WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Teksty o Duchu Świętym

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013


Dominikański Ośrodek Liturgiczny - liturgia.pl

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Zesłanie Ducha Świętego Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu Duchu, przyjdź..." można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (patrz informacje o odpustach w naszej Czytelni).


Rok 1998 był przeżywany w Kościele jako czas szczególnie poświęcony Duchowi Świętemu - jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu. Z tej okazji Jan Paweł II bardzo często poświęcał swoje homilie i katechezy Duchowi Świętemu. Podajemy je w kolejności chronologicznej:

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie

Jan Paweł II
W mocy Ducha Świętego
Anioł Pański, 21 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Działanie Ducha Świętego w Kościele
Anioł Pański, 6 stycznia 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty w Starym Testamencie
Audiencja generalna, 13 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty w Nowym Testamencie
Audiencja generalna, 20 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty we Wcieleniu
Audiencja generalna, 27 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Z Maryją na drodze ewangelizacji
Regina caeli, 31 maja 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty w chrzcie i życiu publicznym Chrystusa
Audiencja generalna, 3 czerwca 1998 r.
Jan Paweł II
Trójca Święta wzorem rodziny i Kościoła
Anioł Pański, 7 czerwca 1998 r.
Jan Paweł II
Tajemnica paschalna podstawą daru Ducha Świętego
Audiencja generalna, 10 czerwca 1998 r.
Jan Paweł II
Pięćdziesiątnica - wylanie Ducha Świętego
Audiencja generalna, 17 czerwca 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty nadrzędnym podmiotem ewangelizacji
Audiencja generalna, 1 lipca 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty - źródło charyzmatów i posług
Audiencja generalna, 5 sierpnia 1998 r.
Jan Paweł II
Duch działa poza widzialnymi granicami Kościoła
Audiencja generalna, 12 sierpnia 1998 r.
Jan Paweł II
Duch i "bóle rodzenia" stworzenia (Rdz 8, 22)
Audiencja generalna, 19 sierpnia 1998 r.
Jan Paweł II
Spotkanie człowieka z Bogiem pod działaniem Ducha
Audiencja generalna, 26 sierpnia 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Święty źródłem prawdziwej wolności
Audiencja generalna, 2 września 1998 r.
Jan Paweł II
Duch Boży a "ziarna prawdy"
obecne w religiach niechrześcijańskich
Audiencja generalna, 9 września 1998 r.
Jan Paweł II
Duch a "ziarna prawdy" w ludzkiej myśli
Audiencja generalna, 16 września 1998 r.
Jan Paweł II
Duch a "znaki czasu"
Audiencja generalna, 23 września 1998 r.
Jan Paweł II
Bierzmowanie jako dopełnienie łaski chrztu
Audiencja generalna, 30 września 1998 r.
Jan Paweł II
"Pieczęć Ducha" i świadectwo, które sięga męczeństwa
Audiencja generalna, 14 października 1998 r.
Jan Paweł II
Życie w Duchu
Audiencja generalna, 21 października 1998 r.
Jan Paweł II
Duch "Ożywiciel" a zwycięstwo nad śmiercią
Audiencja generalna, 28 października 1998 r.
Jan Paweł II
Duch a zmartwychwstałe "ciało duchowe"
Audiencja generalna, 4 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Duch - "nadzieja, która nie zawodzi"
Audiencja generalna, 11 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Znaki nadziei dostrzegalne w naszych czasach
Audiencja generalna, 18 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Znaki nadziei dostrzegalne w Kościele
Audiencja generalna, 25 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Nadzieja jako oczekiwanie i przygotowanie Królestwa Bożego
Audiencja generalna, 2 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Maryja - Matka ożywiona Duchem Świętym
Audiencja generalna, 9 grudnia 1998 r.
 
Jan Paweł II
Encyklika Dominum et Vivificantem
o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
Jan Paweł II
Działanie Ducha Świętego w Kościele
Regina caeli, 23 maja 1999 r.
Jan Paweł II
Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego
Homilia w wigilię Zesłania Ducha Świętego, 10 czerwca 2000 r.
Jan Paweł II
Chrześcijanin ożywiany Duchem
Audiencja generalna, 13 września 2000 r.
 
