Internetowa Liturgia Godzin


Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta,
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana,
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce,
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna.

Pasterz sprawiedliwy oddał swoje życie,
Gdy chleba i wina składał święte dary,
Własną krew mieszając z krwią Bożego Syna,
By stać się na zawsze ojcem swego ludu.

Wesel się, Krakowie, ozdobiony męką
Twojego biskupa, którą podjął mężnie
Idąc śladem Mistrza i jak On zabity,
Powrócił do Niego w blasku wiecznej Paschy.

Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego
Za Jego potęgę dzisiaj okazaną
W świętym Stanisławie, który zło zwyciężył
I jedność przywrócił swemu narodowi. Amen.


Incipit: Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
08.05. - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1418
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1291