Internetowa Liturgia Godzin


Filipie, jakże jaśniejesz
Zaszczytnym blaskiem wezwania
I jak podobnie do Piotra
Umiłowałeś Chrystusa!

A On cię za to wyróżnił
Przez łaskę serca szczególną:
Objawił ci tajemnice
Swojego w Ojcu istnienia.

Nie mniejszą Chrystus miłością
Obdarzył ciebie, Jakubie,
Nazwany bratem Jezusa
I podwaliną Kościoła.

Bo tyś był pierwszym pasterzem
Syjonu nowej owczarni
I dotąd listem natchnionym
Pouczasz nas o zbawieniu.

Mężowie błogosławieni
I męczennicy Jezusa,
Prowadźcie nas aż do nieba
Przez dar nadziei i wiary.

A kiedy w Ojca mieszkaniach
Będziemy trwali na wieki,
Niech z wami razem śpiewamy
Ku chwale Trójcy Najświętszej. Amen.Incipit: Filipie, jakże jaśniejesz
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Maj
06.05. - święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1400
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1284