Internetowa Liturgia Godzin


Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Moc tajemniczą Twych sakramentów,
Gdy w jego rękach i jego słowach
Jesteś obecny wśród swego ludu.

Bo chcesz, by uczta Twojej miłości
Trwała do końca istnienia ziemi,
A Ewangelia była głoszona
Wszystkim narodom i pokoleniom.

Zapalasz płomień wiary niezłomnej
W sercach spragnionych zbawienia ludzi
I dajesz siłę swoim wybranym,
Aby przed światem wyznali Ciebie.

Umocnij ducha wiernych żniwiarzy,
Których posyłasz, by plon zebrali,
Bo już dojrzały kłosy na polach
Twego królestwa, co przetrwa wieki.

Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu,
Bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem
I Duchem Świętym, którym napełniasz
Dusze wezwanych do Twojej służby. Amen.


Incipit: Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o biskupie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1171
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1173
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1644
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1519
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1531
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1561
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1678