Internetowa Liturgia Godzin


W czas radosny świętej Paschy
Blask słoneczny świat ogarnia,
W tej światłości Chrystus żywy
Apostołom się ukazał.

Kiedy zaś ujrzeli rany
Jaśniejące w Jego ciele,
Wobec wszystkich ogłaszają,
Że zmartwychwstał Pan prawdziwie.

Chryste, Królu miłosierny,
Weź na własność nasze serca,
Byśmy mogli dnia każdego
Cześć należną Tobie składać.

Jezu, bądź radością duszy
I nadzieją wiecznej Paschy,
Odrodzonych Twoją łaską
Przyłącz do orszaku swego.

Niechaj będzie chwała Tobie,
Któryś zniszczył przemoc śmierci
I otworzył drogę życia
Przez posługę Apostołów. Amen.


Incipit: W czas radosny świętej Paschy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o Apostołach - w Okresie Wielkanocnym
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1565
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1630