Internetowa Liturgia Godzin


Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus, świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.

Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.

Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.

O jakże wielkim weselem
Jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie
Króluje z Ojcem na wieki.

Składajmy przeto podziękę
Naszemu Panu i Zbawcy,
Bo ludzkie ciało cierpiące
Do Ojca domu wprowadził.

Niech jedna radość połączy
Mieszkańców nieba i ziemi,
Bo Jezus idąc do Ojca
Pomiędzy nami zostaje.

Przyciągnij teraz, o Chryste,
Do siebie serca człowiecze
I Duchem Świętym napełnij,
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen.


Incipit: Zaświtał blaskiem promiennym
Godzina: Jutrznia: Okres Wielkanocny
po Wniebowstąpieniu Pańskim

Jutrznia: Okres Wielkanocny
Wniebowstąpienie Pańskie
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 721, 732
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 554, 565