bp Kazimierz Romaniuk
Wierzę w Ducha Świętego
ks. Jerzy Szymik
Więź miłości - chrześcijańska nauka o Duchu Świętym
ks. Tomasz Jaklewicz
Gdzie jest Duch Święty?
Wiesława Dąbrowska-Macura
Tajemnica Pięćdziesiątnicy
Krzysztof Dorosz
Ślady Ducha Świętego
Sonia Szostakiewicz
Duch Święty a duch naszych czasów
ks. Tomasz Horak
Duch Święty i my
ks. Tomasz Horak
Świadectwo Ducha i nasze
ks. Antoni Dunajski
Z pomocą Ducha Świętego
ks. Jacek Froniewski
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
Michał Gryczyński
Duch wieje, kędy chce
ks. Michał Kaszowski
Duch Święty
Teologia w pytaniach i odpowiedziach
 
Michele Giulio Masciarelli
Duch święty działa dzisiaj

Książka jest próbą przypomnienia dzisiejszemu chrześcijaninowi, że Pan Jezus jest wierny swojemu słowu: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata". Ta obietnica Jezusa znajduje swoje spełnienie w tym, że Duch Święty działa nieustannie.
Raniero Cantalamessa
Pierwsze dary Ducha Świętego

Ojciec Raniero Cantalamessa ofiaruje nam w tej publikacji nową, pogłębioną, a zarazem bardzo konkretną refleksję o naturze i działaniu Ducha Świętego w poszczególnych osobach, Kościele i świecie. Pomocny w refleksji okazał się Apostoł Paweł, wielki piewca Ducha Świętego i życia "w Duchu".
Adam Edward Szczepanowski
Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijanina

Przyjęcie darów Ducha Świętego przynosi w życiu chrześcijanina konkretne efekty. Święty Paweł nazywa je owocami Ducha Świętego. Niniejsze rozważania, uzupełnione świadectwem autora, zainspirują do refleksji, modlitwy i życiowych zmian.
Amedeo Cencini
Jak ogień, który pali
Osoba konsekrowana otwarta na dar Ducha Świętego

"Nie kto inny jak Duch Święty sprawia, że w ciągu tysiącleci coraz to nowi ludzie odkrywają zachwycające piękno trudnej drogi życia konsekrowanego. To On skłania ich do dawania pełnej odpowiedzi. To On formuje dusze i serca powołanych, upodabniając ich do Chrystusa" (Vita consecrata, 19). I o tym jest ta książeczka.
Bogdan Kocańda OFMConv.
Życie z Ducha Świętego jest lepsze

Trzymasz w swych dłoniach książkę, która może odmienić Twoje życie, wprowadzając w nie nową kulturę opartą na dynamice działania Ducha Świętego. To o Nim jest mowa i On także będzie prowadzić Cię przez stronice tej lektury do świadomego działania.
O. Emilien Tardif
Dary Ducha Świętego i nowa pięćdziesiątnica

Książka jest zapisem rozmowy (dotąd niepublikowanej) z ojcem Emilienem Tardifem, uznanym za Sługę Bożego, jednym z największych charyzmatyków XX wieku. W roku 1973 dzięki modlitwie kilku członków odnowy charyzmatycznej został cudownie uzdrowiony przez Boga z bardzo groźnego przypadku gruźlicy. W tym przełomowym momencie uwierzył na nowo w cudowne działanie Jezusa w swoim życiu i wtedy też został wybrany przez Pana, aby stać się Jego szczególnym sługą.
św. Serafin z Sarowa
Ogień Ducha Świętego

Jedno z najważniejszych dzieł rosyjskiej duchowości. Stanowi zapis rozmowy, jaką ze św. Serafinem z Sarowa, o którym mówi się, że jest dla prawosławia tym, czym św. Franciszek z Asyżu dla chrześcijaństwa zachodniego, przeprowadził jego wierny uczeń Mikołaj Aleksandrowicz Motowiłow (1809-1879). Serafin w rozmowie wyłuszcza swą duchowość, którą można streścić jego własnymi słowami: "Celem życia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego".
Paul Evdokimov
Duch Święty w tradycji prawosławnej

Książka jednego z najbardziej cenionych i najchętniej czytanych teologów prawosławnych. Podobnie jak wcześniejsze pisma Evdokimova, daje ona poczucie zakorzenienia w wielkiej Tradycji chrześcijańskiej. Ukazuje prawosławie otwarte oraz poszukujące nowego wyrazu dla swojej wielowiekowej mądrości.
Tim LaHaye
Temperament a Duch Święty

