WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:


Menu:

Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Czytelnia

Adwent

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2023


Dominikański Ośrodek Liturgiczny - liturgia.pl

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w "Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza" z 1969 r.: "Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania".

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).
Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka Kościoła, początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną kapelę śpiewaczą "rorantystów".
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop - przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego pytanie: "Gotowy jesteś na sąd Boży?" - "Gotów jestem na sąd Boży".

Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony "O", ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są one na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni "Mądrości, która z ust Bożych wypływasz". Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu". Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego - jest nią Niedziela LAETARE - IV Niedziela Wielkiego Postu.Przejdź dalej:

Więcej informacji:

Kliknij tutaj - książka w księgarni Gloria24.pl
Kliknij tutaj - książka w księgarni tolle.pl
Kliknij tutaj - płyta CD Audio / MP3, audiobook
Kliknij tutaj - strona w Internecie


Dokumenty i nauczanie papieskie

Jan Paweł II
Bóg chce zamieszkać wśród ludzi
Anioł Pański, 7 grudnia 1997 r.
Jan Paweł II
Na szlaku do domu Ojca
Anioł Pański, 29 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Idźmy z radością ku Ojcu
Homilia w I Niedzielę Adwentu, 29 listopada 1998 r.
Jan Paweł II
Nadzieja jako oczekiwanie
i przygotowanie Królestwa Bożego

Audiencja generalna, 2 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Szczególnie umiłowana przez Ojca
Anioł Pański, 8 grudnia 1998 r.
Jan Paweł II
Czas oczekiwania i nadziei
Anioł Pański, 5 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Przygotujmy mieszkanie dla Chrystusa
Anioł Pański, 12 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Bóg otworzył wszystkim drzwi do zbawienia
Anioł Pański, 19 grudnia 1999 r.
Jan Paweł II
Przygotujmy Chrystusowi miejsce w naszym sercu
Audiencja generalna, 20 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Tajemnica Bożego Narodzenia
Anioł Pański, 24 grudnia 2000 r.
Jan Paweł II
Adwent głosi nadzieję
Anioł Pański, 2 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Przez Maryję do Jezusa
Anioł Pański, 8 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Dzień postu i błagania
Anioł Pański, 9 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Radość serca
Anioł Pański, 16 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Musimy być ludźmi pokoju
Audiencja generalna, 19 grudnia 2001 r.
Jan Paweł II
Chrystus nadzieją ludzkości
Anioł Pański, 1 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Wyjdźmy na spotkanie Emmanuela
Anioł Pański, 18 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Dar Boga dla ludzkości
Anioł Pański, 22 grudnia 2002 r.
Jan Paweł II
Oczekiwanie z nadzieją
Anioł Pański, 30 listopada 2003 r.
Jan Paweł II
Odnówmy naszą wiarę
Anioł Pański, 7 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Adwent czasem nadziei
Audiencja generalna, 17 grudnia 2003 r.
Jan Paweł II
Chrystus przynosi zbawienie naszemu światu
Audiencja generalna, 22 grudnia 2004 r.
 
