Internetowa Liturgia Godzin


Na Boży rozkaz opadły kajdany,
Które więziły Piotra Apostoła,
Bo Chrystus jego wyznaczył na stróża
Swojej owczarni i nauczyciela,
By chronił owce przed wilkiem drapieżnym.

Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi,
Będzie i w niebie mocno zawiązane,
A co swym słowem na ziemi rozwiąże,
Także w niebiosach rozwiązane będzie,
I on w wieczności osądzi narody.

Niech będzie Ojcu majestat i chwała,
Jego Synowi cześć i panowanie,
Pokorne hołdy Duchowi Świętemu;
Kościół wzniesiony na skale Piotrowej
Niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. Amen.


Incipit: Na Boży rozkaz opadły kajdany
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Luty
22.02. - święto Katedry św. Piotra, Apostoła
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1262
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1132
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1221