Internetowa Liturgia Godzin


Już Chrystus wstąpił do nieba
I tam, skąd przyszedł, powrócił,
A jako dar obiecany
Od Ojca Ducha posyła.

I dziś o trzeciej godzinie
Szum wichru ziemię napełnia,
Nadejście Boga zwiastując
Modlącym się Apostołom.

Ze wspólnej z Ojcem światłości
Zabłysnął Płomień wszechmocny,
By dusze uczniów Chrystusa
Napełnić słowem ognistym.

O przyjdź już, Duchu Najświętszy,
I przemień serca w ołtarze,
Niech będą Twoim mieszkaniem
Przyozdobionym cnotami.

Niech w Tobie Ojca poznamy
I Syna Jemu równego;
Umocnij wiarę nas wszystkich,
Że jesteś tchnieniem Obydwu. Amen.


Incipit: Już Chrystus wstąpił do nieba
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Okres Wielkanocny
uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 806