Internetowa Liturgia Godzin


Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.

To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje;
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka
Wśród mrocznej nocy.

By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy
I marnotrawnych pogodzić z ich Ojcem,
Przyjęło ciało z wybranej przez siebie
Dziewiczej Matki.

O Słowo Boże, niech łaska Wcielenia
Objawi ludziom, że Twymi są braćmi;
Pozostań z nami i rozprosz ciemności
Człowieczej doli!

Niech Tobie, Słowo, i Ojcu Twojemu
Z płomiennym Duchem miłości i prawdy
Podzięka będzie i chwała na wieki
Za odkupienie. Amen.


Incipit: Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
Godzina: II Nieszpory: Teksty własne - Marzec
25.03. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1321
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1246