Internetowa Liturgia Godzin


Wy, którzy Pana szukacie,
Podnieście w górę swe oczy,
Tam będzie dane wam ujrzeć
Promienny znak przyszłej chwały.

Gwiazda, co swoją jasnością
Zaćmiewa blaski słoneczne,
Głosi, że Bóg się narodził
W człowieczym ciele na ziemi.

Oto w odległej krainie,
Skąd zorza bierze początek,
Mędrcy wpatrują się w niebo,
By dostrzec Króla zapowiedź.

"Kimże jest, mówią magowie,
Ten Władca gwiezdnych obrotów?
Drży przed Nim cały firmament,
I mrok, i światło Mu służą.

Jawi się Byt, który nie ma
Początku swego ni kresu,
Starszy od mgławic pierwotnych,
Największy, wzniosły, bez granic.

Król to jest wszystkich narodów,
Jedyny Pan Izraela;
On, przyrzeczony przez Boga
Abrahamowym potomkom!"

Jezu, niech Tobie i Ojcu
W jedności Ducha Świętego
Cześć będzie wieczna i chwała
Za objawienie nam Ciebie. Amen.


Incipit: Wy, którzy Pana szukacie
Godzina: Jutrznia: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)

I Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
06.01. - uroczystość Objawienia Pańskiego

Jutrznia: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
06.01. - uroczystość Objawienia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 481, 485, 498
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 483, 488, 500
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 206