Internetowa Liturgia Godzin


Przejęty świętą radością
Niech wierny lud się weseli,
Bo Jezus dał nam zbawienie
I władcę śmierci zwyciężył.

Już wielka rzesza się zbliża
Z zielenią palm i oliwek,
Wołając głośno "Hosanna
Synowi Dawidowemu!"

I my naprzeciw biegnijmy
Królowi nieba i ziemi;
Gałązki niosąc palmowe
Śpiewajmy hymny pochwalne.

Niech Pan darami swej łaski
Ze złej nas drogi zawróci,
A my z wdzięcznością oddajmy
Podziękę Jemu należną.

Niech będzie chwała na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Niech Boga w Trójcy Jednego
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


Incipit: Przejęty świętą radością
Godzina: Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa i popołudniowa): Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 328
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 381