Benedykt XVI
Czas nadziei
Anioł Pański, 27 listopada 2005 r.
Benedykt XVI
Bóg przychodzi, aby nas wyzwolić od zła i śmierci
Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 2 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Bóg puka do drzwi naszych serc
Anioł Pański, 3 grudnia 2006 r.
Benedykt XVI
Pan daje czas, aby wszyscy mogli Go poznać
Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 1 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Radujcie się, bo Bóg jest blisko
Anioł Pański, 16 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Kościół znakiem i narzędziem nadziei dla ludzi
Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 1 grudnia 2007 r.
Benedykt XVI
Kosmiczny wymiar tajemnicy zbawienia
Anioł Pański, 21 grudnia 2008 r.
Benedykt XVI
Każdy człowiek potrzebuje nadziei
Anioł Pański, 29 listopada 2009 r.
Benedykt XVI
Mądrość Boża objawia się ludziom pokorym i prostym
Nieszpory dla środowisk akademickich Rzymu, 17 grudnia 2009 r.
Benedykt XVI
Szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia
Nieszpory I Niedzieli Adwentu, 27 listopada 2010 r.
Benedykt XVI
Człowieka poznaje się po jego oczekiwaniu
Anioł Pański, 28 listopada 2010 r.
Benedykt XVI
Adwentowa modlitwa do Boga Ojca
Anioł Pański, 27 listopada 2011 r.
Benedykt XVI
Dzieciątko jest znakiem cierpliwości Boga
Nieszpory dla środowisk akademickich Rzymu, 15 grudnia 2011 r.
Benedykt XVI
Świadkowie Boga, który jest blisko
Homilia podczas I Nieszporów Adwentu, 1 grudnia 2012 r.
Benedykt XVI
Maryja doskonale ucieleśnia ducha Adwentu
Anioł Pański, 2 grudnia 2012 r.
Benedykt XVI
Bierzmy przykład z Maryi Niepokalanej
Anioł Pański, 8 grudnia 2012 r.
Benedykt XVI
Dziewicy Adwentu powierzmy naszą drogę
na spotkanie z Panem
Anioł Pański, 9 grudnia 2012 r.
Benedykt XVI
Bóg będzie nas sądził według naszych czynów
Anioł Pański, 16 grudnia 2012 r.
Benedykt XVI
Tam, gdzie jest gościnność, tam jest Bóg i radość
Anioł Pański, 23 grudnia 2012 r.
 
Franciszek
Odkrywamy piękno drogi
Anioł Pański, 1 grudnia 2013 r.
Franciszek
Maryja uczy nas przeżywania Adwentu
Anioł Pański, 8 grudnia 2013 r.
Franciszek
Kościół jest domem radości!
Anioł Pański, 15 grudnia 2013 r.
Franciszek
Do dyspozycji Dobrej Nowiny
Anioł Pański, 22 grudnia 2013 r.
Franciszek
Jesteśmy wezwani, aby pocieszać naszych braci
Anioł Pański, 7 grudnia 2014 r.
Franciszek
Jak Maryja stawajmy się darem dla innych
Anioł Pański, 8 grudnia 2014 r.
Franciszek
Jezus przyszedł, aby przynieść radość
Anioł Pański, 14 grudnia 2014 r.
Franciszek
W pędzie świąt usłyszeć pukanie Boga
Anioł Pański, 21 grudnia 2014 r.
Franciszek
Nie jesteśmy "w porządku"
Anioł Pański, 6 grudnia 2015 r.
Franciszek
To pytanie - co mamy czynić? - odczuwamy jako własne
Anioł Pański, 13 grudnia 2015 r.
Franciszek
Trzy miejsca zdumienia
Anioł Pański, 20 grudnia 2015 r.
Franciszek
Adwent?
Anioł Pański, 27 listopada 2016 r.
