WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Dzień Środków Społecznego Przekazu
III niedziela września

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2023Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym tego typu przedsięwzięciem o międzynarodowym zasięgu, zaproponowanym przez Sobór Watykański II, który w Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 r. (w punkcie 18) oświadczył:


"W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego".

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r.; 1 maja tego roku papież ogłosił z tej okazji orędzie. Od tamtego czasu papieże ogłaszają z pewnym wyprzedzeniem najpierw hasło, a następnie orędzie na dany Dzień.
Początkowo dokument taki ukazywał się tuż przed samym Dniem, ale od 1986 r., gdy obchodzony był on po raz 20., przyjął się zwyczaj, że orędzie Ojca Świętego nosi datę 24 stycznia, gdy Kościół katolicki wspomina św. Franciszka Salezego, którego Pius XI ogłosił w 1923 patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy. Hasło ogłaszane jest natomiast zgodnie z tradycją w dniu 29 września, w święto świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela - św. Gabriel Archanioł jest bowiem patronem radiowców. Takie wyprzedzenie czasowe pozwala episkopatom i diecezjom odpowiednio wcześniej przygotować własne obchody Dnia, uwzględniając treść przesłania papieskiego. Paweł VI ogłosił 12 takich dokumentów, Jan Paweł II - 27, a od roku 2006 tradycję tę kontynuował Benedykt XVI. Obecnie swoje orędzia kieruje także papież Franciszek.
W większości krajów Dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ale episkopaty krajowe mogą też wyznaczać własne daty tego Dnia. W Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września.

Sprawami mediów zajmuje się Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, istniejąca pod tą nazwą od 1 marca 1989 r.; wcześniej była to Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, ustanowiona 2 kwietnia 1964 r., która z kolei kontynuowała działalność kilku innych instytucji watykańskich, powołanych głównie przez Piusa XII.
W Konferencji Episkopatu Polski istnieje Rada do spraw Mediów i Komunikacji Społecznej. Obecnie jej przewodniczącym jest bp Rafał Markowski.


W 2023 r. 57. Dzień Środków Społecznego Przekazu jest obchodzony pod hasłem "Mówić z sercem. «Prawdziwie w miłości» (Ef 4, 15)".

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami papieskich orędzi na Dzień Środków Społecznego Przekazu począwszy od roku 2000. Użytkownicy wersji premium serwisu brewiarz.pl mogą je pobrać w postaci pliku w formacie PDF, klikając na poniższy link:


POBIERZ PLIK:

596 kB

Przeczytaj więcej:

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Najważniejsze dokumenty o mediach

Pius XII
Encyklika o filmie, radiu i telewizji Miranda prorsus
Rzym, 8 września 1957 r.
Sobór Watykański II
Dekret Inter mirifica
o środkach społecznego przekazywania myśli
Rzym, 4 grudnia 1963 r.
Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu
Instrukcja duszpasterska Communio et progressio
o środkach społecznego przekazu
Rzym, 23 maja 1971 r.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
Instrukcja duszpasterska Ætatis novæ
o przekazie społecznym
Watykan, 22 lutego 1992 r.
Jan Paweł II
Kościół a kultura medialna
Watykan, 16 marca 2001 r.
Jan Paweł II
Środki społecznego przekazu w służbie Ewangelii
Watykan, 20 listopada 2001 r.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
Etyka w Internecie
Watykan, 22 lutego 2002 r.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
Kościół a Internet
Watykan, 22 lutego 2002 r.
Jan Paweł II
List apostolski Il Rapido sviluppo
do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
Watykan, 24 stycznia 2005 r.
Konferencja Episkopatu Polski
Osoby duchowne w mediach
Warszawa, 9 marca 2005 r.
abp Stanisław Gądecki
List do pracowników środków społecznego przekazu
Poznań, 24 stycznia 2006 r.
Benedykt XVI
Apostolstwo przez środki społecznego przekazu
Watykan, 2 czerwca 2006 r.
Benedykt XVI
Odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży
Watykan, 9 marca 2007 r.
Kodeks Prawa Kanonicznego
KPK o mediach

Misja mediów katolickich

bp Adam Lepa
O dziennikarstwo odważne
bp Adam Lepa
Katolickie media - razem
Przemysław Caban
Uwaga: Bóg na antenie!
Agnieszka Konik-Korn
Księża w sieci
Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
W trosce o Kościół i ewangelizację w mass mediach
abp John Patrick Foley
W świecie społecznego przekazu
niedziela.pl
Beatyfikacja pierwszego świeckiego dziennikarza
Zbigniew Nosowski
Cybermisjonarze
Gaspare Barbiellini Amidei
O tożsamości dziennikarza katolickiego
ks. Remigiusz Sobański
Pokolenie @
Marek Wojciech Grabowski
Cywilizacja śmierci w przekazie reklamowym
ks. Czesław Drążek SJ
Ewangelizacja przez media w nauczaniu Jana Pawła II
prof. Walery Pisarek
Media katolickie czy media katolików?
ks. Ireneusz Skubiś
Do dziennikarzy katolików
ks. Ireneusz Skubiś
Duszpasterskie oddziaływanie przez media
według instrukcji Ætatis novæ
Maciej Iłowiecki
Dziennikarz nie przeprasza
Joanna Kociszewska
Człowiek człowiekowi w mediach
ks. Józef Brzostowski
Duszpasterstwo przez ekran telewizora
Izabela Fac
Dziennikarz - łowca dusz?
Elżbieta Adamczyk
Franciszek Salezy - prorok miłości,
patron dziennikarzy katolickich

