Internetowa Liturgia Godzin


Zdrowaś bądź, Maryja,
Niebieska lilija,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja!

Maryja wielebna,
Ukaż drogę pewną,
Przykazania Twego
Boga wszechmocnego.
On-ci wszystka nadzieja
Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej,
Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami,
Święta nad świętymi;
O Najświętsza Maryja,
Módl się dziś za nami.

Z Tobą był Duch Święty,
Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym,
Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził
Obyczajem dziwnym.

Twoje zmiłowanie,
Jezu Chryste, Panie,
Daj ludowi Twemu
Tu dziś zebranemu,
Przez zasługi Matki Twej,
Domieść w chwale wiecznej.


Incipit: Zdrowaś bądź, Maryja
Godzina: Godzina Czytań, Jutrznia i Nieszpory: Adwent (obie części - przed i po 17 grudnia)
(zatwierdzone pieśni zastępujące hymny)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1348