Franciszek
Bóg przychodzi, aby ustanowić swoje panowanie w naszej historii
Anioł Pański, 4 grudnia 2016 r.
Franciszek
Jej "tak" jest pełne, na całe życie, bezwarunkowe
Anioł Pański, 8 grudnia 2016 r.
Franciszek
Wezwani, by dać się ogarnąć poczuciem radości
Anioł Pański, 11 grudnia 2016 r.
Franciszek
Czy ja otwieram drzwi przed Bogiem?
Anioł Pański, 18 grudnia 2016 r.
Franciszek
Kto czuwa, nie ulega pokusom tego świata
Anioł Pański, 3 grudnia 2017 r.
Franciszek
Niech Maryja uczy nas prawdziwej młodości i piękna
Anioł Pański, 8 grudnia 2017 r.
Franciszek
Adwent czasem modlitwy, radości, łagodności i pokory
Anioł Pański, 10 grudnia 2017 r.
Franciszek
Chrześcijanin nie może być prorokiem nieszczęścia
Anioł Pański, 17 grudnia 2017 r.
Franciszek
Niech Maryja pomoże nam przyjąć Boży plan w naszym życiu!
Anioł Pański, 24 grudnia 2017 r.
Franciszek
Czujność i modlitwa
Anioł Pański, 2 grudnia 2018 r.
Franciszek
Najwspanialsze uwielbienie: "Oto jestem"
Anioł Pański, 8 grudnia 2018 r.
Franciszek
Nie dajmy się uzależnić od mentalności świata
Anioł Pański, 9 grudnia 2018 r.
Franciszek
Zaproszenie do radości
Anioł Pański, 16 grudnia 2018 r.
Franciszek
Nawiedzenie Elżbiety uczy wiary i miłości
Anioł Pański, 23 grudnia 2018 r.
Franciszek
Adwent to okres pielgrzymowania i czuwania
Anioł Pański, 1 grudnia 2019 r.
Franciszek
Niech Maryja uczy nas zawsze mówić Bogu "tak"
Anioł Pański, 8 grudnia 2019 r.
Franciszek
Zbawienie odradza człowieka
Anioł Pański, 15 grudnia 2019 r.
Franciszek
Niech wzór św. Józefa zachęca nas do otwarcia się ku Chrystusowi
Anioł Pański, 22 grudnia 2019 r.
Franciszek
Adwent nieustannym nawoływaniem do nadziei
Anioł Pański, 29 listopada 2020 r.
Franciszek
Warunki autentycznego nawrócenia
Anioł Pański, 6 grudnia 2020 r.
Franciszek
Powiedzieć "nie" złemu, a "tak" Bogu
Anioł Pański, 8 grudnia 2020 r.
Franciszek
Radość chrześcijanina wypływa z umieszczenia Jezusa w centrum
Anioł Pański, 13 grudnia 2020 r.
Franciszek
Aby Jezus narodził się w nas, przygotujmy serce
Anioł Pański, 20 grudnia 2020 r.
Franciszek
Gdy wszystko zdaje się kończyć, Pan przychodzi, aby nas zbawić
Anioł Pański, 28 listopada 2021 r.
Franciszek
Wiara ucieleśnia się w konkretnym życiu
Anioł Pański, 12 grudnia 2021 r.
Franciszek
Przygotowanie na Boże Narodzenie wymaga wyjścia ku Bogu i bliźniemu
Anioł Pański, 19 grudnia 2021 r.
Franciszek
Adwent to okres przebudzenia i czujności
Anioł Pański, 27 listopada 2022 r.
Franciszek
Niech Adwent będzie czasem łaski
Anioł Pański, 4 grudnia 2022 r.
Franciszek
Z pomocą Maryi wybierajmy dobro
Anioł Pański, 8 grudnia 2022 r.
Franciszek
Adwent okresem odkrycia kim jest Bóg
Anioł Pański, 11 grudnia 2022 r.
Franciszek
Bóg potrafi przekształcić kryzys w marzenia
Anioł Pański, 18 grudnia 2022 r.
Franciszek
W Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących
Anioł Pański, 3 grudnia 2023 r.