Bóg po to daje ludziom Ducha Świętego, aby przeprowadzić w nich proces uświęcenia, wzmocnić ich zalety i pokonać słabości. To może się jednak wydarzyć tylko wówczas, gdy będziemy z Nim współpracować. To najważniejsze przesłanie tej książki. Książka ta pozwoli Ci nie tylko odkryć, kim jesteś: sangwinikiem, cholerykiem, melancholikiem czy flegmatykiem, ale, co ważniejsze, pomoże Ci także zrozumieć, jaki wpływ na Twój temperament może mieć Duch Święty.
bp Antoni Długosz
Sakrament bierzmowania
czyli Duch Święty rozdaje prezenty

Ksiądz biskup Antoni Długosz napisał list do młodych, którzy będą przeżywać w niedługim czasie szczególny dzień sakramentu bierzmowania. Z właściwą sobie mądrością i zapałem duszpasterskim wyjaśnia w nim pokrótce najważniejsze kwestie po to, aby młodzież mogła prawdziwie ucieszyć się darem tego sakramentu. Ta niewielka książeczka to wspaniały, wartościowy prezent dla każdego kandydata do bierzmowania.
bp Antoni Długosz
Duch Święty rozdaje prezenty
Pamiątka sakramentu bierzmowania

Dzień bierzmowania jest zupełnie wyjątkowy. Duch Święty przychodzi wtedy do nas z licznymi darami. Warto mieć głęboką świadomość otrzymanej łaski i naprawdę ucieszyć się nią.
Małgorzata Nawrocka
Niech zstąpi Duch Twój

Niezapomniana modlitwa Jana Pawła II stała się tytułem albumu, który możemy ofiarować bliskiej osobie z okazji sakramentu bierzmowania. W środku znajdziemy: miejsca na pamiątkowe fotografie, strony na wpisanie życzeń i zaproszonych gości, słowa przypominające znaczenie tego sakramentu, modlitwy i refleksje przybliżające Osobę Ducha Świętego.
praca zbiorowa
Przyjdź Duchu Święty. Nowenna do Ducha Świętego

Poznanie wiary możliwe jest tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę (KKK 683).
Gabriela Pindur
Nowenna do Ducha Świętego o rozeznanie woli Bożej
przed podjęciem ważnej decyzji

Jest Ktoś, kto zna nas lepiej niż my sami; kto widzi całe nasze życie od początku aż po jego kres, a nawet dalej - aż po wieczność; kto wie, co jest dla nas naprawdę dobre; kto widzi naszą decyzję w perspektywie całego naszego życia - doczesnego i wiecznego. Dlatego każdą, nawet najmniejszą, życiową decyzję warto "przekonsultować" najpierw z Nim, "wsłuchać się" w Jego podpowiedzi, otworzyć się na Jego natchnienia, "zawiesić się" na Nim z ufnością - jak dziecko.
praca zbiorowa
Papieski modlitewnik do Ducha Świętego
Modlitwy i rozważania bł. Jana Pawła II

Modlitewnik zawiera między innymi osobistą modlitwę bł. Jana Pawła II do Ducha Świętego.
Cecylia Lewandowska
Módlmy się do Ducha Świętego

Nawiązując do Pisma Świętego i tradycji Kościołów Wschodu i Zachodu, autor prowadzi czytelnika do głębszego poznania Osoby Ducha Świętego i otwarcia się na Jego pomoc w wierze, pokój i radość. Dary te wierni mają już od chrztu i bierzmowania - wystarczy, aby Duch Świętości je odnowił i ożywił.
praca zbiorowa
Modlitwy do Ducha Świętego

W niniejszej książce znajdziemy modlitwy do Ducha Świętego oparte na Słowie Bożym, zaczerpnięte z liturgii Kościoła i doświadczenia świętych. Zaglądajmy do niej często i wołajmy o Ducha. Niech przychodzi, wypełniając najgłębsze zakamarki serca. Niech nas prowadzi, pomaga, pociesza, wzbudza gorliwość i pragnienie nieba.
Stanisław Maria Kałdon OP
Modlitwy do Ducha Świętego

Polecamy mały modlitewnik zawierający nowenny, nabożeństwo, litanie i modlitwy codzienne do Ducha Świętego. W skład książeczki wchodzą także modlitwy świętych i błogosławionych do Ducha Świętego, a wśród nich modlitwa bł. Jana Pawła II.
Małgorzata Sękalska
Otrzymacie Jego moc
Modlitewnik do Ducha Świętego

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26). Znakomita pomoc w modlitwie osobistej, a także na spotkania modlitewne, czuwania i nabożeństwa.

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum