Internetowa Liturgia Godzin


Dawnych proroków zapowiedź
W tym dniu wypełni się wreszcie:
Bóg między nami zamieszka,
Gdy Syna zrodzi Dziewica.

Ten, który włada wszechświatem
I Bóstwem równy jest Ojcu,
Przyszedł z miłości na ziemię,
By ciało przyjąć człowiecze.

Z Ducha Świętego poczęty
W przeczystym łonie Maryi,
Stał się nadzieją ludzkości
I odkupieniem grzeszników.

Chwała niech będzie na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Łaska i pokój zbawionym
Przez Bożą wierność przymierzu. Amen.Incipit: Dawnych proroków zapowiedź
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Marzec
25.03. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1311
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1242