Wokół Adwentu

liturgia.pl
Abecadło Adwentu
wiara.pl
Słowniczek adwentowy
wiara.pl
Przewodnik po Adwencie
ks. Jan Augustynowicz
Adwent czasem czuwania
Bogdana Bochdan
Adwentowe rozmyślania
ks. Paweł Borto
Jaki adwent przeżywamy?
ks. Daniel Brzeziński
"Marana tha, Przyjdź, Panie Jezu!"

Część I
Część II
Część III
Robert Brzeziński
Przyjdź, Panie Jezu
Zdzisław Brzęk SDS
Przygotować drogę dla Pana
Katarzyna Czerniawska
Spuśćcie rosę, niebiosa
ks. Zbigniew Czuchra MS
Adwentowe oczekiwanie
ks. Zbigniew Czuchra MS
Dumania adwentowe
ks. Paweł Drozd
Adwentowe zamyślenia nad Słowem

Część I
Część II
Część III
Część IV
Barbara Dziadura
Defekt żłóbka
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
Adwent nie jest czasem karnawału
ks. Czesław Galek
Oczekiwanie
ks. Czesław Galek
Spotkać Zbawiciela
Grzegorz Gęsikowski
Adwent
ks. Józef Górzyński
W radosnym oczekiwaniu
ks. Dariusz Gronowski
Czekamy na przyjście Chrystusa?
ks. Dariusz Gronowski
Błogosławiona, która uwierzyła
Anselm Grün OSB
Kiedy wsłuchuję się w Boga
ks. Aleksander Herba
Znaki na słońcu
ks. Tomasz Horak
Nadchodzi Jego moc
Jerzy Jankowski
Rozważania adwentowe
ks. Waldemar Karasiński
Czy to już?
Andrzej Kasperek
Wiara w początek bez końca
ks. Michał Kaszowski
Przyjście Chrystusa w chwale - paruzja
ks. Roman Kempny
Pan jest blisko
ks. Roman Kempny
Czy w tym roku inaczej?
Piotr Klejny
Adwentowe oczekiwanie
ks. Augustyn Kuczok SDS
Czuwajcie
Anna Litwin
Adwentowe medytacje o Duchu, Oblubienicy i Nadziei
ks. Paweł Maciaszek
Adwent - spróbujmy go przeżyć owocnie

Czuwajmy
Nawracajmy się
Radujcie się
ks. Mieczysław Maliński
Adwent - czekanie na Zbawiciela
Czesław Matuszewski
Trzy wielkie postaci Adwentu
ks. Zenon Mońka
Żyć duchem Adwentu
Magda Nałęcz
Światło w ciemności
"Niedziela"
Czas na adwentowy wieniec
ks. Jan Okuła
Adwent czasem modlitewnej nadziei
ks. Jan Okuła
Oczekiwanie i modlitwa
ks. Jan Okuła
Modlitwa znaczona Adwentem
ks. Jan Okuła
Modlitwa czasem oczekiwania
ks. Tomasz Osiadacz
O Adwencie słów kilka...
Kazimierz Pek MIC
Jakiż to Bóg przyjdzie?
Maria Perczyk
"Rorate coeli de super" - Spuśćcie rosę niebiosa
Marek Piotrowski
Adwent - czas pokuty?
Barbara Popiołek
Rorate coeli
Grzegorz Pośniak
Marana tha! Wkrótce będę!
bp Kazimierz Romaniuk
"Czekajcie więc, bracia, cierpliwie na przyjście Pana"
bp Kazimierz Romaniuk
Trzy adwentowe dramaty
Weronika Różycka
Rozpoczynamy Adwent
Maciej Sablik
Pora wstać
Marian Salwik
Całe życie jest czekaniem
Władysław Sitek
Adwent
Anna Siudak FMM
Radosne oczekiwanie na przyjście Pana
Patrycja Skrobańska
Oczekiwanie
ks. Marek Spyra
Jak przygotować się na spotkanie?
ks. Paweł Staniszewski
Po co nam Adwent?
ks. Andrzej Supłat
Czas czekania
Krzysztof Szewczyk
Gwiazda lepszego świata
ks. Franciszek Szulc
Adwentowa szkoła wiary
Jan Uryga
Adwentowy czas oczekiwania
ks. Tadeusz Uszkiewicz
Na Kogo czekamy w Adwencie?
ks. Tadeusz Uszkiewicz
Prostujmy drogę Panu
ks. Tadeusz Uszkiewicz
Chrystus przychodzi do nas
ks. Dariusz Wojtecki
Przyjdź, Panie Jezu, bogaty w miłosierdzie!
ks. Czesław Wróbel
Czekając na Mesjasza

Część pierwsza
Część druga
Część trzecia

Roraty i inne zwyczaje adwentowe

Piotr Chmieliński
Rorate coeli...
ks. Krzysztof Gajewski SDS
Roraty i świeca roratnia
ks. Stanisław Hołodok
Adwentowe zwyczaje religijne
wiara.pl
Wieniec adwentowy: Świece oczekiwania
Witold Nanowski
Roraty
ks. Paweł Staniszewski
Roraty - rano czy wieczorem?
Małgorzata Zalewska
Symbole i zwyczaje Adwentu
wiara.pl
Dźwięk trąby Bożej...
youtube.com
Rorate Caeli
liturgia.pl
Abecadło Adwentu: Wielkie Antyfony
Śpiewnik kościelny
Mądrości, która z ust Bożych wypływasz

