Internetowa Liturgia Godzin


Uczcijmy hymnem służebnice Pana,
Które swą cnotą w pełni dorównały
Mądrej niewieście, wielce wysławianej
Na kartach Pisma.

Nie przywabiły ich marności świata,
Pełne wesela szły za wolą Ojca,
Szerząc wokoło miłą woń Chrystusa
Przez dobre czyny.

Przez umartwienie i serdeczne modły
Mogły odrzucić wszystko, co przemija,
Aby odszukać dobra niezniszczalne
Wiecznego życia.

Niech będzie chwała Bogu Jedynemu,
Cześć i majestat na wyżynach nieba,
On bowiem włada mądrze i łaskawie
Losami świata. Amen.


Incipit: Uczcijmy hymnem służebnice Pana
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1251
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1252
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1727
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1596
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1608
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1638
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1721