Internetowa Liturgia Godzin


Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.

W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.

Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.


Incipit: Oto jaśnieje godzina
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Okres Wielkanocny

Modlitwa popołudniowa: Okres Wielkanocny
po Wniebowstąpieniu Pańskim
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 429, 735