Adwentowe Słowo Boże

Francisco F. Carvajal
Rozmowy z Bogiem
Tom I: Adwent i Boże Narodzenie

Głębokie, a jednocześnie praktyczne rozważania związane są z czytaniami liturgicznymi na każdy dzień. Wzbogacają je cytaty z pism Ojców Kościoła oraz świętych (także polskich), jak również fragmenty z najnowszych dokumentów Kościoła.
ks. Eugeniusz Burzyk
Adwentowa reanimacja

Książka zawiera propozycje krótkich, zaledwie kilkuminutowych kazań, które mogą reanimować tych, którzy są daleko Boga i nie znajdują czasu na chwilę zastanowienia.
Michał Wilk
Modlitwy na każdy dzień Adwentu

Modlitewnik zawiera czytania biblijne oraz rozważania i modlitwy na każdy dzień Adwentu. Wszystkie refleksje pochodzą z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Tomasz Maria Dąbek OSB
Rozważania adwentowe

Rekolekcje wygłoszone w jednej z podmiejskich parafii są prawdziwym przewodnikiem, który pozwoli nam przeanalizować nasze postępowanie i wskaże konkretne rozwiązania.
Adam Ligęza, Michał Wilk
I dadzą mu imię Emmanuel
Rozmowy o czytaniach liturgicznych Adwentu
Ewangelia wg św. Łukasza

Książka napisana jest w formie pytań i odpowiedzi, ukazuje problematykę tekstów biblijnych czytanych podczas liturgii Adwentu. Oparte na rzetelnej wiedzy biblijnej wyjaśnienia pozwalają czytelnikom poznać sposób myślenia autorów natchnionych i zrozumieć sens świętych tekstów.
Diana Papa
Emmanuel na drogach świata
Rozważania na każdy dzień Adwentu

Ewangelia każdego dnia Adwentu staje się punktem wyjścia do niniejszych rozważań. Zatrzymują się one z jednej strony na postaci Jezusa, a z drugiej ogarniają człowieka w jego codzienności. To taka "adwentowa droga do Bożego Narodzenia".
ks. Marek Starowieyski
Adwent - rozważania

Niniejsze rozważania są niezwykłe, nie tylko ze względu na niezwykłość autora, ks. Marka Starowieyskiego, ale też treści, jakie niosą, i rzeczy, o których rozważają. Głębia tekstów biblijnych i Ojców Kościoła jest niezwykła.
Gennaro Matino
Pan nadchodzi!
Teologia i liturgia słowa Adwentu i Bożego Narodzenia

Książka przedstawia wielkie bogactwo teologii i duchowości czasu Adwentu i Bożego Narodzenia. Odwołuje się do tekstów Mszału oraz Lekcjonarza, chcąc pomóc wiernym w medytacji, a kapłanom w posłudze słowa Bożego. Znajdujemy tu więc strukturę liturgiczną Adwentu, czołowe postacie tego okresu, a także komentarze do czytań z lekcjonarza (czas mesjański, czas historyczny, radość). Na Boże Narodzenie proponowany jest zakres "od teologii do poszukiwania znaków".
Jan Paweł II
Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Bożego Narodzenia
Pielgrzymowanie na czas Adwentu i Bożego Narodzenia

Książka jest doskonałą pozycją służącą owocnemu przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Zawiera ona rozważania na każdy dzień Adwentu. Kolejne "dni skupienia" rozpoczyna tekst zaczerpnięty z nauczania Jana Pawła II, który wprowadza do precyzyjnie dobranych fragmentów bożonarodzeniowych czytań liturgicznych, których zadaniem jest pobudzenie do refleksji nad słowem Bożym i nad własnym życiem - jest to swoisty rachunek sumienia. Po nim następuje krótka modlitwa litanijna oraz propozycja pewnego postanowienia do wykonania. Na koniec autorzy proponują myśl do zapamiętania, która jest uwieńczeniem trudu kolejnego dnia przygotowań do radosnych świąt Narodzenia Pańskiego.
Gabriel od św. Magdaleny OCD
Żyć Bogiem
Adwent Boże Narodzenie