Sięgnij na półkę

praca zbiorowa
Portale społecznościowe:
bramy prawdy, wiary i ewangelizacji

Oddajemy w Państwa ręce broszurkę "Portale społecznościowe - bramy prawdy, wiary i ewangelizacji". Zawiera tekst papieskiego orędzia na 2013 r. oraz konspekty katechez dla czterech grup wiekowych (dzieci klas I-III, IV-VI, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna), a także film dokumentalny "Zaloguj się" w reżyserii Joanny Sosnowskiej, inspirowany papieskim orędziem.
Krzysztof Ołdakowski SJ
Media pod lupą

To zbiór znakomitych artykułów o roli środków masowego przekazu w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata, życia społecznego i Kościoła. Wolność słowa zarówno stwarza szansę dla promocji dobrych wartości, jak i przynosi skutki negatywne. Autor w zajmujący sposób prezentuje wizje rodziny, kobiecości, agresji, konfliktów czy umierania kreowane przez różne media. Jako znawca tematu nie unika także pytań o miejsce Kościoła w przestrzeni publicznej, pisze o sposobach wykorzystywania mediów jako współczesnego narzędzia ewangelizacyjnego.
Mirosław Rewera
Prawda w mediach

Problem "prawdy w mediach" jawi się dziś, w epoce postmodernizmu, jako nie lada wyzwanie. Są bowiem tacy, którzy twierdzą, iż dotarcie do jednej słusznej prawdy jest wręcz niemożliwe. Inni z kolei wymachują "prawdą" we wszystkie strony, przez co zamiast wartości, która powinna ściśle odpowiadać "twardej rzeczywistości", staje się ona nierzadko pustym słowem, znakiem bez desygnatu, wyświechtanym sloganem, kartą przetargową wykorzystywaną przez opozycyjne względem siebie opcje ideologiczne czy polityczne. Czy jest sens przypominać o miejscu prawdy w przestrzeni mediów, tym bardziej, że ich przedstawiciele wydają się z premedytacją rozbijać ją na pomniejsze i relatywne części? Nawet jeśli zgodzimy się z tezą, że - w przeciwieństwie do minionych epok - trudno dziś jest mówić o jednej, bezwzględnej i niepodważalnej prawdzie, to jednak warto mieć na uwadze rzetelność naukową i dziennikarską, które wydają się być gwarantem zdrowej kondycji kultury ludzkiej.
Piotr Tomasz Nowakowski
Fast food dla mózgu, czyli telewizja i okolice

Książka ułatwia uświadomienie sobie, jaką rolę może spełniać telewizor w życiu rodzinnym. Dowiesz się z niej, jak bardzo sugerujemy się tym, co zobaczymy czy powiedzą nam w telewizji oraz w jaki sposób telewizja wprowadza widza w świat fikcji. Będziesz miał także okazję przyjrzeć się dogłębnie negatywnym aspektom oddziaływania telewizji, takim jak fałszowanie rzeczywistości poprzez ukazywanie nadmiaru przemocy czy zatrutej obyczajowości. Z książki uzyskasz również informacje na temat psychofizycznych skutków oglądania telewizji. Z drugiej strony poznasz ogromne korzyści płynące z czytania, które stanowi doskonałą alternatywę dla ciągłego oglądania szklanego ekranu. Książka zaskoczy Cię bardzo miło pozytywnym akcentem, gdy dowiesz się, jak można rozsądnie korzystać z telewizora i użyć go jako narzędzia służącego rozwojowi. Na koniec poznasz metody, jak wychowywać dzieci do telewizji i przez telewizję.
Piotr Drzyzga
Nowe media a tradycyjne środki przekazu

Trwająca przez cały wiek XX ekspansja nowych mediów, ich niebywały rozwój na początku obecnego stulecia, a także konfrontacja z tradycyjnymi środkami przekazu, skłania do refleksji różnorakiej natury. Z tego względu autorzy niniejszego opracowania przyglądają się wielu nowym zjawiskom i przeobrażeniom zachodzącym we współczesnej kulturze, wywołanym przede wszystkim pojawieniem się wszelkiego rodzaju cybermediów z fenomenem internetu na czele.
Marek Warecki, Wojciech Warecki
Pożeracze mózgów

Wiemy, że śmigasz po Internecie, siedzisz na fejsie, skajpujesz i nigdy nie rozstajesz się z komórką. Jesteś znawcą mediów, znasz wszystkie najnowsze elektroniczne gadżety. To tylko technologia, najważniejsza jest treść przekazu. Każde media czegoś od Ciebie chcą - byś uwierzył w przekazaną wiadomość, kupił reklamowany towar, zaczął myśleć tak jak oni. Pożeracze mózgów mają twarz popularnego aktora, dziennikarza, eksperta. Za miłym, sympatycznym obliczem kryją się prawdziwe kły i pazury. Czego chcą? Nic wielkiego. Zabrać Ci wolność i autonomię. Zrobić z Ciebie niewolnika bezmyślnie powtarzającego cudze refleksje i poglądy. Chcą, byś zgodnie z nimi postępował. Media są naszym naturalnym środowiskiem, w którym żyjemy. Komórki, esemesy, Internet, skype, gadu gadu, facebook, YouTube, gry komputerowe, muzyka, telewizja... Musisz się nauczyć żyć w tym świecie! Uzbroić się przeciwko pożeraczom mózgów!
ks. Bogusław Zeman SSP
O łaskę Pana. Modlitwy za media i ich użytkowników

Zbiór modlitw za media i ich użytkowników, który jest zaproszeniem do troski o świat społecznego przekazu oraz o coraz pełniejsze otwarcie go na zbawcze orędzie Ewangelii i głos Kościoła. Modlitwa jest dostępnym dla wszystkich sposobem kształtowania oblicza mediów, które z kolei kształtują ludzi, nasze rodziny, społeczeństwo...

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum