiskup Wiednia, głosi od lat w katedrze św. Szczepana.
praca zbiorowa
Boże i ludzkie miłosierdzie

Album ukazuje się w 150. rocznicę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przez 13 lat żyła oraz pełniła swą posługę i misję św. Siostra Faustyna. Adam Bujak na swych mistrzowskich i unikatowych fotografiach utrwalił miejsca dla historii Zgromadzenia najważniejsze, a także zanurza nas w teraźniejszość, przyglądając się z bliska rytmowi życia za klauzurą. Zdjęciom towarzyszy interesujący tekst wprowadzający s. M. Elżbiety Siepak oraz obszerne, wiele wyjaśniające podpisy.
ks. Wincenty Granat
Bóg bogaty w miłosierdzie

Zbiór rozpraw i artykułów zawierających bogatą refleksję Autora, który dążył do wyjaśnień oddolnie rozwijającego się kultu Bożego miłosierdzia. Mogą także pomóc i współczesnemu człowiekowi w zrozumieniu Bożych tajemnic.
Marek Wójtowicz SJ
Miłosierdzie ostatnim słowem Boga

Autor pragnął ukazać działanie Boga pełnego dobroci i zmiłowania w życiu człowieka doświadczającego różnych przeciwności i prób. To w sytuacjach granicznych przychodzi do człowieka Jezus i mówi: "Nie lękaj się, Ja jestem z tobą".
praca zbiorowa
Miłosierdzie źródłem nadziei

Album dokumentujący wydarzenia II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, który odbył się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 1-5 października 2011 roku.
Małgorzata Pabis, reż. Jerzy Łukaszewicz
Potęga łaski, orędzie nadziei...

Książka o bezwarunkowej miłości Boga. Dołączono do niej film przedstawiający historię życia św. s. Marii Faustyny Kowalskiej, z bardzo wiarygodną rolą Doroty Segdy i innych aktorów oraz przepiękną muzyką Jerzego Kilara, pozwalający nam wejść w świat Sekretarki Bożego Miłosierdzia.
Jan Grzegorczyk
Dziurawy kajak i Boże Miłosierdzie

Książka pełna cudów! Można ją nazwać "summą miłosierdzia". Tom I - Każda dusza to inny świat - przedstawia przede wszystkim św. Faustynę, jej osobistą, mistyczną przygodę z Bożym miłosierdziem, a także jej dramatyczne zmagania z ludzką małością, kościelną podejrzliwością i z cierpieniem. Tom II - Dziurawy kajak - to wielogłosowa opowieść o dzieciach marnotrawnych, które przeszły przez rozmaite życiowe pustynie i ruiny, by dotrzeć do "ziemi obiecanej" - do źródła miłosierdzia.
Peter Magee
Miłosierdzie Boże. Lekarstwo na całe zło

Niezawodny, uniwersalny sposób na odnalezienie życiowej harmonii? Remedium na rozpacz, które nic nie kosztuje i jest dostępne dla wszystkich - czy to możliwe? Autor książki przekonuje, że tak. Tym lekarstwem jest zaufanie Bogu.
Włodzimierz Zatorski OSB
Boże miłosierdzie

W rozważaniach Autor opiera się tylko na tekstach Pisma Świętego, bez odwoływania się do wizji św. Faustyny czy tekstów Jana Pawła II na temat miłosierdzia. Teksty biblijne odsłaniają tajemnicę Bożego miłosierdzia tak, jak ukazuje się ona w historii zbawienia.
bł. ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Jego na wieki
Rozważania o Bożym Miłosierdziu

Człowiek - "korona stworzenia" - jest tylko pyłem wobec wielkości i majestatu Boga. Można odnaleźć w nim jednak zadziwiające pragnienie spotkania ze Stwórcą. Ale czy możliwe jest pokonanie tej wielkiej przepaści, jaka istnieje pomiędzy słabością człowieka a świętością Boga? Odpowiedź znajdziemy, spoglądając na obraz Jezusa Miłosiernego. To sam Bóg pokonuje tę przepaść, zdążając na spotkanie człowieka.
św. Jan Chryzostom
Miłosierdzie

Ten niezwykły tomik stanowi wybór z homilii św. Jana Chryzostoma. Żarliwe słowa kaznodziei obudzą w nas wrażliwość sumienia, aby możliwa była nauka w szkole miłosierdzia.
M. Włodzimierz Pado OFMConv
Miłosierdzie Boże na wieki opiewać będę

Niniejsze rozważania usiłują bodaj w małej części przybliżyć orędzie miłosierdzia Bożego każdemu czytelnikowi. Kapłanom powinny służyć pomocą przy głoszeniu niezgłębionego miłosierdzia Boga w czasie świąt, w czasie nawiedzenia parafii przez obraz Miłosierdzia, w nabożeństwach fatimskich, w rekolekcjach i przy wielu innych okazjach. Poszczególne rozważania zostały pomyślane jako odrębne całości, nie powiązane ze sobą.
Joanna Ottea
Cierpienie i miłosierdzie

Autorka próbuje odpowiedzieć na nurtujące ją samą pytania dotyczące cierpienia, Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, śledząc życie i świadectwo tej, która stała się największą orędowniczką Bożego miłosierdzia - św. Faustyny Kowalskiej.
ks. Józef Augustyn SJ
Na Miłosierdzie trzeba pracować

Zapis skupienia rekolekcyjnego, które odbyło się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie w dniach 3 i 4 grudnia 2004 roku.
Wojciech Prus OP
Miłosierdzie Boże we mnie

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać Twoja modlitwa? Posłuchaj rekolekcji o jej bogactwie... Prezentowana płyta to zapis cyklu rekolekcji o. Wojciecha Prusa OP, które odbywały się u poznańskich dominikanów w Wielkim Poście w 2011 roku.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum