Internetowa Liturgia Godzin


Rybaku, Bóg cię zawezwał,
Byś łódź i sieci porzucił,
A teraz chwałą jaśniejesz
Trzymając klucze niebieskie.

Za miłość mężnie wyznaną
I za gorliwe świadectwo
Kierujesz całą owczarnią
Obmytą w Pana miłości.

Upadłeś, ale przez łaskę
Opoką jesteś Kościoła,
Przez ciebie trwa on na wieki
I żadna moc go nie zniszczy.

Jak tobie Chrystus obiecał,
Dla wszystkich mistrzem się stałeś,
Umacniasz wiarę swych braci
I słowa życia zwiastujesz.

O zjednocz całą owczarnię,
Niech wyda owoc stokrotny,
Od ciosu wroga ją obroń
I wskaż jej wieczne pastwiska.

Niech będzie cześć Chrystusowi,
A ty za nami Go błagaj,
By nam pozwolił z weselem
Przekroczyć bramę niebieską. Amen.


Incipit: Rybaku, Bóg cię zawezwał
Godzina: Nieszpory: Teksty własne - Luty
22.02. - święto Katedry św. Piotra, Apostoła
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1265
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1135
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1222