Internetowa Liturgia Godzin


O święty Janie, którego życiem
Był Jezus Chrystus ukrzyżowany,
Przyjmij łaskawie pokorne hołdy
Przez nas składane w dniu twego święta.

Mężny obrońco i opiekunie
Ludzi gnębionych jadem oszczerstwa,
Racz nas zachować od zła obmowy,
Którą możemy zranić niewinnych.

Strzegłeś tajemnic strapionej duszy,
Za to zginąłeś w rzecznej głębinie;
Pomóż nam przeto dochować wiary
Tym, co szukają u nas ratunku.

Kiedy wylewa wzburzona fala,
Ciebie wzywamy, abyś nas chronił;
Wstrzymaj więc napór zgubnego grzechu,
Który nam grozi bardziej niż powódź.

Ojcu, Synowi z Najświętszym Duchem
Chwała niech będzie teraz i zawsze;
Bóg miłosierny niech nas wysłucha
Dzięki modlitwie swego kapłana. Amen.


Incipit: O święty Janie, którego życiem
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
21.05. - św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1443
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1175
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1301