Internetowa Liturgia Godzin


Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.


Incipit: Witaj, Gwiazdo morza
Godzina: II Nieszpory: Teksty wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1082
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1093
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1550
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1425
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1437
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1467
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1613