Internetowa Liturgia Godzin


Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.

O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.

A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.

Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.


Incipit: Przystąpcie, słudzy, z pokorą
Godzina: Modlitwa południowa: Okres Wielkanocny

Modlitwa południowa: Okres Wielkanocny
po Wniebowstąpieniu Pańskim
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 428, 734
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 452