WERSJA PREMIUM:


Tu jesteś:
Menu:
Internetowa Liturgia Godzin
Wesprzyj rozwój serwisu

Kolor szat:
Wtorek, 23 lipca 2019
ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
Święto

Teksty liturgii Mszy św. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycje śpiewów.Radujmy się wszyscy w Panu * obchodząc święto ku czci świętej Brygidy, * z jej uroczystości radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.


 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję słowa wprowadzenia do liturgii.


Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu... 

Panie, nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnice nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna, * spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

Oto słowo Boże.


Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11
(R.: por. 9a)

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

2Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
 Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
3Dusza moja chlubi się Panem, *
 niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

4Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
 wspólnie wywyższajmy Jego imię.
5Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
 i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

6Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
 oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
7Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
 i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

8Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
 aby ich ocalić.
9Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
 szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

10Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
 ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
11Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
 szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.


J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wytrwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

J 15, 1-8
Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

Oto słowo Pańskie. 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję modlitwy powszechnej.
 

Najłaskawszy Boże, Ty w świętej Brygidzie zniszczyłeś dawnego człowieka i stworzyłeś nowego na Twoje podobieństwo, spraw łaskawie, abyśmy podobnie odnowieni * mogli składać miłą Tobie tę przebłagalną ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.74. Znaczenie życia poświęconego Bogu

 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże.
W Świętych, którzy oddali się Chrystusowi * ze względu na Królestwo niebieskie, * wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. * Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości * i pozwalasz im kosztować darów, * których nam udzielisz w przyszłym świecie.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...
Ps 45, 8

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, * dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości * hojniej niż równych ci losem.
 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy umocnieni tym sakramentem nauczyli się za przykładem świętej Brygidy zawsze szukać przede wszystkim Ciebie * i na tym świecie zachowywać obyczaje nowego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 

Można użyć formuły błogosławieństwa o jednym świętym - nr 23.

K. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg Ojciec, który was zgromadził w dniu świętej Brygidy, patronki Europy, niech was otoczy swoją opieką * i zachowa was w pokoju.
W. Amen.
K. Jezus Chrystus, który ukazał w świętej Brygidzie moc swojej łaski, * niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii.
W. Amen.
K. Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, * niech was obdarzy swoimi darami.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.Polecamy komentarze do dzisiejszych czytań:

   •  Dominikanie.pl (youtube): Chlebak
   •  Wojciech Jędrzejewski OP (youtube): Ewangeliarz OP
   •  FranciszkanieTV: Codzienne homilie audio
   •  Franciszkanie: 3 zdania
   •  Bractwo Słowa Bożego: Komentarz do codziennych czytań
   •  katolik.pl: Komentarz na dziś
   •  mateusz.pl: Czytania z codziennym komentarzem
   •  deon.pl: Komentarze do Ewangelii
   •  Radio Warszawa: Ewangeliarz

Wydawnictwo Pallottinum

Wyślij do nas maila

STRONA GŁÓWNA
TEKSTY ILG | OWLG | LITURGIA HORARUM | KALENDARZ LITURGICZNY | DODATEK | INDEKSY | POMOC
CZYTELNIA | ANKIETA | LINKI | WASZE LISTY | CO NOWEGO?

 Teksty Mszału i Lekcjonarza:
© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum

Opracowanie i edycja - © Copyright by ILG