By móc rozmawiać serdecznie z Bogiem, trzeba nawiązać z Nim łączność. Do tego pomaga "przygotowanie", polegające na stawieniu się w obecności Bożej i skierowaniu do Niego swych myśli. Chcąc przekonać się o miłości Boga ku nam, obieramy za temat rozważania jakąś prawdę wiary, dzięki której możemy poznać tę miłość.
ks. Tomasz Horak
Adwentowa nadzieja
Scenariusze do mszy roratnich + CD

Prezentowany materiał osnuty jest wokół tematyki Ewangelii każdego powszedniego dnia Adwentu. Po Ziemi Świętej wędruje troje przyjaciół: Profesor z Agatą i Szymonem. Zasadniczy zrąb materiałów stanowią dialogi tej trójki. Oprócz tego materiały zawierają propozycję słowa wstępnego na każdy dzień oraz na zakończenie "słowo życia". Jest to fragment Ewangelii dnia; stanowi on rodzaj powtórki i utrwalenia treści liturgii. Roratom towarzyszy piosenka - prosta i krótka, której treść jest osnową idei całego proponowanego materiału.

Rekolekcje adwentowe

ks. Tomasz Opaliński
Po co rekolekcje?
Parafia św. Dominika Warszawa-Służew
Nagrania rekolekcji w MP3
Klasztor św. Jacka w Warszawie, oo. Dominikanie
Nagrania rekolekcji w MP3
dominikanie.pl
Na miarę - rekolekcje adwentowe
Szymon Janowski OFMCap, Tomasz Nowak OP
Poczekalnia
dominikanie.pl
Oczekiwania - rekolekcje adwentowe
Jacek Szymczak OP
Doba Boga
Maciej Biskup OP
Sztuka uważności
dominikanie.pl
Przełomowy Adwent
ks. Michał Olszewski SCJ
Ciemne noce Nikodema
Internetowe rekolekcje adwentowe 2011

Wstęp
Ewangelia
Noc pierwsza - człowiek
Noc druga - poszukiwanie
Noc trzecia - dialog
Noc czwarta - odpowiedź
Noc piąta - zadziwienie
Noc szósta - niemożliwe
Noc siódma - ciało i duch
Noc ósma - narodziny
Noc dziewiąta - powiew Ducha
Noc dziesiąta - nierealne
Noc jedenasta - niewiedza
Noc dwunasta - świadectwo
Podsumowanie i podziękowanie
Biblia na każdy dzień Adwentu (2010)
wiara.pl
Przypatrzmy się powołaniu naszemu - Adwent 2006
wiara.pl
Adwentowa szkoła patrzenia - Adwent 2006
wiara.pl
Rorate coeli desuper - Adwent 2006
wiara.pl
Cnotliwy Adwent z Wiara.pl 2005
wiara.pl
Cnotliwemu życie smakuje
Mateusz Przanowski OP, Piotr Lichacz OP
Rekolekcje adwentowe 2003 ze św. Tomaszem z Akwinu
wiara.pl
Adwent z Wiara.pl 2003
wiara.pl
Adwentowa myśl na dziś - mówią Ojcowie Kościoła (2002)
Wiara.pl
Nie lękaj się z ufnością oczekiwać Boga, On jest dobry
Adwent 2002

Wprowadzenie
Nie lękaj się stać po stronie prawdy
Nie lękaj się być hojnym w przebaczaniu
Nie lękaj się pokornie czynić dobro
ks. Alojzy Drożdż
Adwentowe zamyślenia 2002

Spuśćcie nam Sprawiedliwego
Rozwiązać poplątane
Wołanie o abstynencję
Odwaga życia
ks. Mirosław Czapla
Znaleźć drogę do domu
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 2002
ks. Dariusz Larus
"Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21)
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 2002
o. Dariusz Michalski SJ
Z ciemności do światła...
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 2002
Dariusz Piórkowski SJ
"Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć" (Iz 55, 6a)
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 2002
wiara.pl
Adwent 2001 z Wiara.pl

Tydzień I
Tydzień II
Tydzień III
Tydzień IV
Mateusz
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 2000
Mateusz
Mój wymarzony Bóg - czyli Zamyślenia adwentowe
Rekolekcje "Mateusza" na Adwent 1997
ks. Tomasz Horak
Nadchodzi Jego moc
Adwentowe zamyślenia

Część I
Część II

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum